11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 25, 26 Silver Lining

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 25, 26 MEB Silver. 11. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yazdık. MEB Yayınları Silver Lining İngilizce kitabı Türkçe çevirisidir. Sayfa 25, 26 İngilizce parçaların Türkçe çevirilerini bölüm bölüm yazdık.

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 25, 26 MEB Silver Lining

SAYFA 25 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

What are your hobbies that make you feel refreshed?
Do you think that you’re aware of your capabilities?
How do you think hobbies free us from getting stressed?
Is it really possible to improve your abilities?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Kendinizi yenilenmiş hissettiren hobileriniz nelerdir?
Yeteneklerinizin farkında olduğunuzu düşünüyor musunuz?
Hobilerin bizi stresten nasıl kurtardığını düşünüyorsunuz?
Yeteneklerinizi geliştirmek gerçekten mümkün mü?


SAYFA 25 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Categorise the given words in the correct columns.

soap opera game show infotainment
news fash hip hop soft rock
techno blues jazz t-commerce bodyboarding docudrama
drifting wing suiting jingle
caving highlining ice climbing

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Verilen kelimeleri doğru sütunlarda kategorize edin.

pembe dizi oyun şovu bilgi-eğlence
haber fash hip hop soft rock
techno blues caz t-commerce bodyboarding docudrama
sürüklenen kanat çıngırağı
mağaracılık buz tırmanışı


2. Which categories above are you keen on? Talk about your likes and dislikes using the given structures.

• I enjoy……. / I don’t enjoy…………..
• I’m keen on…… / I’m not keen on…….
• I can’t stand……..
• I think I’m gifted in …….. / I don’t think I’m gifted in………
• I’m fascinated by…….. / I’m not fascinated by………..

I’m keen on watching TV. I like watching game shows because they make me feel relaxed.

I’m fascinated by music but I don’t like listening to techno as the sound irritates me.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2. Yukarıdaki hangi kategorilere meraklısınız? Verilen yapıları kullanarak sevdiğiniz ve hoşlanmadığınız şeyler hakkında konuşun.

• Keyif alıyorum ……. / Keyif almıyorum …………..
• Ben meraklıyım …… / istekli değilim …….
• Dayanamıyorum ……..
• Sanırım …….. konusunda yetenekli olduğumu / … … konusunda yetenekli olduğumu sanmıyorum.
• …….. beni büyülüyor / ……….. beni büyülüyor

Televizyon izlemeye meraklıyım. Yarışma programlarını izlemeyi seviyorum çünkü beni rahatlatıyorlar.

Müzik beni büyülüyor ama ses beni rahatsız ettiği için tekno dinlemeyi sevmiyorum.


3. Read the sentences and choose the closest meaning for the words in bold.

1. When I couldn’t succeed in wingsuiting, I got really disappointed.
a. miserable b. cheerful

2. Since ice climbing is perilous, be sure to be very careful.
a. dangerous and risky b. secure and safe

3. Check your safety harness twice before the parachute jump.
a. first-aid kit b. a system of belts

4. You must use protective equipment to prevent sports injuries.
a. to allow something to happen b. to keep from happening

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3. Cümleleri okuyun ve kalın harflerle yazılmış kelimeler için en yakın anlamı seçin.

1. Kanat süslemede başarılı olamayınca gerçekten hayal kırıklığına uğradım.
a. sefil b. neşeli

2. Buz tırmanışı tehlikeli olduğu için çok dikkatli olun.
a. tehlikeli ve riskli b. güvenli ve emniyetli

3. Paraşütle atlamadan önce emniyet kemerinizi iki kez kontrol edin.
a. ilk yardım çantası b. kayış sistemi

4. Spor yaralanmalarını önlemek için koruyucu ekipman kullanmalısınız.
a. bir şeyin olmasına izin vermek b. olmasını önlemek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir