11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 10 Cevaplar Sunshine

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 10 Cevaplar Sunshine konusunu kısaca yazdık. Cem  Web Ofset yayınları 11. sınıf İngilizce ders kitabı Sunshine English kitabı sayfa 10 cevaplarını aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 10 Cevaplar Sunshine

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 10 Cevaplar
11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 10 Cevaplar

2. Work in pairs. Imagine that you are on the phone with one of your high school friends. Prepare a dialogue explaining your future plans.

  • Student A: Hello, B. I have been thinking about my future plans for a while. I have different plans. What about you?
  • Student B: Well, I’m planning to become a doctor. I’m going to study medicine.
  • Student A: Oh, wow. I hope you will. I want to be a teacher. I’m going to study English language education.

ÇEVİRİ:

I am going to study bio-genetic engineering to work on DNAs and fid solutions to some global problems. I must study hard because this job requires a background in molecular science and engineering, and a familiarity with biology.

DNA’lar üzerinde çalışmak ve bazı küresel sorunlara çözümler bulmak için biyo-genetik mühendisliği çalışacağım. Çok çalışmalıyım çünkü bu iş moleküler bilimler ve mühendislikte bir geçmişe ve biyolojiye aşinalık gerektiriyor.

I guess I’ll study mechatronics engineering to design computer-controlled electromechanical systems. It is a multidisciplinary fild of
science which covers mechanical engineering, electronics and computer programming.

Sanırım bilgisayar kontrollü elektromekanik sistemler tasarlamak için mekatronik mühendisliği çalışacağım. Bu multidisipliner bir bilgidir makine mühendisliği, elektronik ve bilgisayar programlamayı kapsayan bilim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.