11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 11 Cevaplar Sunshine

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 11 Cevaplar Sunshine konusunu kısaca yazdık. Cem  Web Ofset yayınları 11. sınıf İngilizce ders kitabı Sunshine English kitabı sayfa 11 cevaplarını aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 11 Cevaplar Sunshine

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 11 Cevaplar
11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 11 Cevaplar

ÇEVİRİ:

1 What are your future career plans? What is your dream job? Discuss in groups. Share your ideas with other classmates.
2 Which jobs do you think will be very popular in the future?

1 Gelecekteki kariyer planlarınız neler? Hayalindeki meslek ne? Gruplar halinde tartışın. Fikirlerinizi diğer sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.

2 Gelecekte hangi işlerin popüler olacağını düşünüyorsunuz?

7. Listen to their conversation again and tick the correct sentences. Then, correct the false sentences.

1. Mr. Taylor’s last graduation was from high school.
3. There are many job opportunities for computer engineers.
5. Mr. Taylor wants to have many responsibilities in the office.
2. Mr. Taylor hasn’t started working yet.
4. There aren’t many fields in computer engineering.
6. Mr. Taylor will do some tests to find out about his future job.

ÇEVİRİ:

1. Bay Taylor’ın son mezuniyeti lisedeydi.
3. Bilgisayar mühendisleri için birçok iş fırsatı vardır.
5. Bay Taylor ofiste birçok sorumluluk almak istiyor.
2. Bay Taylor henüz çalışmaya başlamadı.
4. Bilgisayar mühendisliğinde fazla alan yok.
6. Bay Taylor gelecekteki işi hakkında bilgi edinmek için bazı testler yapacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.