11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 19 Sunshine

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 19 Sunshine CEM SUNSHINE ENGLISH 11. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yazdık. CEM Yayınları SUNSHINE ENGLISH İngilizce kitabı Türkçe çevirisidir. Sayfa 19 İngilizce parçaların Türkçe çevirilerini bölüm bölüm yazdık.

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 19 Sunshine

SAYFA 19 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

20. Read the text about “letter of intent” and fill in the blanks with the vocabulary items from the box.

goal
confident
convinced
participated
process
interest

People need to provide a letter of intent for many different reasons. This letter is required for school applications, particularly graduate school, and other business, professional and personal purposes. This piece of any application can be one of the most important parts of the 1. process. The letter allows the applicant to demonstrate personality as well as communication skills. A successful letter of intent is informative, professional, and persuasive. It is important to keep the end 2. goal in mind, whether that is admission to school or a business partnership. Here we have a sample letter of intent for a graduate school:
[Name]
[Address] / [Phone] / [Email]

Dr. Merrill Yates
Dean of the College of Graduate Studies / Arizona State University
Dear Dean Yates,
I am writing to inform you of my 3. interest in the Master of Science in Mechanical Engineering Program at Arizona State University. I have submitted my application with applicable documentation.

I currently hold my Bachelor of Science in Mechanical Engineering from Washington State University (WSU), with a GPA of 3.76. While attending WSU, I 4. participated in The American Society of Mechanical Engineer’s Lighter than Air UAV competition, scoring third place with a team of fellow student engineers.

I developed an interest in engineering and technology in high school while I was attending the Aerospace Science and Technology program at Rainier Beach High School. During my time in the program, I learned a great deal about the interworking of engines and airfoils. This experience 5. convinced me to apply to the Aerospace Engineering program at WSU. This program allowed me to study many different subjects, including physics, aerodynamics, mathematics, and fluid dynamics.

Given my education and experience, I am 6. confident that I am an excellent fit for the ASU MSME program. I have researched the program and determined that the coursework and research profile of the college are a strong match. If you have any further questions, please contact me using the information at the top of this letter.
Respectfully,
John Smith

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

20. “Niyet mektubu” ile ilgili metni okuyun ve boşlukları kutudaki kelimelerle doldurun.

hedef
kendinden emin
ikna edilmiş
katıldı
işlem
faiz

İnsanların birçok farklı nedenden dolayı niyet mektubu vermesi gerekir. Bu mektup, okul başvuruları, özellikle lisansüstü eğitim ve diğer ticari, mesleki ve kişisel amaçlar için gereklidir. Herhangi bir uygulamanın bu parçası, 1. sürecin en önemli parçalarından biri olabilir. Mektup, başvuru sahibinin kişiliği ve iletişim becerilerini göstermesine izin verir. Başarılı bir niyet mektubu bilgilendirici, profesyonel ve ikna edicidir. İster okula kabul, ister bir iş ortaklığı olsun, nihai 2. hedefi akılda tutmak önemlidir. Burada bir lisansüstü okul için örnek bir niyet mektubumuz var:
[İsim]
[Adres] / [Telefon] / [E-posta]

Dr. Merrill Yates
College of Graduate Studies Dekanı / Arizona Eyalet Üniversitesi
Sevgili Dekan Yates,
Arizona Eyalet Üniversitesi Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Programına olan ilgimi size bildirmek için yazıyorum. Başvurumu ilgili belgelerle birlikte gönderdim.

Şu anda Washington Eyalet Üniversitesi’nden (WSU) Makine Mühendisliği Lisans dereceme 3.76 not ortalaması ile sahibim. WSU’ya katılırken, 4. Amerikan Makine Mühendisleri Derneği’nin Havadan Daha Hafif UAV yarışmasına katıldım ve öğrenci mühendislerden oluşan bir ekiple üçüncülük elde ettim.

Lisedeyken Rainier Beach Lisesi’nde Havacılık ve Uzay Bilimleri ve Teknolojisi programına devam ederken mühendislik ve teknolojiye ilgi duymaya başladım. Programda geçirdiğim süre boyunca, motorların ve kanat profillerinin birlikte çalışması hakkında çok şey öğrendim. Bu deneyim 5. beni WSU’daki Havacılık ve Uzay Mühendisliği programına başvurmaya ikna etti. Bu program fizik, aerodinamik, matematik ve akışkanlar dinamiği gibi birçok farklı konuyu incelememe izin verdi.

Eğitimim ve deneyimim göz önüne alındığında, 6. ASU MSME programı için mükemmel bir uyum sağladığımdan eminim. Programı araştırdım ve kolejin kurs ve araştırma profilinin güçlü bir eşleşme olduğunu belirledim. Başka sorularınız varsa, lütfen bu mektubun üst kısmındaki bilgileri kullanarak benimle iletişime geçin.
Saygılarımla,
John Smith


21. Read the text again and answer the following questions.

1. What is the purpose of writing a letter of intent?
3. Do you think the Dean will accept him to the program? Why / Why not?
4. Do you think self-confidence and hardwork are necessary qualifications to be successful in life?
2. Which qualifications does he have to fit in the program?

22. Prepare a “letter of intent” for an application. Then, share it on your blog.

• a summer camp
• a graduate school

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

21. Metni tekrar okuyun ve aşağıdaki soruları cevaplayın.

1. Niyet mektubu yazmanın amacı nedir?
3. Dekan’ın onu programa kabul edeceğini düşünüyor musunuz? Neden / Neden olmasın?
4. Sizce özgüven ve çalışkanlık hayatta başarılı olmak için gerekli nitelikler mi?
2. Programa uyması gereken nitelikler nelerdir?

22. Başvuru için bir “niyet mektubu” hazırlayın. Ardından blogunuzda paylaşın.

• yaz Kampı
• bir yüksek lisans okulu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir