11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 20 Sunshine

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 20 Sunshine CEM SUNSHINE ENGLISH 11. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yazdık. CEM Yayınları SUNSHINE ENGLISH İngilizce kitabı Türkçe çevirisidir. Sayfa 20 İngilizce parçaların Türkçe çevirilerini bölüm bölüm yazdık.

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 20 Sunshine

SAYFA 20 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3. Discussion Time

1. What do you think makes people successful entrepreneurs in the 21st century? Which qualifications bring these people
success?

2. Do you think entrepreneurs should be modest, self-confident, responsible and just individuals? Why / Why not?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

23. Tartışma Süresi

1. Sizce insanları 21. yüzyılda başarılı girişimciler yapan nedir? Bu insanları hangi nitelikler kazandırıyor?
başarı?

2. Sizce girişimciler mütevazı, özgüvenli, sorumluluk sahibi ve adil bireyler mi olmalı? Neden / Neden olmasın?


24. Read the text about successful entrepreneurs of the 21st century and fill in the blanks with the vocabulary items from the box.

consumer
dull
investment
claimed
respectful

(..1…) 21st century has brought a handful of novelties with the
help of innovations and inventions in technology. People living today owe a lot to the bold entrepreneurs of this century. Without them, life would be 1. dull and more difficult for everyone.

These entrepreneurs took risks, invested in the businesses that no one else had ever thought of, monitored and controlled the business activities and finally took the benefit of the new opportunity. Jeff Bezos, Larry Page and Sergey Brin are considered to be at the top of most successful young entrepreneurs of this century.

(..2…) Jeff Bezos was born in 1964 and since his childhood, he
has always been interested in computers. He studied computer
science and electrical engineering at Princeton University and started his business career on Wall Street. Then, he quit his well-paid and 2. respectful vice-presidency at a famous firm and founded his own company in 1995. At the beginning, the company only sold books online but in time, the business extended; therefore, nowadays, it sells almost everything that a 3. consumer may want. One idea changed it all. He came up with a new virtual book selling company idea and this has brought him huge success and billions and at present people all around the world have access to the things they would like to purchase via his company.

(.3….) Larry Page and Sergey Brin founded a well-known Internet
search engine in 1998. Both were born in 1973 and met at Stanford University. Both students were completing their doctorates in computer science. At the beginning, they had nothing but a research project idea to create a search engine which listed the results according to popularity. Some friends laughed at their project and 4. claimed that no one would use the engine. However, they trusted themselves and raised the necessary money for the 5. investment and founded their company in 1998. Since then, it has become the most popular and profitable search engine with more than a trillion searches a day.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

24. 21. yüzyılın başarılı girişimcileri hakkındaki metni okuyun ve boşlukları kutudaki kelimelerle doldurun.

tüketici
sıkıcı
yatırım
iddia edilen
saygılı

(..1…) 21. yy bir avuç yeniliği beraberinde getirmiştir.
teknolojideki yeniliklerin ve icatların yardımı. Bugün yaşayan insanlar, bu yüzyılın cesur girişimcilerine çok şey borçludur. Onlarsız hayat 1. sıkıcı ve herkes için daha zor olurdu.

Bu girişimciler risk aldılar, daha önce kimsenin düşünmediği işlere yatırım yaptılar, iş faaliyetlerini izleyip kontrol ettiler ve sonunda yeni fırsattan yararlandılar. Jeff Bezos, Larry Page ve Sergey Brin, bu yüzyılın en başarılı genç girişimcilerinin başında geliyor.

(..2…) Jeff Bezos 1964 yılında doğdu ve çocukluğundan beri
bilgisayarlara her zaman ilgi duymuştur. bilgisayar okudu
Princeton Üniversitesi’nde bilim ve elektrik mühendisliği okudu ve iş kariyerine Wall Street’te başladı. Daha sonra ünlü bir firmadaki 2. saygın başkan yardımcılığını bırakıp 1995 yılında kendi şirketini kurdu. Başlangıçta şirket sadece internetten kitap satıyordu ama zamanla işler genişledi; bu nedenle günümüzde 3. bir tüketicinin isteyebileceği hemen hemen her şeyi satmaktadır. Bir fikir her şeyi değiştirdi. Yeni bir sanal kitap satan şirket fikri buldu ve bu ona büyük bir başarı ve milyarlarca kişi getirdi ve şu anda dünyanın her yerindeki insanlar onun şirketi aracılığıyla satın almak istedikleri şeylere erişebiliyor.

(.3….) Larry Page ve Sergey Brin tanınmış bir İnternet kurdular
1998’de arama motoru. Her ikisi de 1973’te doğdu ve Stanford Üniversitesi’nde tanıştı. Her iki öğrenci de bilgisayar bilimleri alanında doktoralarını tamamlıyorlardı. Başlangıçta, sonuçları popülerliğe göre listeleyen bir arama motoru oluşturmak için bir araştırma projesi fikrinden başka bir şeyleri yoktu. Bazı arkadaşlar projelerine güldüler ve 4. kimsenin motoru kullanmayacağını iddia etti. Ancak kendilerine güvendiler ve 5. yatırım için gerekli parayı topladılar ve 1998’de şirketini kurdular. O zamandan beri günde bir trilyondan fazla arama ile en popüler ve karlı arama motoru haline geldi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir