11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 21 Sunshine

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 21 Sunshine CEM SUNSHINE ENGLISH 11. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yazdık. CEM Yayınları SUNSHINE ENGLISH İngilizce kitabı Türkçe çevirisidir. Sayfa 21 İngilizce parçaların Türkçe çevirilerini bölüm bölüm yazdık.

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 21 Sunshine

SAYFA 21 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

25.Answer the following questions

1. How did 21st century entrepreneurs become successful?
2. Why do you think Jeff Bezos quit a profitable job to start a risky business?
3. How did Larry Page and Sergey Brin start their company?
4. Which entrepreneur would you like to be like? Why?
5. What makes these three businessmen different from the others?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

25.Aşağıdaki soruları cevaplayın

1. 21. yüzyıl girişimcileri nasıl başarılı oldu?
2. Sizce Jeff Bezos, riskli bir işe başlamak için neden karlı bir işi bıraktı?
3. Larry Page ve Sergey Brin şirketlerini nasıl kurdular?
4. Hangi girişimci gibi olmak isterdiniz? Niye ya?
5. Bu üç işadamını diğerlerinden farklı kılan nedir?


26. Read the text again and match the paragraphs with the following main ideas.

a. It is always better to follow your dreams even if some others mock you.
b. Thanks to some entrepreneurs, 21st century has experienced a bunch of innovations.
c. Sometimes one inspirational idea makes all the difference.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

26. .
Metni tekrar okuyun ve paragrafları aşağıdaki ana fikirlerle eşleştirin.

a. Bazıları sizinle alay etse bile hayallerinizin peşinden gitmek her zaman daha iyidir.
B. Bazı girişimciler sayesinde 21. yüzyıl bir sürü yenilik yaşadı.
C. Bazen ilham verici bir fikir her şeyi değiştirir.


27. Work in groups of four and discuss the important values for business ethics.

hard work
patience
responsibility
respect
honesty
justice

Do a research about other successful entrepreneurs of the 21st century and choose the one you like most. Make a video, introduce that person and talk about his possible future plans.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

27. Dört kişilik gruplar halinde çalışın ve iş etiği için önemli değerleri tartışın.

zor iş
sabır
sorumluluk
saygı
dürüstlük
Adalet

21. yüzyılın diğer başarılı girişimcileri hakkında bir araştırma yapın ve en beğendiğinizi seçin. Bir video yapın, o kişiyi tanıtın ve olası gelecek planlarından bahsedin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir