7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 9, 10 Bilim Kültür

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 9, 10 Bilim Kültür Yayınları 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 9, 10 Kök Yayınları 7. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerinin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yaptık. İngilizce Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. 1. ünite Türkçe çevirisi

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 9, 10 Bilim Kültür

SAYFA 9 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Describing characters/people (Making simple inquiries)
Making simple comparisons (Giving explanations/reasons)

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Karakterleri/kişileri tanımlama (Basit sorgulamalar yapma)
Basit karşılaştırmalar yapmak (Açıklamalar/sebepler vermek)


SAYFA 10 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

GET READY!
a. What do you look like?
b. What is your best friend like?

VOCABULARY

1 Match the words with the definitions and write. One word is extra.

a. slim -4
b. beautiful -3
c. generous-5
d. punctual-2
e. selfish-1
f. honest-extra

1. Caring only or chiefly for oneself.
3. Having beauty.
2. Arriving or taking place at an arranged time.
4. Sized for the thinner than average person.
5. Willing to give and share.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

HAZIRLANMAK!
a. Nasıl görünüyorsun?
B. En iyi arkadaşın nasıl biri?

KELİME BİLGİSİ

1 Kelimeleri tanımlarıyla eşleştirin ve yazın. Bir kelime ekstradır.

a. ince -4
B. güzel -3
C. cömert-5
NS. dakik-2
e. bencil-1
F. dürüst-ekstra

1. Yalnızca ya da esas olarak kendini önemsemek.
3. Güzelliğe sahip olmak.
2. Belirlenen bir zamanda varış veya yer alma.
4. Ortalama bir kişiden daha ince olanlar için boyutlandırılmıştır.
5. Vermeye ve paylaşmaya istekli.


2. Fill in the blanks with the given words. One word is extra.

smart
stubborn
easy-going
cute
outgoing
generous
honest

Kate always tells the truth. She a(n) honest(1) girl. She is smart (2). She always gets higher marks than us in the exams. She likes helping people. She is generous (3). She doesn’t have a lot of friends because she isn’t outgoing (4). She is an easy-going (5) and a tolerant person. You can tell your problems to her. She always listens to you patiently. There is one negative thing about her. She’s very stubborn(6)

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

2. Boşlukları verilen kelimelerle doldurunuz. Bir kelime ekstradır.

akıllı
inatçı
kolay ve kesintisiz ilerleme
sevimli
dışa dönük
cömert
açık sözlü

Kate her zaman doğruyu söyler. O bir(n) dürüst(1) kız. O akıllı (2). Sınavlarda hep bizden yüksek not alıyor. İnsanlara yardım etmeyi sever. Cömerttir (3). Dışa dönük olmadığı için pek arkadaşı yoktur (4). Uysal (5) ve hoşgörülü bir insandır. Sorunlarınızı ona anlatabilirsiniz. Sizi her zaman sabırla dinler. Onunla ilgili olumsuz bir şey var. O çok inatçı(6)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir