7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 11, 12 Bilim Kültür

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 11, 12 Bilim Kültür Yayınları 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 11, 12 Kök Yayınları 7. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerinin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yaptık. İngilizce Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. 1. ünite Türkçe çevirisi

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 11, 12 Bilim Kültür

SAYFA 11 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Listen and circle the correct word.

Hello. I’m Rachel. I’m tall (1) and slim (2). My friends say I’m beautiful (3) with curly (4) hair and blue eyes. I have a brother. He doesn’t look like me. He’s younger (5) and more outgoing (6) than me. He’s very popular among his friends because he can play football better (7) than everyone else.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

1. Dinleyin ve doğru kelimeyi daire içine alın.

Merhaba. Ben Rachel’ım. Ben uzunum (1) ve zayıfım (2). Arkadaşlarım güzel (3) kıvırcık (4) saçlı ve mavi gözlü olduğumu söylüyor. Benim bir erkek kardeşim var. Bana benzemiyor. Benden daha genç (5) ve daha dışa dönük (6). Arkadaşları arasında çok popüler çünkü herkesten daha iyi (7) futbol oynuyor.


2. Listen and circle the words that describe Thomas.

stubborn
slim
easy-going
handsome
tall
selfish
generous
punctual
plump
smart
cute honest

3. Listen and write their names; Janet, Peter, Emma or Robert

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

2. Thomas’ı tanımlayan kelimeleri dinleyin ve daire içine alın.

inatçı
ince
kolay ve kesintisiz ilerleme
yakışıklı
uzun boylu
bencil
cömert
dakik
Tombul
akıllı
sevimli dürüst

3. Dinleyin ve isimlerini yazın; Janet, Peter, Emma veya Robert


SAYFA 12 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

12
1. Read the following speech bubble.

Sally is my best friend. She’s tall and beautiful with long brown hair and green eyes. She’s always honest, generous and easy-going.

Now, describe the appearance and personality of someone you know. Use the clues below.

a friend
beautiful
outgoing
punctual
handsome
fair
smart
slim
stubborn
generous
patient plump
a celebrity a member of your family
a relative

2. Work in groups. Ask and answer questions and fi ll in the chart below.

You: Are you punctual?
Ahmet: Yes, I am. What about you?
Burcu: Well, I’m not always punctual.

Find someone who is

punctual easy-going honest outgoing stubborn

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

1. Aşağıdaki konuşma balonunu okuyun.

Sally benim en iyi arkadaşım. Uzun kahverengi saçlı ve yeşil gözlü, uzun boylu ve güzel. Her zaman dürüst, cömert ve kolay giden biridir.

Şimdi, tanıdığınız birinin görünüşünü ve kişiliğini tanımlayın. Aşağıdaki ipuçlarını kullanın.

bir arkadaş
güzel
dışa dönük
dakik
yakışıklı
adil
akıllı
ince
inatçı
cömert
sabırlı tombul
bir ünlü ailenizin bir üyesi
bir akraba

2. Gruplar halinde çalışın. Soruları sorun ve cevaplayın ve aşağıdaki tabloyu doldurun.

Siz: Dakik misiniz?
Ahmet: Evet, benim. Senden ne haber?
Burcu: Şey, her zaman dakik değilim.

olan birini bul

dakik uyumlu dürüst giden inatçı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir