7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 13 Bilim Kültür

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 13 Bilim Kültür Yayınları 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 13 Kök Yayınları 7. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerinin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yaptık. İngilizce Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. 1. ünite Türkçe çevirisi

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 13 Bilim Kültür

SAYFA 13 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Look at the picture and guess what the text in activity 3 is about
2. Close your books. Listen to the CD and answer the questions.

a. What is the text about?
b. Who are they?
c. What do they look like?
d. What are they like?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

1. Resme bakın ve 3. aktivitedeki metnin ne hakkında olduğunu tahmin edin
2. Kitaplarınızı kapatın. CD’yi dinleyin ve soruları cevaplayın.

a. Metin ne hakkında?
b. Onlar kim?
c. Neye benziyorlar?
d. Nasıllar?


3. Open your books. Listen again and read the text. Then, do the exercises.

These are Jim and Mike. They are close friends. Jim is handsome with blue eyes and straight brown hair. He is tall and thin. Mike is a bit different from Jim. He has black hair and green eyes. He is cute with his freckles and nice smile. He is medium height but well-built.

Jim likes staying at home in his free time, but Mike always hangs out with his friends. He’s more outgoing than Jim. Jim is an easy-going, honest, generous and smart boy. Mike’s more stubborn, but neither of them is selfish.

They like sharing and supporting each other. They get along very well. That’s why they are good buddies.

a. Write True (T) or False (F) according to the paragraph.

1. Mike has blue eyes and brown hair. F
2. Jim is Mike’s best friend. F
3. Jim is taller than Mike. T
4. Mike likes meeting his friends. T
5. Jim is a clever boy. F
6. Mike is a selfish boy. F

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

3. Kitaplarınızı açın. Tekrar dinleyin ve metni okuyun. Ardından, egzersizleri yapın.

Bunlar Jim ve Mike. Onlar yakın arkadaşlar. Jim mavi gözlü ve düz kahverengi saçlı yakışıklı. O uzun ve ince. Mike, Jim’den biraz farklıdır. Siyah saçları ve yeşil gözleri var. Çilleri ve güzel gülümsemesiyle sevimlidir. Orta boylu ama yapılıdır.

Jim boş zamanlarında evde kalmayı sever ama Mike her zaman arkadaşlarıyla takılır. Jim’den daha dışa dönük. Jim uysal, dürüst, cömert ve akıllı bir çocuktur. Mike daha inatçı ama ikisi de bencil değil.

Birbirlerini paylaşmayı ve desteklemeyi severler. Çok iyi anlaşıyorlar. Bu yüzden iyi arkadaştırlar.

a. Paragrafa göre Doğru (T) veya Yanlış (F) yazınız.

1. Mike’ın mavi gözleri ve kahverengi saçları vardır. F
2. Jim, Mike’ın en iyi arkadaşıdır. F
3. Jim, Mike’tan daha uzundur. T
4. Mike arkadaşlarıyla buluşmayı sever. T
5. Jim zeki bir çocuk. F
6. Mike bencil bir çocuktur. F

Jim ve Mike’ın kişilikleri hakkında iki karşılaştırma yapın ve tabloyu tamamlayın

Kişilik
1. Mike, Jim’den daha dışa dönük
2. Mike, Jim’den daha inatçı
3. Jim, Mike’tan daha uzun

One Comment on “7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 13 Bilim Kültür”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir