11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 46, 47 MEB

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 46, 47 MEB Silver. 11. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yazdık. MEB Yayınları Silver Lining İngilizce kitabı Türkçe çevirisidir. Sayfa 46 ,47 İngilizce parçaların Türkçe çevirilerini bölüm bölüm yazdık.

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 46, 47 MEB Silver

SAYFA 46 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

25. What is an “essay”? Have you ever written an essay?

25. “Deneme” nedir? Hiç bir kompozisyon yazdın mı?


26. Read the sample student essay on traffic and housing problems in major cities and complete the outline.

These days with increasing urban populations, there are major problems with traffic and not only the price, but also availability of accommodation in large cities of the world. It seems that these problems will continue as the large corporations keep opening new businesses in the downtown. I strongly agree that relocating large companies and factories as well as their employees out of urban areas into rural ones would have a desired effect in making cities more livable.
To begin with, the traffic problem in cities doesn’t only exist from commuting employees, but also the general public traveling around the city. While this may be a fact, if the number of worker’s vehicles is reduced on city streets, a large percentage of traffic will obviously decline in rush hours. For example, peak hour traffic
is undoubtedly made up largely of staff from companies going to and from home. In addition, the traffic jam that is caused by the logistics of the corporations will also disappear. Thus, there
will be only general public who can use public transportation more efficiently.

Secondly, in regards to housing problems, populations will always continue to grow in cities and therefore inadvertently decrease the number of cheap and available apartments. This is certainly an undeniable fact; however, a large proportion of these apartments are occupied by employees from large firms and their families.

If this workforce is relocated to housing estates in the country, city apartment blocks will fall in price and certainly increase in availability.

Moreover, life standards for all the citizens may increase as people can rent or buy better houses with decent prices. Therefore, the welfare of all the citizens might go up and people living in both urban and rural areas can lead a prosperous life.
In conclusion, by relocating workers to rural areas to work and reside, heavy traffic conditions and lack of adequate accommodation in city centers will obviously change for the better. As far as I’m concerned, I believe that the government should enforce such a law in order to increase our standard of living in our hectic city life.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Kentsel nüfusun artmasıyla birlikte bugünlerde, sadece fiyatla değil aynı zamanda dünyanın büyük şehirlerinde konaklama imkanıyla da trafikte büyük sorunlar var. Büyük şirketler şehir merkezinde yeni işletmeler açmaya devam ettikçe bu sorunların süreceği anlaşılıyor. Büyük şirketlerin ve fabrikaların yanı sıra çalışanlarını kentsel alanlardan kırsal alanlara taşırken şehirlerin daha yaşanabilir hale getirilmesinde arzu edilen bir etkiye sahip olacağına kesinlikle katılıyorum.

Öncelikle, şehirlerdeki trafik sorunu yalnızca çalışan çalışanlardan değil, aynı zamanda şehirde dolaşan genel halktan da kaynaklanmaktadır. Bu bir gerçek olsa da, işçinin taşıtlarının sayısı şehir sokaklarında azalırsa, trafik yoğunluğunun büyük bir kısmı belli ki yoğun saatlerde düşecektir. Örneğin, yoğun saat trafiği
hiç şüphesiz evden eve giden şirketlerden büyük ölçüde personelden oluşur. Ayrıca, şirket lojistiğinden kaynaklanan trafik sıkışıklığı da ortadan kalkacak. Böylece, orada
toplu taşımayı daha verimli kullanabilen yalnızca genel halk olacaktır.

İkincisi, konut sorunlarıyla ilgili olarak, nüfuslar şehirlerde her zaman büyümeye devam edecek ve bu nedenle de ucuz ve mevcut dairelerin sayısını yanlışlıkla azaltacaktır. Bu kesinlikle yadsınamaz bir gerçektir; Ancak, bu dairelerin büyük bir kısmı büyük firmalar ve ailelerinin çalışanları tarafından işgal edilmektedir.

Bu işgücünün ülkedeki konutlara taşınması durumunda şehir apartman blokları fiyatlara düşecek ve kesinlikle kullanılabilirliği artacaktır.

Ayrıca, tüm vatandaşlar için yaşam standartları, insanlar uygun fiyatlarla daha iyi evler kiralayabilecekleri veya satın alabilecekleri için artabilir. Bu nedenle, tüm vatandaşların refahı artabilir ve hem kentsel hem de kırsal alanlarda yaşayan insanlar müreffeh bir yaşam sürdürebilir.

Sonuç olarak, çalışanları kırsal alanlara çalışmak ve ikamet etmek üzere yeniden yerleştirmek suretiyle, yoğun trafik koşulları ve şehir merkezlerinde yeterli konaklama olmaması açıkça daha iyi bir şekilde değişecektir. İlgilendiğim kadarıyla, telaşlı şehir hayatımızdaki yaşam standartlarımızı yükseltmek için hükümetin böyle bir yasayı uygulaması gerektiğine inanıyorum.


SAYFA 46 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

ESSAY OUTLINE
27. Work in groups of four and write an essay explaining the challenges people used to experience in the past. Then, share it with the rest of the class.

Introduction Paragraph
Body Paragraph 1
Body Paragraph 2
Conclusion
General Statements:
Thesis Statement (Final sentence of the introduction by which the writer states the general main idea of the essay):
Topic Sentence (First sentence of the body paragraph by which the writer states the topic of that paragraph):

Topic Sentence (First sentence of the body paragraph by which the writer states the topic of that paragraph):

Conclusion
General Statements:

27. Work in groups of four and write an essay explaining the challenges people used to experience in the past. Then, share it with the rest of the class.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

DENEME TASLAK
27. Dört kişilik gruplar halinde çalışın ve insanların geçmişte yaşadıkları zorlukları açıklayan bir makale yazın. Ardından, bunu sınıfın geri kalanıyla paylaşın.

Giriş Paragrafı
Vücut Paragraf 1
Beden Paragrafı 2
Sonuç
Genel ifadeler:
Tez Beyanı (Yazının genel ana fikrini belirttiği girişin son cümlesi):
Konu cümlesi (Yazarın bu paragrafın konusunu belirttiği ilk cümle paragrafının cümle):

Konu cümlesi (Yazarın bu paragrafın konusunu belirttiği ilk cümle paragrafının cümle):

Sonuç
Genel ifadeler:

27. Dört kişilik gruplar halinde çalışın ve insanların geçmişte yaşadıkları zorlukları açıklayan bir makale yazın. Ardından, bunu sınıfın geri kalanıyla paylaşın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir