11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 44, 45 MEB Silver

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 44, 45 MEB Silver. 11. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yazdık. MEB Yayınları Silver Lining İngilizce kitabı Türkçe çevirisidir. Sayfa 44, 45 İngilizce parçaların Türkçe çevirilerini bölüm bölüm yazdık.

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 44, 45 MEB Silver

SAYFA 44 – 45 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

22. Look at the chart. Read the short story “How the Camel Got His Hump” written by Rudyard Kipling and complete the chart.

“How the Camel Got His Hump” written by Rudyard Kipling
Describe the Characters: •
The Camel:
• The Man:
• Other Animals:
• The Djinn:

Describe the setting (where the story takes place):
What is the plot (the events that make up a story)?
What happened at the climax (the turning point in a storyline at which a conflict or crisis reaches its peak and resolves)?

In the beginning of years, when the world was so new and all, and the Animals were just beginning to work for Man, there was a Camel. He lived in the middle of a Howling Desert because he did not want to work. So, he ate sticks and slept all day. When anybody spoke to him, he said ‘Humph!’ Just ‘Humph!’ and no more.
Presently, the Horse came to him on Monday morning, and said, ‘Camel, O Camel, come out and walk like the rest of us.’ ‘Humph!’ said the Camel; and the Horse went away and told the Man. Presently, the Dog came to him, with a stick in his mouth, and said, ‘Camel, O Camel, come and carry like the rest of us.’ ‘Humph!’ said the Camel; and the Dog went away and told the Man. Presently, the Ox came to him, and said, ‘Camel, O Camel, come and work like the rest of us.’ ‘Humph!’ said the Camel; and the Ox went away and told the Man. At the end of the day, the Man called the Horse and the Dog and the Ox together,
and said, ‘Three, O Three, I’m very sorry for you; but that Humph-thing in the Desert can’t work, so I am going to leave him alone, and you must work double-time to make up for it.’ That made the Three very angry. The Camel came chewing on sticks and laughed at them. Then, he said ‘Humph!’ and went away again. Presently, there came along the Djinn in charge of All Deserts, rolling in a cloud of dust (Djinns always travel that way because it is Magic). ‘Djinn of All Deserts,’ said the Horse, ‘is it right for anyone to be lazy, with the world so new-and-all?’ ‘Certainly not,’ said the Djinn. ‘Well,’ said the Horse, ‘there’s a thing in the middle of your Howling Desert with a long neck and long legs, and he hasn’t worked since Monday morning. He won’t walk.’
‘Whew!’ said the Djinn, whistling, ‘that’s my Camel, for all the gold in Arabia! What does he say about it?’ ‘He says “Humph!”’ said the Dog; ‘and he won’t carry.’ ‘Does he say anything else?’ ‘Only “Humph!”; and he won’t work,’ said the Ox. ‘Very good,’ said the Djinn. ‘I’ll send him if you kindly wait a minute.’ The Djinn found the Camel, looking at his own reflection in a pool of water. ‘My long friend,’ said the Djinn, ‘what’s this I hear of your doing no work, with the world so newand-all?’ ‘Humph!’ said the Camel. The Djinn sat down, with his chin in his hand, and began to think a Great Magic. ‘You’ve given the Three extra work ever since Monday morning, all on account of your laziness,’ said the Djinn; and he went on thinking Magics, with his chin in his hand. ‘Humph!’ said the Camel. ‘I wouldn’t say that again if I were you,’ said the Djinn; I want you to work.’ And the Camel said ‘Humph!’ again; then, he saw his back, that he was so proud of, changing into a great big humph. ‘Do you see that?’ said the Djinn. ‘That’s your own humph that you’ve brought upon your own self by not working. Today is Thursday, and you’ve done no work since Monday. Now you are going to work.’ ‘How can I,’ said the Camel, ‘with this humph on my back?’ ‘That’s made a-purpose,’ said the Djinn, ‘all because you missed those three days.
You will be able to work now for three days without eating, because you can live on your humph; and don’t you ever say I never did anything for you. Come out of the Desert and go to the Three, and work. And the Camel went away to join the Three. And from that day to this, the Camel always works (we call it ‘hump’ now, not to hurt his feelings); but he has never yet caught up with the three days that he missed at the beginning of the world.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

22. Grafiğe bakın. Rudyard Kipling tarafından yazılan “Devenin Kambur Olduğunu” adlı kısa hikayeyi okuyun ve çizelgeyi tamamlayın.

Rudyard Kipling tarafından yazılan “Deve Nasıl Kambur Oldu”
Karakterleri tanımlayın: •
Deve:
Adam:
Diğer hayvanlar:
Djinn:

Ayarı tanımlayın (hikayenin gerçekleştiği yer):
Konu (hikaye oluşturan olaylar) nedir?
Dönüm noktasında ne oldu (bir çatışmanın veya krizin doruğa ulaştığı ve çözüldüğü bir hikayedeki dönüm noktası)?

22. Grafiğe bakın. Rudyard Kipling tarafından yazılan “Devenin Kambur Olduğunu” adlı kısa hikayeyi okuyun ve çizelgeyi tamamlayın.

Rudyard Kipling tarafından yazılan “Deve Nasıl Kambur Oldu”
Karakterleri tanımlayın: •
Deve:
• Adam:
• Diğer hayvanlar:
• Djinn:

Ayarı tanımlayın (hikayenin gerçekleştiği yer):
Arsa (hikaye oluşturan olaylar) nedir?
Zirvede ne oldu (bir çatışmanın veya krizin doruğa ulaştığı ve çözüldüğü bir hikayedeki dönüm noktası)?

HİKAYE ÇEVİRİSİ

Yılların başlarında, dünyanın çok yeni olduğu ve hepsinin gerçekleştiği ve Hayvanlar İnsan için çalışmaya yeni başladıklarında bir Deve vardı.

Çalışmak istemediği için bir Howling çölünün ortasında yaşadı. O yüzden bütün gün ot yedi ve uyudu. Herhangi biri onunla konuştuğunda, “Humph!” Sadece “Humph!” Dedi.

Şimdi, At, Pazartesi sabahı kendisine geldi ve dedi ki, “Camel, O Camel, çıkıp geri kalanımız gibi yürüyün.” “Humphel” dedi Camel; ve at gitti ve adama söyledi.

Halen, Köpek ağzına bir sopayla birlikte geldi ve “Deve, O Deve, gelip hepimiz gibi taşı” dedi.

“Hımm!” Dedi Camel; ve köpek gitti ve adama söyledi. Halen, Öküz ona geldi ve “Deve, O Deve, gelip bizim gibi çalışalım” dedi. Deve; ve öküz gitti ve adama söyledi.

Günün sonunda, Adam At, Köpek ve Öküz’ü bir araya getirdi ve şöyle dedi: “Üçünüz, Üç, sizin için çok üzgünüm; ama Çölde bulunan Hımmm olayı işe yaramaz, o yüzden onu yalnız bırakacağım ve onu telafi etmek için iki kez çalışmalısınız. ‘

Bu üçünü çok kızdırdı. Deve otları çiğnedi ve onlara güldü. Sonra, “Hımm!” Dedi ve tekrar gitti. Halen, All’un sorumlusu Djinn’e geldi.

Çöller, bir toz bulutu içinde yuvarlananlar (Cin hep böyle gider, çünkü Magic.). “Tüm Çöllerin Cini,” dedi At, “Dünya çok yeni ve herkes ile tembel olmak için doğru mu?” “Kesinlikle hayır” dedi. “Eh,” dedi At, “Howling Çölü’nün ortasında uzun ve uzun bacaklı bir şey var ve Pazartesi sabahından beri çalışmadı.

Yürümeyecek. ”Vay! ‘Dedi, Cin ıslık çalar,’ Bu benim Devem, Arabistan’daki tüm altınlar için! Bu konuda ne diyor? ”“ “Hımm!” Diyor ”dedi Köpek; ve taşımayacak. ‘“ Başka bir şey söylüyor mu? ”‘ Sadece “hımm!”; ve o çalışmayacak, ”dedi Öküz. “Çok iyi,” dedicİnn. Bir dakika beklerseniz onu gönderirim.

Cin Deve’yi bir su havuzunda kendi yansımasına bakarak buldu. “Uzun arkadaşım,” dedi Cin, “Bu işle uğraşmadığını duydum, dünya bu kadar yeni ve hepsi ile mi?” “Hımm!” dedi Deve.

Cin eli çenesinde oturdu ve bir Büyük Büyü düşünmeye başladı. “Pazartesi sabahından bu yana, tembelliğinizden dolayı üç ekstra çalışma yaptınız,” dedi Cin  ve eli çenesinde Magics’i düşünmeye devam etti.

“Hımm!” Dedi Deve. “Siz yerinde olsam bir daha söyleyemem” dedi Cin; Çalışmanı istiyorum. ”Dedi. Deve tekrar“ Hımm! ”Dedi; sonra, büyük bir kambura dönüşerek gurur duyduğunu, sırtını gördü. “Görüyor musun?” Dedi Cin. Çalışmayarak kendi kendine getirdiğin kendi kamburun

Bugün perşembe ve pazartesiden beri hiç iş yapmadınız. Şimdi işe başlayacaksınız. ”“ Nasıl yapabilirim? ”Demiştim Deve,“ sırtımda bu kambur var mı? ”“ Bu bir amaç yarattı ”, dedi Cin,“ çünkü bu üç günü kaçırdınız.

Şimdi üç gün boyunca yemek yemeden çalışabileceksiniz, çünkü kambrunuzla yaşayabilirsiniz; ve asla senin için hiçbir şey yapmadığımı söyleme. Çölden çık ve git.

Üç ile birlikte çalış. Ve Deve, Üç’e katılmak için gitti. Ve o günden bu yana, Deve her zaman işe yarar (duygularını incitmemek için şimdi “hörgüç” olarak adlandırırız); ama henüz dünyanın başında kaçırdığı üç günü hiç yakalamadı.


23 . Read the short story again and write a short paragraph to summarize it in your own words using the prompts.

• Plot / Climax • Setting • Characters

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

23. Kısa hikayeyi tekrar okuyun ve uyarıları kullanarak kendi kelimelerinizle özetlemek için kısa bir paragraf yazın.

• Konu / Doruk • Ayarlama • Karakterler


Complete the short story using your own words.

Once upon a time, there was a village in a huge forest. A lot of friendly and good people were living in that village. They were farmers and they all loved the nature and animals. They were always helping each other, cooperating when it was necessary and sharing what they had, so all the villagers were living happily in peace. However, one day, something changed everything.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Kısa öyküyü kendi sözlerinizi kullanarak tamamlayın.

Bir zamanlar, büyük bir ormanda bir köy vardı. O köyde birçok dost canlısı ve iyi insan yaşıyordu. Onlar çiftçilerdi ve hepsi doğayı ve hayvanları severdi. Her zaman birbirlerine yardım ediyorlar, gerektiğinde işbirliği yapıyorlar ve sahip olduklarını paylaşıyorlardı, böylece tüm köylüler huzur içinde mutlu bir şekilde yaşıyorlardı. Ancak, bir gün, bir şey her şeyi değiştirdi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir