11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 42, 43 MEB Silver

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 42, 43 MEB Silver. 11. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yazdık. MEB Yayınları Silver Lining İngilizce kitabı Türkçe çevirisidir. Sayfa 42, 43 İngilizce parçaların Türkçe çevirilerini bölüm bölüm yazdık.

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 42, 43 MEB Silver

SAYFA 42 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

15. Listen to the radio show and put the pictures in order. Then, match the pictures with the callers.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

15. Radyo programını dinleyin ve resimleri sırayla yerleştirin. Ardından, resimleri arayanlarla eşleştirin.


16.
Which memory do you think is the worst? Why / Why not? Take notes. Then, share your ideas with the rest of the class. Listen again and tick the correct sentences.

1a. Diana missed her exam, but she was able to pass her class.
1b. José probably lost his passport while he was wandering around in Rome.
2a. Diana is probably not a university student any more.
2b. Paeople at the embassy were very helpful.
3a. Sophie was working at a grocery store while she was at university.
3b. The robbers were two men with masks and guns.
4a. Diana failed her class because she missed her exam.
4b. José left his passport in his hotel room.
5a. Diana is still trying to pass the same class at university.
5b. José had to spend a lot of time trying to solve his problem.
6a. Sophie was working part-time at a mobile phone shop.
6b. Two men and a woman tried to rob Sophie.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

1 A. Diana sınavını kaçırdı, ama dersini geçebildi.
1b. José muhtemelen Roma’da dolaşırken pasaportunu kaybetti.
2a. Diana muhtemelen artık bir üniversite öğrencisi değildir.
2b. Elçilikteki insanlar çok yardımcı oldular.
3 A. Sophie üniversitedeyken bir markette çalışıyordu.
3b. Soyguncular maskeli ve silahlı iki adamdı.
4a. Diana sınavında başarısız olduğu için dersinde başarısız oldu.
4b. José pasaportunu otel odasına bıraktı.
5a. Diana hala aynı sınıfı üniversitede geçmeye çalışıyor.
5b. José sorununu çözmek için çok zaman harcamak zorunda kaldı.
6a. Sophie bir cep telefonu mağazasında yarı zamanlı çalışıyordu.
6b. İki erkek ve bir kadın Sophie’yi soymaya çalıştı.


Thank your lucky stars:
a. to be grateful for being healthy
b. to be grateful for having good luck

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

şanslı yıldızlarına teşekkür ederim:
a. sağlıklı olduğu için minnettar olmak
b. iyi şanslar için minnettar olmak DOĞRU CEVAP


17. Which memory do you think is the worst? Why / Why not? Take notes. Then, share your ideas with the rest of the class.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

17. Hangi hafızanın en kötüsü olduğunu düşünüyorsunuz? Neden / Neden olmasın? Not almak. Ardından fikirlerinizi sınıfın geri kalanıyla paylaşın.

SAYFA 43 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

18. Listen to the parts of the conversation in exercise 15 and tick the correct intonation.

a. Did you pass that class later on?
b. Yes, I did.
a. Can you believe that?
b. I’m sorry to hear that.
a. Do you have a story for us?
b. Of course, I do.
a. Go ahead with your story, please.
b. It was the worst day in my life.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

18. 15. alıştırmadaki konuşmanın bölümlerini dinleyin ve doğru tonlamayı işaretleyin.

a. Daha sonra o sınıfı geçtin mi?
b. Evet yaptım.
a. Buna inanabiliyor musun?
b. Bunu duyduğuma üzüldüm.
a. Bizim için bir hikayen var mı?
b. Tabii ki yaparım.
a. Lütfen hikayene devam et lütfen.
b. Hayatımın en kötü günüydü.


19.Read the sentences aloud. Be careful with the underlined words. Write the following sentences under the correct intonation. Then, listen and check.

Have you seen the new movie about WWII?
No, I haven’t.
Did she pass the exam?
Yes, she passed it with the highest grade.
Is it cold in here?
I don’t think so.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

19. Cümleleri yüksek sesle okuyunuz. Altı çizili kelimelere dikkat edin. Aşağıdaki cümleleri doğru tonlamanın altına yazın. O zaman dinle ve kontrol et.

İkinci Dünya Savaşı ile ilgili yeni filmi gördünüz mü?
Hayır yapmadım.
Sınavı geçti mi?
Evet, en yüksek notla geçti.
Burası soğuk mu?
Ben öyle düşünmüyorum


20. Read the sentences aloud. Be careful with the underlined words. Write the following sentences under the correct intonation. Then, listen and check.
Work in pairs and talk about personal stories.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

20. Cümleleri yüksek sesle okuyun. Altı çizili kelimelere dikkat edin. Aşağıdaki cümleleri doğru tonlamanın altına yazın. O zaman dinle ve kontrol et.
Çiftler halinde çalışın ve kişisel hikayeler hakkında konuşun.


21. Discussion Time
Do you enjoy reading short stories? Why / Why not?
If you have read a short story, summarize it mentioning the characters, plot and setting to the class.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

21. Tartışma Zamanı
Kısa öyküler okumaktan hoşlanıyor musunuz? Neden / Neden olmasın?
Kısa bir hikaye okuduysanız, karakterleri belirterek, arsa ve sınıfa ayarlayarak özetleyin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir