12. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 40

12. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 40 konusunu yazdık. MEB Yayınları (Devlet Kitapları) 12. sınıf İngilizce Ders kitabı Count me in kitabının Türkçe çevirisini sayfa numaralarına göre yazdık.

12. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 40

SAYFA 40 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

B. You will hear some more people. In their statements, each has positive and negative expressions related to human rights. Listen and make a list of their positive and negative expressions as in the example. Then, compare your answers. Tapescript 3.2

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

B. Biraz daha fazla insan duyacaksınız. İfadelerinde, her birinin insan haklarıyla ilgili olumlu ve olumsuz ifadeleri vardır. Örnekteki gibi olumlu ve olumsuz ifadelerin bir listesini dinleyin ve yapın. Ardından cevaplarınızı karşılaştırın. Şerit 3.2


A. Study and listen to the notes. Tapescript 3.3

Numbers, a multiple of ten, have stress on the first syllable.

Reflexive pronouns have stress on the
second syllable.

Proper nouns have stress on the second word.

Compound nouns have the most stress on the stressed syllable of the first word.

The words ending in ‘-tion, -sion, -cian, -ic’ have usually stress on the second-last syllable.

The words ending in ‘-ee and -oo’ have usually stress on the last syllable.

The words ending in ‘-cy, -ty, -phy, -gy and -al’ have usually stress on the third-last syllable.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Rakamlar, ondan bir katı, ilk hecede strese sahiptir.

Dönüşlü zamirler, ikinci hecede strese sahiptir.

Uygun isimler ikinci kelimede strese sahiptir.

Bileşik isimler, ilk kelimenin vurgulanan hecesinde en çok strese sahiptir.

‘-Tion, -sion, -cian, -ic’ ile biten kelimeler genellikle ikinci-son hecede vurgu yapar.

‘-Ee and -oo’ ile biten kelimeler genellikle son hecede vurgu yapar.

‘-Cy, -ty, -phy, -gy ve -al’ ile biten kelimeler genellikle üçüncü son hecede vurgu yapar.


B. Read and determine the stress patterns of the words. Then, listen and check. Typescript 3.4

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

B. Kelimelerin stres kalıplarını okuyun ve belirleyin. O zaman dinle ve kontrol et. Yazı tipi 3.4

1. television __________________
2. themselves __________________
3. Mr. Thomas __________________
4. ourselves __________________
5. guarantee __________________
6. bedroom __________________
7. Carnegie Hall __________________
8. policeman __________________
9. one hundred __________________
10. technician __________________
11. eighty __________________
12. realistic __________________
13. taboo __________________
14. dining table __________________
15. democratic __________________
16. concentration __________________
17. bamboo __________________
18. greenhouse __________________

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

1. televizyon __________________
2. kendilerini __________________
3. Bay Thomas __________________
4. kendimiz __________________
5. garanti __________________
6. yatak odası __________________
7. Carnegie Hall __________________
8. polis __________________
9. yüz __________________
10. teknisyen __________________
11. seksen __________________
12. gerçekçi __________________
13. tabu __________________
14. yemek masası __________________
15. demokratik __________________
16. konsantrasyon __________________
17. bambu __________________
18. sera __________________

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir