12. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 39

12. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 39 konusunu yazdık. MEB Yayınları (Devlet Kitapları) 12. sınıf İngilizce Ders kitabı Count me in kitabının Türkçe çevirisini sayfa numaralarına göre yazdık.

12. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 39

SAYFA 39 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

A. Below are some articles of the Universal Declaration of Human Rights and statements of some human rights’ abuses victims. Which article do you think is related to each of the statements? Write the article number beside each statement. More than one option is possible.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

C. Aşağıda, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin bazı makaleleri ve bazı insan hakları ihlallerinin mağdurlarına ilişkin açıklamalar yer almaktadır. Sizce hangi makale ifadelerle ilişkili? Makale numarasını her ifadenin yanına yazın. Birden fazla seçenek mümkündür.


1. We Are All Born Free & Equal. We are all born free. We all have our own thoughts and ideas. We should all be treated in the same way.
2. Don’t Discriminate. These rights belong to everybody, whatever our differences.
3. The Right to Life. We all have the right to life, and to live in freedom and safety.
4. No Slavery. Nobody has any right to make us a slave. We cannot make anyone our slave.
5. No Torture. Nobody has any right to hurt us or to torture us.
6. We’re All Equal Before the Law. The law is the same for everyone. It must treat us all fairly.
7. Your Human Rights Are Protected by Law. We can all ask for the law to help us when we are not treated fairly.
8. We’re Always Innocent Till Proven Guilty. Nobody should be blamed for doing something until it is proven. When people say we did a bad thing we have the right to show it is not true.

9. The Right to Seek a Safe Place to Live. If we are frightened of being badly treated in our own country, we all have the right to run away to another country to be safe.
10. Marriage and Family. Every grown-up has the right to marry and have a family if they want to. Men and women have the same rights when they are married and when they are separated.
11. Freedom of Thought. We all have the right to believe in what we want to believe, to have a religion, or to change it if we want.

12. Freedom of Expression. We all have the right to make up our own minds, to think what we like, to say what we think, and to share our ideas with other people.
13. The Right to Public Assembly. We all have the right to meet our friends and to work together in peace to defend our rights. Nobody can make us join a group if we don’t want to.
14. Workers’ Rights. Every grown-up has the right to do a job, to a fair wage for their work, and to join a trade union.
15. The Right to Play. We all have the right to rest from work and to relax.
16. Food and Shelter for All. We all have the right to a good life. Mothers and children, people who are old, unemployed or disabled, and all people have the right to be cared for.
17. Copyright. Copyright is a special law that protects one’s own artistic creations and writings; others cannot make copies without permission. We all have the right to our own way of life and to enjoy the good things that art, science and learning bring.
18. A Fair and Free World. There must be proper order so we can all enjoy rights and freedoms in our own country and all over the world.
19. No One Can Take Away Your Human Rights.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

1. Hepimiz özgür ve eşit doğarız. Hepimiz özgür doğarız. Hepimizin kendi düşünceleri ve fikirleri var. Hepimiz aynı şekilde muamele edilmelidir.
2. Ayrımcılık Yapmayın. Bu haklar, farklılıklarımız ne olursa olsun herkese aittir.
3. Yaşam Hakkı. Hepimiz yaşam ve özgürlük ve güvenlik içinde yaşama hakkına sahibiz.
4. Köleliğe hayır. Kimse bizi köle yapma hakkına sahip değildir. Kimseyi kölemiz yapamayız.
5. İşkence yok. Kimsenin bize zarar verme veya bize işkence yapma hakkı yoktur.
6. Hepimiz Kanun Önünde Eşitiz. Kanun herkes için aynıdır. Hepimize adil davranmalı.
7. İnsan Haklarınız Yasalarla Korunmaktadır. Hepimiz adil davranılmadığımızda yasanın bize yardım etmesini isteyebiliriz.
8. Kanıtlanana Kadar, Hepimiz masumuz. Kanıtlanana kadar kimse bir şey yapmakla suçlanmamalı. İnsanlar kötü bir şey yaptığımızı söylediklerinde, bunun doğru olmadığını gösterme hakkımız var.

9. Yaşamak için Güvenli Bir Yer Arama Hakkı. Kendi ülkemizde kötü muamele görmekten korkarsak, güvende olmak için başka bir ülkeye kaçma hakkımız vardır.
10. Evlilik ve Aile. Her yetişkin, isterse evlenme ve bir aile kurma hakkına sahiptir. Erkekler ve kadınlar evlendiklerinde ve ayrıldıklarında aynı haklara sahiptir.
11. Düşünce Özgürlüğü. Hepimizin inanmak istediğimize inanma, bir dine sahip olma ya da istersek değiştirme hakkına sahibiz.

12. İfade Özgürlüğü. Hepimiz kendi zihinlerimizi kurma, neyi sevdiğimizi düşünme, düşündüğümüzü söyleme ve fikirlerimizi diğer insanlarla paylaşma hakkına sahibiz.
13. Meclis Hakkı. Hepimizin dostlarımızla tanışma ve haklarımızı savunmak için barış içinde birlikte çalışma hakkı vardır. İstemediğimiz takdirde kimse bizi bir gruba sokamaz.
14. İşçi Hakları. Her yetişkin bir iş yapma, işleri için adil bir ücret alma ve bir sendikaya üye olma hakkına sahiptir.
15. Oyun Hakkı. Hepimiz işten dinlenme ve rahatlama hakkına sahibiz.
16. Herkes İçin Yiyecek ve Barınma. Hepimiz iyi bir yaşam hakkına sahibiz. Anneler ve çocuklar, yaşlı, işsiz veya özürlü insanlar ve tüm insanların bakıma hakkı vardır.
17. Telif Hakkı. Telif hakkı, kişinin kendi sanatsal eserlerini ve yazılarını koruyan özel bir yasadır; diğerleri izinsiz kopyalayamaz. Hepimizin kendi yaşam tarzımıza sahip olma ve sanat, bilim ve öğrenimin getirdiği güzel şeylerin tadını çıkarma hakkına sahibiz..
18. Adil ve Özgür Bir Dünya. Düzgün bir düzen olmalı, böylece kendi ülkemizde ve tüm dünyada hak ve özgürlüklerin tadını çıkarabiliriz.
19. Hiç kimse insan haklarını ortadan kaldıramaz.


Moussa We were made to work under very difficult conditions. We hardly had any time to sleep.

Jennifer I had invested all my money in this project. Before the album came out, I saw it on the Internet. It was the worst moment of my life.

Joma When the war broke out, all the laws and regulations came to an end. There was one rule; do your best to survive.

Solmon The governor’s child was treated before me,
without my permission. It wasn’t fair at all.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Moussa: Çok zor koşullar altında çalışmak zorunda bırakılıyoruz. Uyumak için hiç zamanımız yoktu.

Jennifer: Bu projeye tüm paramı yatırmıştım. Albüm çıkmadan önce internette gördüm. Hayatımın en kötü anıydı.

Joma: Savaş çıktığında, tüm yasalar ve düzenlemeler sona erdi. Bir kural vardı; hayatta kalmak için elinden geleni yap.

Solmon: Valinin çocuğuna, iznim olmadan benden önce muamele edildi. Hiç adil değildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir