12. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 38

12. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 38 konusunu yazdık. MEB Yayınları (Devlet Kitapları) 12. sınıf İngilizce Ders kitabı Count me in kitabının Türkçe çevirisini sayfa numaralarına göre yazdık.

12. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 38

SAYFA 38 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

B. Below are some categories of disadvantaged groups and some solutions to their problems. Match the solutions to the categories.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

B. Aşağıda bazı dezavantajlı grup kategorileri ve sorunlarına bazı çözümler bulunmaktadır. Çözümleri kategorilerle eşleştirin.

1. refugees

2. persons with disabilities

3. rural populations

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

1. mülteciler

2. engelli kişiler

3. kırsal nüfus


a. sister town or school systems can be established for support
b. wheelchair donations for those in need could be planned and free sign language courses can be
arranged for better communication with the deaf
c. sister families can be found to host them temporarily, donation campaigns can be launched, tents can
be provided

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

a. kardeş şehir veya okul sistemleri destek için kurulabilir
b. İhtiyacı olanlara tekerlekli sandalye bağışları planlanabilir ve sağırlarla daha iyi iletişim için ücretsiz işaret dili kursları düzenlenebilir.
c. kardeş ailelerin geçici olarak ev sahipliği yapabileceği tespit edilebilir, bağış kampanyaları başlatılabilir, çadırlar sağlanabilir


C. Write a variation of the essay in Part 5 A using the template below. Take one or more disadvantaged groups. Think about their problems and offer solutions. You can refer to Part 5 A.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

C. Aşağıdaki şablonu kullanarak Bölüm 5’teki kompozisyonun bir varyasyonunu yazın. Bir veya daha fazla dezavantajlı grup alın. Sorunlarını düşünün ve çözümler sunun. Bölüm 5 A’ya bakabilirsiniz.


The background to the problem
Solutions to the problem
The final opinion

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Sorunun arka planı
Soruna Çözümler
Son görüş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir