12. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 36, 37

12. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 36, 37 konusunu yazdık. MEB Yayınları (Devlet Kitapları) 12. sınıf İngilizce Ders kitabı Count me in kitabının Türkçe çevirisini sayfa numaralarına göre yazdık.

12. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 36, 37

SAYFA 36 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

B. Imagine that you are members of the university human rights club. The president Mrs. Merits requests you to create mottos and slogans about human rights in addition to the ones below, already existing in the club’s offial website. Work in groups to create new mottos and slogans.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

B. Üniversite insan hakları kulübüne üye olduğunuzu hayal edin. Başkan Bayan Merits, kulübün resmi web sitesinde zaten bulunan ve bunlara ek olarak insan hakları hakkında sloganlar ve sloganlar yaratmanızı istiyor. Yeni sloganlar ve sloganlar oluşturmak için gruplar halinde çalışın.


EQUALITY IS THE WATER FOR LIFE!

EŞİTLİK YAŞAM İÇİN SUDUR.

RESPECT IS THE BEST WEAPON!

SAYGI EN İYİ SİLAHTIR

SKIN COLOR IS A COLOR IN LIFE!

CİLT RENKİ YAŞAMDA BİR RENKDİR!

Conscience is the framework for human rights!

Vicdan, insan haklarının çerçevesidir!

RESPECT THE ELDERLY AND THE CHILDREN!

YAŞLI VE ÇOCUKLARA SAYGI!


SAYFA 37 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

C. Here are some of the common complaints and problems on campus. Mrs. Merits asks you to make suggestions for the solutions to these problems. What would your suggestions be?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

C. Kampüsteki bazı genel şikayet ve sorunlardan bazıları. Bayan Merits, bu sorunların çözümü için önerilerde bulunmanızı istiyor. Önerileriniz ne olurdu?


Problems:
1. There are not enough bulletin boards for human rights club.
2. Some faculty buildings need more wheelchair ramps.
3. There are no halal food cafeterias or restaurants on campus.
4. More rooms should be constructed for nursing mothers.
5. Some dormitories still use shared toilets&bathrooms.
6. Stalls for the festivals are paid.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Sorunlar:
1. İnsan hakları kulübü için yeterli bülten kurulu bulunmamaktadır.
2. Bazı fakülte binalarında daha fazla tekerlekli sandalye rampası gerekir.
3. Kampüste helal yiyecek kafeteryası veya restoran yoktur.
4. Emziren anneler için daha fazla oda yapılmalıdır.
5. Bazı yurtlar hala ortak tuvaletler ve banyolar kullanmaktadır.
6. Festivaller için para ödenmesini durdurmak.


Suggestions:
E.g.
1. How about launching a campaign?
2. Why don’t we invite chain restaurants to open a new branch?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Öneriler:
Örneğin.
1. Kampanya başlatmaya ne dersiniz?
2. Zincir restoranları yeni bir şube açmaya neden davet etmiyoruz?


A. Study the essay and circle the better choice to complete the sentences about it correctly.

There are many reasons why people are born or may become disadvantaged. Therefore, there are various types of disadvantaged people or groups. Although it may seem to be a difficult problem to cope with, there are still solutions that can help with fixing some of the issues, at least partly.

It is possible to help some people or groups that are disadvantaged, not to all, but we need to take action. The homeless are one of the groups that is open to help. We cannot host them in our homes or rent flats for them but we can give food, sleeping bags, etc. which will make things easier for them. Also, municipalities can set up tents and accept donations to improve their conditions. Furthermore, used clothing items could be collected at a center and handed out to them. It is out of the question that these will help them much.

In conclusion, not all problems related to the disadvantaged can be solved. However, there are still things to make things better, at least, for some of them.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

A. Makaleyi inceleyin ve cümleleri doğru bir şekilde tamamlamak için daha iyi bir seçim yapın.

İnsanların dezavantajlı doğmasının veya dezavantajlı olmasının birçok sebebi var. Bu nedenle, çeşitli dezavantajlı insanlar veya gruplar vardır. Başa çıkmak zor bir sorun gibi görünse de, bazı sorunların en azından kısmen düzeltilmesine yardımcı olabilecek çözümler var.

Dezavantajlı olan bazı insanlara veya gruplara yardım etmek mümkündür, hepsine değil, ama harekete geçmemiz gerekiyor. Evsizler yardım etmeye açık olan gruplardan biri. Onları evlerimizde ağırlayamayız veya daire kiralayamayız, ancak onlar için işleri kolaylaştıracak yiyecek, uyku tulumu vb. Verebiliriz. Ayrıca, belediyeler koşullarını iyileştirmek için çadırlar kurabilir ve bağış kabul edebilir. Ayrıca, kullanılmış giyim eşyaları bir merkezde toplanabilir ve onlara dağıtılabilir. Bunların onlara çok yardımcı olacağı söz konusu değil.

Sonuç olarak, dezavantajlılarla ilgili tüm sorunlar çözülememektedir. Ancak, en azından bazıları için işleri daha iyi hale getirecek şeyler var.


1. The first paragraph, introduction, is for …
a. expressing the problem
b. recommending solutions
2. The solutions are recommended …
a. in the introduction
b. in the body
3. The conclusion is for expressing …
a. the final opinion
b. solutions
4. The solutions recommended are for …
a. all the disadvantaged groups
b. a specific disadvantaged group

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

1. İlk paragraf, giriş, …
a. problemi ifade etmek
b. çözümler önermek
2. Çözümler tavsiye edilir …
a. girişte
b. gelişme
3. Sonuç ifade etmek içindir …
a. son görüş
b. çöüzmler
4. Önerilen çözümler …
a. tüm dezavantajlı gruplar
b. belirli bir dezavantajlı grup

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir