11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 85 MEB

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 85 MEB SUNSHINE ENGLISH 11. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yazdık. MEB Yayınları SUNSHINE ENGLISH İngilizce kitabı Türkçe çevirisidir. Sayfa 85 İngilizce parçaların Türkçe çevirilerini bölüm bölüm yazdık.

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 85 MEB 

SAYFA 85 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Discussion Time
1. Do you read interesting mysterious stories? Why / Why not?
2. Why do you think there are mysterious stories in all cultures?

Read the news excerpts about mysterious past events and answer the
following questions.

John F. Kennedy was assassinated in 1963 and after a while, a mysterious woman was identified during the profound analysis of the film footage of that day. The woman could be seen in many photos of the scene. First mysterious thing about her was what she was holding in front of her face all the time. People claim that she had a camera in her hand. Secondly, when JFK was shot, most people ran away
from the area but she remained in her place and continued to film the event. Then, she appeared to move away to the East Elm Street peacefully. After this identification, the FBI demanded the woman to submit them the footage she shot but she never did. Up to today, no one knows who the Babushka Woman is or what she was doing there.

In Nova Scotia, in 1860, a big ship called Mary Celeste started sailing. During her glorious times, she was possessed by a number of different owners. Ultimately, a new captain purchased the ship for $3,000. The new captain was called Benjamin Briggs. He was a 37-year-old master with three earlier commands. What is mysterious about the ship started after this purchase. Captain Briggs, his wife, young daughter and a crew of eight departed for a journey from New York on November 7, 1872. The ship was loaded with 1700 barrels to be taken to Genoa, Italy.
Unfortunately, the captain, his family and the experienced crew were never seen again.
The ship was found floating in the middle of the Strait of Gibraltar. And what’s more, there were no signs of struggle on board and all documents except the captain’s log were missing.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Tartışma Süresi
1. İlginç gizemli hikayeler okuyor musunuz? Neden / Neden olmasın?
2. Sizce neden tüm kültürlerde gizemli hikayeler var?

Gizemli geçmiş olaylarla ilgili haberleri okuyun ve
aşağıdaki sorular.

John F. Kennedy 1963’te suikaste kurban gitti ve bir süre sonra o günün film görüntülerinin derinlemesine analizi sırasında gizemli bir kadın tespit edildi. Kadın sahnenin birçok fotoğrafında görülebilir. Onunla ilgili ilk gizemli şey her zaman yüzünün önünde tuttuğu şeydi. İnsanlar elinde bir kamera olduğunu iddia ediyorlar. İkincisi, JFK vurulduğunda çoğu insan kaçtı
ama onun yerinde kaldı ve olayı çekmeye devam etti. Sonra, barışçıl bir şekilde Doğu Elm Sokağı’na taşındı. Bu kimlik tespitinden sonra FBI, kadından çektiği görüntüleri göndermesini istedi, ancak hiç yapmadı. Bugüne kadar kimse Babuşka Kadınının kim olduğunu ya da orada ne yaptığını bilmiyor.

Nova Scotia’da, 1860 yılında Mary Celeste adında büyük bir gemi yelken açmaya başladı. Muhteşem zamanlarında, bir dizi farklı sahibi tarafından sahiplendi. Sonuçta, yeni bir kaptan gemiyi 3.000 dolara satın aldı. Yeni kaptan Benjamin Briggs olarak adlandırıldı. Daha önceki üç komuta sahip 37 yaşında bir ustadır. Bu satın alma işleminden sonra gemi hakkında gizemli olan şey başladı. Yüzbaşı Briggs, eşi, genç kızı ve sekiz kişilik mürettebatı, 7 Kasım 1872’de New York’tan bir yolculuğa çıktı. İtalya, Cenova’ya götürülmek üzere 1700 varil yüklendi.
Ne yazık ki, kaptan, ailesi ve deneyimli mürettebat bir daha hiç görülmedi.
Geminin Cebelitarık Boğazı’nın ortasında yüzdüğü bulundu. Dahası, gemide hiçbir mücadele işareti yoktu ve kaptan günlüğü dışındaki tüm belgeler eksikti.


1. Why do you think a profound investigation was being made after the assassination?
2. Why do you think she was filming the event and was never seen again?
3. What were the unusual things about the mysterious woman?
4. Describe Mary Celeste.
5. What do you think happened to the captain, his family and the crew?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

1. Suikasttan sonra neden derin bir soruşturma yapıldığını düşünüyorsunuz?
2. Sizce neden olayı filme çektiğini ve bir daha hiç görülmediğini düşünüyorsunuz?
3. Gizemli kadın hakkında olağandışı şeyler nelerdi?
4. Mary Celeste’yi tanımlayın.
5. Kaptan, ailesi ve mürettebata ne olduğunu düşünüyorsunuz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir