11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 81 MEB

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 81 MEB SUNSHINE ENGLISH 11. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yazdık. MEB Yayınları SUNSHINE ENGLISH İngilizce kitabı Türkçe çevirisidir. Sayfa 81 İngilizce parçaların Türkçe çevirilerini bölüm bölüm yazdık.

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 81 MEB 

SAYFA 81 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

18. Now, read the reply of Advice Guru and insert the sentences.

a. You can continue your relationship with your previous friends via telephone or the Internet.
b. They could have mistreated you because of your attitude, but fortunately, they didn’t.
c. If you had been open to changes, you could have met new people there.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

18. Şimdi, Tavsiye Guru’nun cevabını okuyun ve cümleleri ekleyin.

a. Önceki arkadaşlarınızla olan ilişkinize telefon veya internet yoluyla devam edebilirsiniz.
b. Tutumunuz yüzünden size kötü davranmış olabilirler, ama neyse ki etmediler.
c. Değişikliklere açık olsaydınız, orada yeni insanlarla tanışmış olabilirdiniz.


Dear Desperately Lonely,
I can see your point. It must have been really difficult to leave your friends and life there, in your hometown. I’m sure you have been missing every moment of your previous life. However, you need to move further!
Let me first explain your mistakes a bit. You should have made new friends. 1. ………………………………………. Considering your sincere statements in your letter, you must have been very rude to these kind people there. People must have been very polite and friendly there because they tried to interact with you although you didn’t answer their questions. You must have hurt their feelings doing so. 2. ……………………………………………. Please, consider my objective statements to get used to your new environment.

Now, when it comes to the next steps to be followed, all I can say is to be yourself! As you mentioned in your letter, you used to have many friends in your hometown. This means you are a friendly and easy going person.

3. ………………………………………………………… . You can occasionally visit each other, too. Please, look around and find new friends who will change your mind about the new city. People around make a place bearable. You may even love this city more soon!
So, keep calm and stay positive!
Best,
Advice Guru

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Sevgili Umutsuzca Yalnız,
Demek istediğini anlayabiliyorum. Kendi memleketinizde arkadaşlarınızı ve hayatınızı orada bırakmak gerçekten zor olmalıydı. Eminim önceki hayatınızın her anını kaçırmışsınızdır. Ancak, daha ileri gitmeniz gerekiyor!
Önce hatalarını biraz açıklayayım. Yeni arkadaşlar edinmeliydin. 1. ………………………………………. Mektubunuzdaki samimi ifadeleriniz düşünüldüğünde, bu tür insanlara karşı çok kaba olmalısınız. İnsanlar çok kibar ve arkadaş canlısı olmalılar çünkü sorularına cevap vermemiş olsanız da sizinle etkileşim kurmaya çalıştılar. Onların duygularını incitmiş olmalısınız. 2. ……………………………………………. Lütfen, yeni ortamınıza alışmak için objektif beyanlarımı göz önünde bulundurun.

Şimdi, takip edilecek sonraki adımlara gelince, söyleyebileceğim tek şey kendin olmak! Mektubunda bahsettiğin gibi, senin memleketinde birçok arkadaşın vardı. Bu, arkadaş canlısı ve kolay giden bir kişi olduğunuz anlamına gelir.

3. …………………………………………………………. Bazen birbirinizi de ziyaret edebilirsiniz. Lütfen etrafınıza bakın ve yeni şehir hakkındaki fikrinizi değiştirecek yeni arkadaşlar bulun. Etraftaki insanlar katlanılabilir bir yer haline getiriyor. Bu şehri daha da sevebilirsin!
Sakin olun ve pozitif kalın!
En iyi,
Tavsiye Guru


16. Answer the following questions.

1. Why did they have to move to another city?
2. Do you think parents should consider their children’s lives before making important decisions? Explain.
3. What makes life unbearable in the new city?
4. What kind of people live in the new city? Do you like these kind of people? Why / Why not?
5. According to Advice Guru, what are the mistakes of Desperately Lonely?
6. What does Advice Guru suggest? How can Desperately Lonely overcome his / her problems?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

16. Aşağıdaki soruları cevaplayın.

1. Neden başka bir şehre taşınmak zorunda kaldılar?
2. Sizce ebeveynler önemli kararlar vermeden önce çocuklarının hayatlarını düşünmelidirler mi? Açıklamak.
3. Yeni şehirde hayatı dayanılmaz kılan nedir?
4. Yeni şehirde ne tür insanlar yaşıyor? Bu tür insanları sever misin? Neden / Neden olmasın?
5. Tavsiye Guru’ya göre, Umutsuzca Yalnızlık’ın hataları nelerdir?
6. Advice Guru ne öneriyor? Umutsuzca Yalnız sorunlarını nasıl aşabilir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir