11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 80 MEB

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 80 MEB SUNSHINE ENGLISH 11. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yazdık. MEB Yayınları SUNSHINE ENGLISH İngilizce kitabı Türkçe çevirisidir. Sayfa 80 İngilizce parçaların Türkçe çevirilerini bölüm bölüm yazdık.

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 80 MEB 

SAYFA 80 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

13. Discussion Time

1. Have you ever read an advice column? What was written in it?
2. Why should we be kind to the people we first met?
3. What is the importance of patience when you have to adapt to a new environment?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

13. Tartışma Zamanı

1. Hiç tavsiye sütunu okudunuz mu? İçinde ne yazıldı?
2. İlk tanıştığımız insanlara neden kibar davranmalıyız?
3. Yeni bir ortama uyum sağlamanız gerektiğinde sabrın önemi nedir?


Dear Advice Guru,
Something really bad happened. We moved to another city because My mother changed her job! I still feel terrible about this.
In my hometown, I had a lot of good friends. We used to study and spend time together all the time. My best friends were there, too. Whenever I was in trouble, I had best friends to talk about it and they were always able to 1. ………………. that problem. My mother never told me about her plans, so I was shocked! We moved here three months ago and I haven’t had a new friend, yet.

My life here seems 2. unbearable. I can’t stand living in this city. This city is smaller and it 3. lacks social activities. There are only three big shopping malls! Although it is by the sea and there are a lot of cafés to go, I have no friends, so they are useless. My mother keeps telling me that I will get used to living here, but I don’t think so. People here are really 4. communicative and talk too much. They try to interact with me all the time, asking many questions. I don’t like to be 5. inquired! I don’t answer their questions most of the time and my parents get mad at me!
What should I do? Please help me.
Best,
Desperately Lonely.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

14. Bir Tavsiye Sütununa yazılan mektubu okuyun ve boşlukları kelime hazineleriyle doldurun. O zaman cevap: Ailesine umutsuzca yalnızlık neden kızgın?

Sevgili Tavsiye Guru,
Gerçekten kötü bir şey oldu. Annem işini değiştirdiği için başka bir şehre taşındık! Bu konuda hala korkunç hissediyorum.
Memleketimde birçok iyi arkadaşım vardı. Eskiden birlikte çalışıyorduk ve birlikte vakit geçiriyorduk. En iyi arkadaşlarım da oradaydı. Başım belada olduğunda, bunun hakkında konuşacak en iyi arkadaşlarım vardı ve her zaman 1. ………………. bu problem. Annem bana planlarından hiç bahsetmedi, bu yüzden şok oldum! Üç ay önce buraya taşındık ve henüz yeni bir arkadaşım olmadı.

Buradaki hayatım 2. dayanılmaz görünüyor. Bu şehirde yaşamaya dayanamıyorum. Bu şehir daha küçüktür ve sosyal aktivitelere sahip değildir. Sadece üç büyük alışveriş merkezi var! Deniz kenarında olmasına ve gidecek çok sayıda kafe olmasına rağmen, arkadaşlarım yok, bu yüzden işe yaramazlar. Annem sürekli burada yaşamaya alışacağımı söylüyor, ama öyle düşünmüyorum. Buradaki insanlar gerçekten 4. iletişimsel ve çok konuşurlar. Benimle sürekli etkileşim kurmaya çalışıyorlar, birçok soru soruyorlar. 5. sorulmak istemiyorum! Sorularına çoğu zaman cevap vermiyorum ve ailem bana kızıyor!
Ne yapmalıyım? Lütfen bana yardım et.
En iyi,
Umutsuzca Yalnız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir