11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 78, 79 MEB

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 78, 79 MEB SUNSHINE ENGLISH 11. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yazdık. MEB Yayınları SUNSHINE ENGLISH İngilizce kitabı Türkçe çevirisidir. Sayfa 78, 79 İngilizce parçaların Türkçe çevirilerini bölüm bölüm yazdık.

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 78, 79 MEB 

SAYFA 78 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

9. Listen to the following sentences from exercise 6 and repeat.

But, you should’ve tried harder, Mike.
I think I could’ve been more motivated to study.
I think we could’ve written e-mails.
I should’ve been open-minded.

10. Listen to the statements and circle the one you hear.

a. She might’ve gone to downtown.
b. She might have gone to downtown.

a. They could’ve talked to me about that problem.
b. They could have talked to me about that problem.

a. We should have taken the first left to arrive at the house.
b. We should’ve taken the first left to arrive at the house.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

9. Alıştırma 6’daki aşağıdaki cümleleri dinleyin ve tekrarlayın.

Ama daha çok denemeliydin, Mike.
Sanırım ders çalışmak için daha fazla motive olmuş olabilirim.
Bence e-posta yazabilirdik.
Açık fikirli olmalıydım.

10. İfadeleri dinleyin ve duyduğunuz ifadeyi daire içine alın.

a. Şehir merkezine gitmiş olabilir.
b. Şehir merkezine gitmiş olabilir.

a. Benimle bu sorun hakkında konuşabilirlerdi.
b. Benimle bu sorun hakkında konuşabilirlerdi.

a. Eve varmak için ilk sola gitmeliydik.
b. Eve varmak için ilk sola gitmeliydik.


Attention
I could have been hurt more badly, thank God I wasn’t.
You should have been more patient in the traffic jam yesterday.
I could have studied more for the exam.
You should have done your homework.
They could’ve been nicer to the new student.
But, you should’ve tried harder.
I shouldn’t have lost my motivation.
I’m sure he must’ve written back to you, but he must’ve sent the letter to the wrong address
or something.
He could’ve stayed at home, but he chose to go to work.
She might have gone to downtown.
I might have overreacted.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Dikkat
Daha kötü yaralanabilirdim, çok şükür ki değildim.
Dün trafik sıkışıklığında daha sabırlı olmalıydın.
Sınav için daha fazla çalışabilirdim.
Ödevini yapmalıydın.
Yeni öğrenci için daha hoş olabilirlerdi.
Ama daha çok denemeliydin.
Motivasyonumu kaybetmemeliydim.
Eminim size geri yazmış olmalı, ancak mektubu yanlış adrese göndermiş olmalı
ya da başka birşey.
Evde kalabilirdi, ama işe gitmeyi seçti.
Şehir merkezine gitmiş olabilir.
Aşırı tepki gösterebilirdim.


SAYFA 79 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

11. Read the lines of a dialogue between a call center agent and a customer and put them in the correct order.

(….) Customer : Good morning, I have a complaint about my mobile phone. I bought it a month ago and now, its camera is gone.
(….) Customer : No, thanks. I’ll take it to the service today. Have a nice day.
(….) Customer : Yes. I have spilled some coffee on it.
(….) Customer : I have tried that twice, but unfortunately, it is the same.
(….) Call center agent : Hello, madam. Something wrong must have happened. Could you please check the settings of your mobile?
(….) Call center agent : Oh, I see. You shouldn’t have spilled any liquid on it. And if you had done so, you should have brought the phone to the mobile phone technical support service immediately. Or, you could have tried to dry it before you used it again. Now, it may be late, but still you can take it to the nearest service. Anything else I could help with?
(….) Call center agent : Has the phone fallen or have you spilled any liquid on it?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

1. Bir çağrı merkezi temsilcisi ile müşteri arasındaki diyalog satırlarını okuyun ve doğru sıraya koyun.

(….) Müşteri: Günaydın, cep telefonum hakkında bir şikayetim var. Bir ay önce aldım ve şimdi, kamerası gitti.
(….) Müşteri: Hayır, teşekkürler. Bugün servise götüreceğim. İyi günler.
(….) Müşteri: Evet. Üzerine biraz kahve döktüm.
(….) Müşteri: Bunu iki kez denedim, ama maalesef aynı.
(….) Çağrı merkezi temsilcisi: Merhaba bayan. Yanlış bir şey olmuş olmalı. Cep telefonunuzun ayarlarını kontrol edebilir misiniz?
(….) Çağrı merkezi temsilcisi: Ah, anlıyorum. Üzerine hiç sıvı dökmemeliydin. Ve bunu yaptıysanız, telefonu hemen cep telefonu teknik destek servisine getirmelisiniz. Veya tekrar kullanmadan önce kurutmayı deneyebilirsiniz. Şimdi geç olabilir, ama yine de en yakın servise götürebilirsiniz. Yardımcı olabileceğim başka bir şey var mı?
(….) Çağrı merkezi temsilcisi: Telefon düştü mü veya üzerine sıvı döktünüz mü?


12. Work in groups of four. Imagine that there is a call center, 118, for
complaints about any subject. Two of you are the agents in the call center who will give advice and the others call the center for a complaint. Then, change the roles and role-play.

Choose one of the dialogues you prepared in exercise 12 and make a video.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

12. Dörtlü gruplar halinde çalışın. Bir çağrı merkezi, 118,
herhangi bir konu ile ilgili şikayetler. Siz ikiniz, çağrı merkezinde tavsiyede bulunacak temsilcilersiniz, diğerleri ise şikayet için merkeze telefon ediyor. Ardından rolleri ve rol oynamayı değiştirin.

Egzersiz 12’de hazırladığınız diyaloglardan birini seçin ve bir video yapın.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir