11. Sınıf İngilizce Dersi Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 18, 19

11. Sınıf İngilizce Dersi Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 18, 19

11. Sınıf İngilizce Dersi Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 18, 19. 11. sınıf İngilizce dersi Çalışma kitabı sayfa 18, 19. sayfaların Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. İngilizce dersi çalışma kitabı CEM Yayınları SUNSHINE ENGLISH WORKBOOK kitabı çevirisi. Türkçe çevrilmiş hali.

11. Sınıf İngilizce Dersi Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 18, 19

THEME 3 HARD TIMES

SAYFA 18 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Make an interview with your parents and grandparents. Ask questions using the prompts. Then, write sentences about how life used to be in the past.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Aileniz ve büyükanne ve büyükbaba ile röportaj yapın. Yönelendirisi sorular sorun. Ardından, yaşamın geçmişte nasıl olduğu ile ilgili cümleler yazın.


communication
household chores
transportation
office work
education
buildings / appliances

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

iletişim
ev işleri
taşımacılık
Ofis işi
Eğitim
binalar / ev aletleri


e.g. You: How did you communicate with your relatives in other cities?
Your Grandmother: We wrote letters.
Your sentence: In the past, people used to write letters to get in touch with their relatives.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Örneğin. Siz: Diğer şehirlerdeki akrabalarınızla nasıl iletişim kurdunuz?
Büyükannen: Mektuplar yazdık.
Cümleniz: Geçmişte, insanlar akrabalarıyla temasa geçmek için mektuplar yazardı.


Combine the parts of a sentence to make a meaningful sentence.

Anlamlı bir cümle kurmak için cümlenin kısımlarını birleştirin.

1. While Jack was walking to school,
2. My sister was studying
3. Tom and Jerry were fighting
4. When they stopped talking,
5. We were preparing dinner
6. As I was chopping onions,

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Jack okula yürürken,
2. Ablam okuyordu
3. Tom ve Jerry kavga ediyorlardı
4. Konuşmayı bıraktıklarında,
5. Akşam yemeği hazırlıyorduk
6. Soğan doğrarken

a. when I first saw them.
b. they heard the alarm.
c. he came across his classmate.
d. while Jamie was watching TV.
e. when her friend Hillary called.
f. I cut my finger badly.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

a. onları ilk gördüğümde.
b. Alarmı duydular.
c. sınıf arkadaşıyla karşılaştı.
d. Jamie televizyon izlerken.
e. arkadaşı Hillary aradığında.
f. Parmağımı fena kestim.


SAYFA 19 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3. Look at the pictures and write sentences to describe life in ancient times.

Resimlere bakın ve eski zamanlardaki hayatı tanımlamak için cümleler yazın.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4. Think about one of your childhood memories and answer the questions.

4. Çocukluk anılarınızdan birini düşünün ve soruları cevaplayın.


1. Where were you?
2. Who were you with?
3. How did that day start?
4. What were your parents doing when that event happened?
5. How did you react?
6. How did that affect your life?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. neredeydin
2. Kiminleydin?
3. O gün nasıl başladı?
4. Bu olay gerçekleştiğinde ailen ne yapıyordu?
5. Nasıl tepki gösterdiniz?
6. Bu hayatınızı nasıl etkiledi?

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir