11. Sınıf  İngilizce Spice Up Ders Kitabı Sayfa 13 Cevapları ve Türkçe Çevirileri 

11. Sınıf  İngilizce Spice Up Ders Kitabı Sayfa 13 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

11. Sınıf  İngilizce Spice Up Ders Kitabı Sayfa 13 Cevapları ve Türkçe Çevirileri 

SAYFA 13 TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ VE CEVAPLARI

1. Look at the headlines. Discuss which ones are likely/not likely to happen in the future

1. No more wars. World peace achieved
There have always been wars throughout history. There may be war in the future. Because humans are selfish and have desires.

2. Japanese, the universal language
I think Japanese cannot be a universal language. Because learning Japanese is difficult. Also, English is more widely and used.

3. All continents combined into a single landmass
It could be. Because scientists say that the continents are drifting.

4. Robots’ age: no need for human touch
Maybe. Because robots and artificial intelligence have advanced a lot. Robots can produce themselves.

5. Borders disappeared
Yes, borders have disappeared. Thanks to the internet, technology and transportation, borders will disappear.

6. A new ice age occurred
I think not. Because there is global warming.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Manşetlere bakın. Gelecekte hangilerinin gerçekleşeceğini/olası olmayacağını tartışın

1. Artık savaş yok. Dünya barışı sağlandı
Tarih boyunca savaşlar her zaman olmuştur. Gelecekte savaş çıkabilir. Çünkü insan bencildir ve arzuları vardır.

2. Evrensel dil Japonca
Japoncanın evrensel bir dil olamayacağını düşünüyorum. Çünkü Japonca öğrenmek zordur. Ayrıca İngilizce daha yaygın ve kullanılıyor.

3. Tüm kıtalar tek bir kara parçasında birleşti
Olabilir. Çünkü bilim insanları kıtaların sürüklendiğini söylüyor.
4. Robotların yaşı: insan dokunuşuna gerek yok
Belki. Çünkü robotlar ve yapay zeka çok gelişti. Robotlar kendi kendilerini üretebilirler.
5. Sınırlar ortadan kalktı
Evet sınırlar ortadan kalktı. İnternet, teknoloji ve ulaşım sayesinde sınırlar ortadan kalkacak.
6. Yeni bir buzul çağı yaşandı
Bence değil. Çünkü küresel ısınma var.


2 Look at the photos and say what you see.
I see the person using virtual glasses and a virtual reality computer.

3. Read the paragraph. Guess and match the highlighted jobs with their definitions.

Almost 85% of the jobs that today’s children will work in the future haven’t been invented yet. What jobs will they be? These occupations will be produced by modern technologies like cryptocurrencies, drones, and alternative energy sources. (a) Drone traffic optimizer, (b) human-machine teaming manager, (c) biofilm installer, (d) waste engineer and (e) UX designer are some of the jobs we can’t even imagine right now

ANSWER
1. b 2. e 3. a 4. c 5. d

1. a person who develops an interaction system between humans and machines
2. a person who makes a product or service enjoyable and accessible
3. a person who monitors flight paths to prevent chaos
4. a person who constructs smart and energy-efficient buildings
5. a person who coordinates waste collection and recycling operations

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2 Fotoğraflara bakın ve ne gördüğünüzü söyleyin.
Sanal gözlük ve sanal gerçeklik bilgisayarı kullanan kişiyi görüyorum.

3. Paragrafı okuyun. Vurgulanan işleri tahmin edin ve tanımlarıyla eşleştirin.

Bugünün çocuklarının gelecekte çalışacağı mesleklerin neredeyse %85’i henüz icat edilmedi. Hangi işler olacak? Bu meslekler kripto para birimleri, dronelar ve alternatif enerji kaynakları gibi modern teknolojiler tarafından üretilecek. (a) Drone trafik optimizasyonu, (b) insan-makine ekip yöneticisi, (c) biyofilm kurulumcusu, (d) atık mühendisi ve (e) UX tasarımcısı şu anda hayal bile edemediğimiz işlerden bazıları

CEVAP
1.b 2.e 3.a 4.c 5.d

1. insanlar ve makineler arasında etkileşim sistemi geliştiren kişi
2. bir ürün veya hizmeti keyifli ve erişilebilir hale getiren kişi
3. kaosu önlemek için uçuş yollarını izleyen kişi
4. akıllı ve enerji tasarruflu binalar inşa eden kişi
5. atık toplama ve geri dönüşüm işlemlerini koordine eden kişi


4. Work in groups. Make five predictions about future jobs and share them in the class.

E.g. Waste engineering will be popular as we need renewable energy to protect the environment.

Artificial Intelligence Programmer
Genetics Specialist
Robot Engineer/Technician.
3D Printer Expert/Engineer.
Wearable Technology Designer
Data Analysis Specialist
Digital Path Controller.
Driverless vehicle technician

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4. Grup halinde çalışın. Gelecekteki mesleklerle ilgili beş tahminde bulunun ve bunları sınıfta paylaşın.

Örneğin. Çevreyi korumak için yenilenebilir enerjiye ihtiyacımız olduğundan atık mühendisliği popüler olacak.

Yapay Zeka Programcısı
Genetik Uzmanı
Robot Mühendisi/Teknisyeni.
3D Yazıcı Uzmanı/Mühendis.
Giyilebilir Teknoloji Tasarımcısı
Veri Analizi Uzmanı
Dijital Yol Denetleyicisi.
Sürücüsüz araç teknisyeni

Diğer sayfaların cevaplarını gör .11. Sınıf İngilizce Spice Up Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir