11. Sınıf  İngilizce Spice Up Ders Kitabı Sayfa 14 Cevapları ve Türkçe Çevirileri 

11. Sınıf  İngilizce Spice Up Ders Kitabı Sayfa 14 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

11. Sınıf  İngilizce Spice Up Ders Kitabı Sayfa 14 Cevapları ve Türkçe Çevirileri 

SAYFA 14 TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ VE CEVAPLARI

1. Read the dialogue and find out Lata’s request from Eric. Share your ideas.

ANSWER: Lata asks Eric to listen to the programme that she is going to be on.

Lata: Hi, Eric. Guess what? I’m going to be on Your Career, Your Future
programme tonight to talk about my hands-on experiences as an intern.
Don’t miss it!
Eric: Wow, so proud of you! You’ve got all the courses in culinary arts (1) under
your belt. One day, you’ll be a very famous chef, Lata.
Lata: I hope so, Eric. Thank you. I’ll text you the details of the programme in a
minute, and you are listening to me tonight, right?
Eric: For sure! I will be there (2) all ears for you although cooking is (3) not my
cup of tea.
Lata: Thank you, my dear.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Diyaloğu okuyun ve Lata’nın Eric’ten isteğini öğrenin. Fikirlerini paylaş.

CEVAP: Lata, Eric’ten kendisinin katılacağı programı dinlemesini ister.

Lata: Merhaba Eric. Ne oldu? Kariyerinizde, Geleceğinizde olacağım
Bir stajyer olarak uygulamalı deneyimlerim hakkında konuşmak için bu akşamki programa katılacağım.
Kaçırmayın!
Eric: Vay, seninle o kadar gurur duyuyorum ki! Aşağıda mutfak sanatları (1) ile ilgili tüm dersler bulunmaktadır.
senin kemerin. Bir gün çok ünlü bir şef olacaksın Lata.
Lata: Umarım öyledir Eric. Teşekkür ederim. Programın ayrıntılarını size kısa mesajla göndereceğim.
dakika, ve bu gece beni dinliyorsun, değil mi?
Eric: Kesinlikle! Yemek yapmak bana göre olmasa da (3) her zaman yanınızda olacağım (2)
bir bardak çay.
Lata: Teşekkür ederim canım.


2 Match the numbered idioms in the dialogue with their definitions. One is extra.

ANSWER:
a) 2
b)extra
c) 1
d) 3

under your belt: safely or successfully achieved
E.g. I felt a lot confident in my job after I got three courses under my belt.
all ears: listening carefully
E.g. The children were all ears when their grandmother told them stories.
my cup of tea: something that someone likes or is good at
E.g. I see already that writing poems is not my cup of tea
a. to listen carefully
b) to study regularly
c) safely or successfully achieved
d) something that someone likes or is good at

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2 Diyalogdaki numaralandırılmış deyimleri tanımlarıyla eşleştirin. Biri ekstra.

CEVAP:
a) 2
b)ekstra
c) 1
3

Kemerinizin Altında: Güvenli veya Başarılı Bir Şekilde Ulaştınız
Örneğin. Üç dersi aldıktan sonra işime çok güvendim.
tüm kulaklar: dikkatle dinlemek
Örneğin. Büyükanneleri onlara hikayeler anlattığında çocuklar kulaklarını tıkadılar.
benim fincan çayım: birisinin sevdiği veya iyi olduğu bir şey
Örneğin. Şimdiden şiir yazmanın bana göre olmadığını görüyorum
A. dikkatlice dinlemek
b)düzenli ders çalışmak
c) güvenli veya başarılı bir şekilde elde edilmiş
d) birinin sevdiği veya iyi olduğu bir şey


3. Read the dialogue again and choose the correct option.
1. Culinary art is ___b___________________.
a) related to fine arts
b) connected with cooking and kitchens
2. Hands-on experience is _______a_______________.
a) learning from practising something
b) something that is done by machine
3. An intern is _______b_______________.
a) an environmental volunteer who educates others
b) a student or a trainee who works to gain work experience

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3. Diyaloğu tekrar okuyun ve doğru seçeneği seçin.
1. Mutfak sanatı ______b___________________.
a) güzel sanatlarla ilgili
b) yemek pişirme ve mutfaklarla bağlantılı
2. Uygulamalı deneyim __________a_______________.
a) Bir şeyi uygulayarak öğrenmek
b) makine tarafından yapılan bir şey
3. Stajyer _______b_______________’dir.
a) Başkalarını eğiten bir çevre gönüllüsü
b) İş deneyimi kazanmak amacıyla çalışan öğrenci veya stajyer


4. Listen to Lata’s interview and tick (✓) the correct option.

1. Lata is a new culinary school graduate. NO
2. She is the youngest intern in the kitchen. YES
3. She felt more confident after her six-month internship in Mumbai. YES
4. The restaurant pays a salary for the work Lata does. NO
5. She finds molecular techniques unnecessary. NO
6. She is going to do further studies in professional modernist kitchens. YES

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4. Lata’nın röportajını dinleyin ve doğru seçeneği (✓) işaretleyin.

1. Lata, aşçılık okulu mezunu yeni bir kişidir. HAYIR
2. Mutfaktaki en genç stajyerdir. EVET
3. Mumbai’deki altı aylık stajının ardından kendini daha güvende hissetti. EVET
4. Restoran, Lata’nın yaptığı iş için maaş ödüyor. HAYIR
5. Moleküler teknikleri gereksiz buluyor. HAYIR
6. Profesyonel modernist mutfaklar konusunda ileri çalışmalar yapacak. EVET

Diğer sayfaların cevaplarını gör .11. Sınıf İngilizce Spice Up Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir