11. Sınıf  İngilizce Spice Up Ders Kitabı Sayfa 15 Cevapları ve Türkçe Çevirileri 

11. Sınıf  İngilizce Spice Up Ders Kitabı Sayfa 15 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

11. Sınıf  İngilizce Spice Up Ders Kitabı Sayfa 15 Cevapları ve Türkçe Çevirileri 

SAYFA 15 TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ VE CEVAPLARI

5. Listen to the interview again. Fill in the gaps with a word or phrase you hear
ANSWER
1. hands-on experience
2. her family
3. email interviews
4. India/Denmark
5. 7 a.m./midnight
6. Bangalore (her hometown)

1. Lata applied to Loma Restaurant to gain some __hands-on experience___.
2. Her passion for cooking comes from _her family_.
3. After a series of _email interviews__, she got selected for the three-month internship at
Loma Restaurant.
4. Travelling from __India__ to _Denmark__ made Lata feel nervous in
the beginning.
5. All the interns start at ___7 A.M_______________ and work till __MIDNIGHT____.
6. After gaining enough experience, she will come back to _ Bangalore (her hometown)_________________.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

5. Röportajı tekrar dinleyin. Boşlukları duyduğunuz bir kelime veya ifadeyle doldurun
CEVAP
1. uygulamalı deneyim
2. ailesi
3. e-posta röportajları
4. Hindistan/Danimarka
5. sabah 7/gece yarısı
6. Bangalore (memleketi)

1. Lata, __uygulamalı deneyim___ kazanmak için Loma Restoran’a başvurdu.
2. Yemek yapma tutkusu ailesinden geliyor.
3. Bir dizi e-posta görüşmesinin ardından, üç aylık staj için seçildi.
Loma Restoranı.
4. __Hindistan__’dan _Danimarka__’ya seyahat etmek Lata’yı gergin hissettirdi
başlangıç.
5. Tüm stajyerler sabah ____7’de başlar ve __GECE YARISI____’a kadar çalışır.
6. Yeterli deneyim kazandıktan sonra _Bangalore’a (memleketine)___ geri dönecek.


6. Look at the statements and say which one is a prediction, a promise, a plan or an offer.

ANSWER
1. plan
2. prediction
3. promise
4. offer

1. I’m going to study molecular cuisine next summer.
2. Look at you! One day, you’ll be a very famous chef.

3.Of course! I’ll listen to your interview tonight.
4. I’ll help you with the new techniques in cooking.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

6. İfadelere bakın ve hangisinin tahmin, söz, plan veya teklif olduğunu söyleyin.

CEVAP
1. plan
2. tahmin
3. söz
4. teklif

1. Gelecek yaz moleküler mutfak üzerine çalışacağım.
2. Kendine bir bak! Bir gün çok ünlü bir şef olacaksın.

3.Tabii ki! Bu akşam röportajınızı dinleyeceğim.
4. Yemek pişirmedeki yeni teknikler konusunda size yardımcı olacağım.


7. a) Talk about your future self using the phrases below

study culinary arts attend an art course
get married live alone
have pets have three children

get a degree at university get a medal in the Olympics
be a famous person live an ordinary life
be a millionaire be broke

I will get married after I have a job.
I will study at the Faculty of Medicine at the university.
In the future, I will be a millionaire.
I plan to become a famous writer.

b) Now, make predictions about your partner’s life. What will/won’t s/he do in the future?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

7. a) Aşağıdaki ifadeleri kullanarak gelecekteki kendiniz hakkında konuşun

mutfak sanatları okuyorum sanat kursuna katılıyorum
evlenmek yalnız yaşamak
evcil hayvanı var üç çocuğu var

üniversitede diploma almak olimpiyatlarda madalya almak
ünlü biri ol sıradan bir hayat yaşa
milyoner ol meteliksiz ol

İşe girdikten sonra evleneceğim.
Üniversitede Tıp Fakültesi’nde okuyacağım.
Gelecekte milyoner olacağım.
Ünlü bir yazar olmayı planlıyorum.

b) Şimdi partnerinizin hayatı hakkında tahminlerde bulunun. Gelecekte ne yapacak/yapmayacak?

Diğer sayfaların cevaplarını gör .11. Sınıf İngilizce Spice Up Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir