11. Sınıf  İngilizce Spice Up Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları ve Türkçe Çevirileri 

11. Sınıf  İngilizce Spice Up Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

11. Sınıf  İngilizce Spice Up Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları ve Türkçe Çevirileri 

SAYFA 16 TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ VE CEVAPLARI

1. Look at the pictures of famous entrepreneurs. What do you know about them? Share your ideas.
a) Steve Jobs/Inventor b) Vanessa Van Petten/Youthologist c) Elon Musk/Material Engineer

Steve Jobs: Born in 1955, he was an American inventor and designer whose revolutionary products are now seen as the evolution of modern
technology. He died in 2011.

Vanessa Van Petten: Born in 1985, she’s one of the nation’s youngest experts or youthologists on parenting and adolescents.

Elon Musk: Born in 1971, he’s the co-founder and CEO of an electric car maker company and rocket manufacturer company.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Ünlü girişimcilerin resimlerine bakın. Onlar hakkında ne biliyorsun? Fikirlerini paylaş.
a) Steve Jobs/Mucit b) Vanessa Van Petten/Gençlik Uzmanı c) Elon Musk/Malzeme Mühendisi

Steve Jobs: 1955’te doğdu, devrim niteliğindeki ürünleri artık modern çağın evrimi olarak görülen Amerikalı bir mucit ve tasarımcıydı.
teknoloji. 2011 yılında öldü.

Vanessa Van Petten: 1985 doğumlu, ebeveynlik ve ergenler konusunda ülkenin en genç uzmanlarından veya gençlik uzmanlarından biri.

Elon Musk: 1971 doğumlu, elektrikli otomobil üreticisi bir şirketin ve roket üreticisi şirketin kurucu ortağı ve CEO’sudur.


2 Guess and tick (✓) the common qualities of these successful people. Share your ideas.

risk-taking ✓
passion ✓
creativity ✓
planning ✓
empathy ✓
self-confidence ✓
team building
curiosity ✓
strong communication skills ✓

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2 Bu başarılı insanların ortak özelliklerini tahmin edin ve işaretleyin (✓). Fikirlerini paylaş.

risk alma ✓
tutku ✓
yaratıcılık ✓
planlama ✓
empati ✓
özgüven ✓
ekip oluşturma
merak ✓
Güçlü iletişim becerileri ✓


3 Read the text and the comments. Then, match the highlighted expressions with their meanings

ANSWER:1. c 2. e 3. f 4. a 5. d 6. b

1. to do something yourself
2. lack of communication
3. being amusing or comic
4. to be in trouble
5. being told by another person
6. not to be allowed to do some acts

Learn Parenting with Vanessa
Born and raised in Los Angeles, Vanessa Van Petten (a) got into deep water so often that her parents began reading parenting advice books. During one of her frequent (b) groundings, Vanessa glanced through several books and spotted a big problem. The books were written by adults with no input from teenagers. At that moment, she decided to (c) take matters into her own hands. “I promise I’ll solve this problem,” she said to herself. At the age of 17, she wrote her first parenting book from a teenager’s perspective. After winning the Mom’s Choice Award in 2009, she started her well-known website. There, Van Petten’s 120 bloggers answer questions on everything from communication issues to cyberbullying for parents and teenagers. “We offer advice that really works well. Parents spread our unusual and sometimes controversial articles (d) by word of mouth. This is actually what we aim for. Our brand is not only interesting but also life-hanging,” said Vanessa in one of her interviews. “We’re going to keep on helping you. We’re going to get over the problems and be strong together with our teens in the future,” she added.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3 Metni ve yorumları okuyun. Daha sonra vurgulanan ifadeleri anlamlarıyla eşleştirin

CEVAP 1. c 2. e 3. f 4. a 5. d 6. b

1. kendi başına bir şeyler yapmak
2. iletişim eksikliği
3. eğlenceli veya komik olmak
4. başı dertte olmak
5. başka bir kişi tarafından söylenmesi
6. bazı eylemlerin yapılmasına izin verilmemesi

Vanessa ile Ebeveynliği Öğrenin
Los Angeles’ta doğup büyüyen Vanessa Van Petten (a) o kadar sık derin suya giriyordu ki ebeveynleri ebeveynlik tavsiye kitapları okumaya başladı. Sık sık yaptığı (b) cezalardan birinde Vanessa birkaç kitaba göz attı ve büyük bir sorun fark etti. Kitaplar yetişkinler tarafından, gençlerin katkısı olmadan yazılmıştır. O anda (c) meseleyi kendi eline almaya karar verdi. Kendi kendine, “Bu sorunu çözeceğime söz veriyorum” dedi. 17 yaşındayken ilk ebeveynlik kitabını bir gencin bakış açısıyla yazdı. 2009 yılında Annenin Seçimi Ödülü’nü kazandıktan sonra tanınmış web sitesini kurdu. Burada Van Petten’in 120 blog yazarı, iletişim sorunlarından ebeveynler ve gençlere yönelik siber zorbalığa kadar her konudaki soruları yanıtlıyor. “Gerçekten işe yarayan tavsiyeler sunuyoruz. Ebeveynler alışılmadık ve bazen tartışmalı makalelerimizi (d) ağızdan ağza yaydılar. Aslında amacımız da bu. Markamız sadece ilgi çekici değil, aynı zamanda hayat veren bir marka,” dedi Vanessa bir röportajında. “Size yardım etmeye devam edeceğiz. Gelecekte gençlerimizle birlikte sorunları aşacağız ve güçlü olacağız” diye konuştu.

Diğer sayfaların cevaplarını gör .11. Sınıf İngilizce Spice Up Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir