11. Sınıf  İngilizce Spice Up Ders Kitabı Sayfa 23 Cevapları ve Türkçe Çevirileri 

11. Sınıf  İngilizce Spice Up Ders Kitabı Sayfa 23 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

11. Sınıf  İngilizce Spice Up Ders Kitabı Sayfa 23 Cevapları ve Türkçe Çevirileri 

SAYFA 23 TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ VE CEVAPLARI

4. Listen to the podcast. Write Marc, Zoe or Lina under the photos.
ANSWER:
1. Lina 2. Zoe 3. Lina 4. Marc 5. Marc 6. Zoe

IDIOM OF THE THEME
low-key: not intended to draw a lot of attention to a certain event, subject or thing
E.g. We’re planning a low-key party for just a small group of people after the graduation ceremony.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4. Podcast’i dinleyin. Fotoğrafların altına Marc, Zoe veya Lina yazın.
CEVAP:
1. Lina 2. Zoe 3. Lina 4. Marc 5. Marc 6. Zoe

TEMALI DEYİM
Sade: Belirli bir olaya, konuya veya şeye çok fazla dikkat çekmeyi amaçlamayan
Örneğin. Mezuniyet töreninin ardından sadece küçük bir grup için sade bir parti planlıyoruz.


5. Listen to the podcast again and choose the correct option.
ANSWER: 1. b 2. a 3. b 4. c

1. Marc upcycled old products to … .
a) design new clothes
b) reduce waste CEVAP
c) do volunteer work
2. Zoe has always been into … .
a) creating handmade products CEVAP
b) going to exhibitions
c) doing meditation to relax

3. For Lina, having different types of hobbies … .
a) takes a lot of time
b) has become a lifestyle CEVAP
c) is a way to get rich
4. The host thinks that his guests … .
a) can learn new skills easily
b) should turn their hobbies into a career
c) have many abilities CEVAP

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

5. Podcast’i tekrar dinleyin ve doğru seçeneği seçin.
CEVAP: 1.b 2.a 3.b 4.c

1. Marc eski ürünleri ileri dönüştürdü … .
a) yeni kıyafetler tasarlamak
b) israfın azaltılması .CEVAP
c) gönüllü işler yapmak
2. Zoe her zaman … ile ilgilendi.
a) el yapımı ürünler yaratmak. CEVAP
b) sergilere gitmek
c) rahatlamak için meditasyon yapmak

3. Lina için farklı türden hobilere sahip olmak… .
a) çok zaman alır
b) bir yaşam tarzı haline geldi. CEVAP
c) zengin olmanın bir yoludur
4. Ev sahibi misafirlerinin… .
a) yeni becerileri kolayca öğrenebilir
b) Hobilerini kariyere dönüştürmeli
c) birçok yeteneğe sahiptir.CEVAP


6. Listen to the dialogue and fill in the blanks with the words or phrases you hear.
ANSWER:
1. Pottery 2. have a hobby 3. being outside 4. go hiking 5. I’d rather 6. Why don’t you

Zara: Hey, Wilson. What are you doing here?

Wilson: I’m preparing some mud. (1)__ Pottery __ is my new hobby. I love making new vases, bowls and plates. It helps me get rid of the stress of work.

Zara: How do you make time for it? I thought you were too busy.

Wilson: Well, I’m trying to spend more time on leisure activities. It’s so relaxing, you know. Do you (2)__ have a hobby _?

Zara: Of course, I do. I prefer spending time outdoors, and I usually go hiking in the nearby hills. I enjoy (3)__ being outside _ in the fresh air.

Wilson: It must be challenging, too. Do you (4)__ go hiking _ alone or with someone?

Zara: (5)___ I’d rather _ hike with a group, so I’m a member of a local hiking club. You can join us if you like.

Wilson: I’d love that. (6)___ Why don’t you __ paint these bowls while I’m
making the new ones?

Zara: Oh, I’ve always wanted to do that. Now, pottery is my new hobby!

7. Work in pairs. Prepare a dialogue about your likes, dislikes and preferences. Then, act it out.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

6. Diyaloğu dinleyin ve boşlukları duyduğunuz kelime veya ifadelerle doldurun.

CEVAP:

1. Çömlekçilik 2. Bir hobim var 3. Dışarıda olmak 4. Yürüyüşe çıkmak 5. Tercih ederim 6. Neden sen yapmıyorsun

Zara: Merhaba Wilson. Burada ne yapıyorsun?

Wilson: Biraz çamur hazırlıyorum. (1)__Çömlekçilik__ benim yeni hobim. Yeni vazolar, kaseler ve tabaklar yapmayı seviyorum. İş stresinden kurtulmama yardımcı oluyor.

Zara: Buna nasıl zaman ayırıyorsun? Çok meşgul olduğunu sanıyordum.

Wilson: Boş zaman aktivitelerine daha fazla zaman ayırmaya çalışıyorum. Çok rahatlatıcı, biliyorsun. (2)__ bir hobiniz var mı_?

Zara: Tabii ki biliyorum. Açık havada vakit geçirmeyi tercih ediyorum ve genellikle yakındaki tepelerde yürüyüşe çıkıyorum. (3)__ Dışarıda _ temiz havada olmaktan keyif alıyorum.

Wilson: Aynı zamanda zorlayıcı da olmalı. (4)__ yürüyüşe yalnız mı yoksa birisiyle mi çıkıyorsunuz?

Zara: (5)___ Bir grupla yürüyüş yapmayı tercih ederim, bu yüzden yerel bir yürüyüş kulübünün üyesiyim. İsterseniz bize katılabilirsiniz.

Wilson: Bunu çok isterim. (6)____ Ben buradayken neden sen bu kaseleri __ boyamıyorsun?
yenilerini mi yapıyorsun?

Zara: Ah, hep bunu yapmak istemiştim. Artık çömlekçilik benim yeni hobim!

7. Çiftler halinde çalışın. Beğendiğiniz, beğenmediğiniz ve tercihleriniz hakkında bir diyalog hazırlayın. Sonra harekete geç.

Diğer sayfaların cevaplarını gör .11. Sınıf İngilizce Spice Up Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir