11. Sınıf  İngilizce Spice Up Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları ve Türkçe Çevirileri 

11. Sınıf  İngilizce Spice Up Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

11. Sınıf  İngilizce Spice Up Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları ve Türkçe Çevirileri 

SAYFA 24 TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ VE CEVAPLARI

1. Match the photos with the profiles below.
ANSWER: 1. c 2. a 3. b

1. I had a hard life as a child but I did not give up my passion for football. I became a very successful football player and coach.
2. I struggled with dyslexia at school. However, I discovered that I could connect with people through laughter and humour. I worked so hard to become a famous comedian.
3. Even though I was a talented figure skater in my early 20s, I couldn’t realise my dreams in this career. However, I was able to improve as a fashion designer. I started my own business and created items mostly in my favourite colour, black.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Fotoğrafları aşağıdaki profillerle eşleştirin.
CEVAP: 1.c 2.a 3.b
1. Çocukluğumda zor bir hayat yaşadım ama futbol tutkumdan vazgeçmedim. Çok başarılı bir futbolcu ve antrenör oldum.

2. Okulda disleksi ile mücadele ettim. Ancak insanlarla kahkaha ve mizah yoluyla bağ kurabildiğimi keşfettim. Ünlü bir komedyen olmak için çok çalıştım.

3. 20’li yaşlarımın başında yetenekli bir artistik patinajcı olmama rağmen bu kariyerde hayallerimi gerçekleştiremedim. Ancak bir moda tasarımcısı olarak kendimi geliştirmeyi başardım. Kendi işimi kurdum ve çoğunlukla en sevdiğim renk olan siyahta ürünler yarattım.


2. Guess the meaning of the highlighted words in the text and choose the correct option.
ANSWER: 1. b 2. a 3. a 4. b 5. a 6. B
1. uphill struggle a) rest b) challenge
2. beyond a) out of reach b) within reach
3. gifted a) talented b) incapable
4. cash in on a) spend money for b) make money from
5. letdown a) disappointment b) satisfaction
6. pursuing a) quitting b) following

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2. Metinde vurgulanan kelimelerin anlamlarını tahmin edin ve doğru seçeneği seçin.
CEVAP: 1.b 2.a 3.a 4.b 5.a 6.B

1. yokuş yukarı mücadele a) dinlenme b) meydan okuma

2. a) ulaşılamaz b) ulaşılamaz

3. üstün yetenekli a) yetenekli b) beceriksiz

4. para kazanmak a) şunun için para harcamak b) para kazanmak

5. hayal kırıklığı a) hayal kırıklığı b) memnuniyet

6. takip etmek a) bırakmak b) takip etmek


3. Read the text and underline the sentences which mention Steven Spielberg’s past abilities.
ANSWER:
1. Maths and long articles were beyond him, but he could make movies.
2. He could shoot 8mm short films with his father’s camera.

3. He could also cash in on his filming talents at an early age.
4. I found that I could do something well.

The Whizz-Kid: Steven Spielberg
When Steven was a little boy, his school life was an uphill struggle. Due to his dyslexia, he was notably slow when it came to reading and writing. Compared to his peers, he was an introverted and quiet kid. In his free time, he preferred to watch TV alone rather than hang out with friends. As he became a teenager, Steven discovered a pastime that would change his life forever. Maths and long articles were beyond him, but he could make movies. He was gifted in recording motion pictures and creating stories with them. What he liked most was spending time with filming tools. He could shoot 8mm short films with his father’s camera. Making short films and winning a prestigious filmmaking award at the age of 13 were actual proofs of his brilliance. He could also cash in on his filming talents at an early age. Often, he screened his films in a local diner with a film projector, charging 25 cents per person.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3. Metni okuyun ve Steven Spielberg’in geçmiş yeteneklerinden bahseden cümlelerin altını çizin.
CEVAP:
1. Matematik ve uzun makaleler onun ötesindeydi ama film yapabiliyordu.
2.Babasının kamerasıyla 8mm kısa film çekebiliyordu.

3. Film çekme yeteneğinden erken yaşta da faydalanabilirdi.
4. Bir şeyi iyi yapabileceğimi buldum.

Vızıltı Çocuk: Steven Spielberg
Steven küçük bir çocukken okul hayatı zorlu bir mücadeleydi. Disleksi nedeniyle okuma ve yazma konusunda oldukça yavaştı. Yaşıtlarına göre içe dönük ve sessiz bir çocuktu. Boş zamanlarında arkadaşlarıyla takılmak yerine tek başına televizyon izlemeyi tercih ediyordu. Steven ergenlik çağına geldiğinde hayatını sonsuza dek değiştirecek bir eğlence keşfetti. Matematik ve uzun makaleler onun ötesindeydi ama film yapabiliyordu. Hareketli görüntüler kaydetme ve onlarla hikayeler yaratma konusunda yetenekliydi. En çok sevdiği şey çekim araçlarıyla vakit geçirmekti. Babasının kamerasıyla 8mm kısa film çekebiliyordu. Kısa filmler çekmesi ve 13 yaşında prestijli bir film yapımcılığı ödülünü kazanması onun dehasının gerçek kanıtlarıydı. Ayrıca filme alma yeteneklerinden erken yaşta para kazanabilirdi. Çoğu zaman filmlerini yerel bir lokantada film projektörüyle kişi başı 25 sent ücretle gösteriyordu.

Diğer sayfaların cevaplarını gör .11. Sınıf İngilizce Spice Up Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir