11. Sınıf İngilizce Spice Up Ders Kitabı Sayfa 25 Cevapları ve Türkçe Çevirileri 

11. Sınıf İngilizce Spice Up Ders Kitabı Sayfa 25 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

11. Sınıf İngilizce Spice Up Ders Kitabı Sayfa 25 Cevapları ve Türkçe Çevirileri 

SAYFA 25 TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ VE CEVAPLARI

4. Rewrite the following statements using the words in brackets without changing the meaning.
ANSWER
1. In his free time, he fancied watching TV alone rather than hanging out with friends.
2. He was keen on spending time with filming tools.
3. He chose to pursue his dreams rather than abandon them.

1. In his free time, he preferred to watch TV alone rather than hang out with friends. (fancy)
2. What he liked most was spending time with filming tools. (keen on)
3. He preferred pursuing his dreams to giving up. (choose)

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4. Aşağıdaki ifadeleri parantez içindeki sözcükleri kullanarak anlamını değiştirmeden yeniden yazın.
CEVAP
1. Boş zamanlarında arkadaşlarıyla takılmak yerine tek başına televizyon izlemeyi seviyordu.
2. Çekim araçlarıyla vakit geçirmeye meraklıydı.
3. Hayallerinden vazgeçmek yerine onların peşinden gitmeyi seçti.

1. Boş zamanlarında arkadaşlarıyla takılmak yerine tek başına televizyon izlemeyi tercih ediyordu. (süslü)
2. En çok sevdiği şey çekim araçlarıyla vakit geçirmekti. (meraklı)
3. Hayallerinin peşinden koşmayı vazgeçmeye tercih etti. (seçmek)


5. Read the text again and write true (T) or false (F).
ANSWER: 1. F 2. T 3. T 4. F 5. T 6. F

1. Steven’s learning issues had no effect on his academic success.
2. Learning how to use a camera has entirely changed his life.
3. He released his movies in a restaurant and earned money.
4. He didn’t have a big success in filming until he was 19.
5. As he wasn’t accepted to university, he started working right away.
6. His poor living conditions prevented Steven’s success.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

5. Metni tekrar okuyun ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.
CEVAP: 1. F 2. T 3. T 4. F 5. T 6. F
1. Steven’ın öğrenme sorunlarının akademik başarısı üzerinde hiçbir etkisi olmadı.
2. Kameranın nasıl kullanılacağını öğrenmek onun hayatını tamamen değiştirdi.
3. Filmlerini bir restoranda gösterime soktu ve para kazandı.
4. 19 yaşına kadar film çekmede büyük bir başarı elde edemedi.
5. Üniversiteye kabul edilmeyince hemen çalışmaya başladı.
6. Kötü yaşam koşulları Steven’ın başarısını engelledi.


6. Do you know any other person who has turned his/her hobby into a profession and become famous? Share your answers with the class.

ANSWER: For example;Construction master Necati Ok from Giresun turned wooden model production, which he started as a hobby 30 years ago, into a profession Link

Just three years after winning his first award, he wrote and directed his first feature-length film, Firelight. By the age of 17, he had four movies. Today, Steven says remembering those days, “I found a way to accept myself in my own life by making movies. I found that I could do something well.” After high school, he wanted to study filmmaking. He applied to the University of Southern California, School of Theatre, where his application was rejected twice. This rejection was never a letdown for Steven. He preferred pursuing his dreams to giving up. He soon began working as an unpaid intern at film studios and continued to make films throughout his career. Among his many best-known films are Jaws, Indiana Jones, Jurassic Park. His alien film, E.T., was regarded as one of the greatest movies ever made. Eventually, Steven Spielberg, who experienced difficulties in his school life, has become one of the most unique film directors of all time.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

6. Hobisini mesleğe dönüştürüp ünlü olan başka birini tanıyor musunuz? Cevaplarınızı sınıfla paylaşın.

CEVAP: Mesela; Giresunlu inşaat ustası Necati Ok, 30 yıl önce hobi olarak başladığı ahşap maket yapımcılığını mesleğe dönüştürdü.

İlk ödülünü kazandıktan sadece üç yıl sonra ilk uzun metrajlı filmi Firelight’ı yazıp yönetti. 17 yaşına geldiğinde dört filmi vardı. Bugün Steven o günleri hatırladığını söylüyor: “Film çekerek kendimi kendi hayatımda kabul etmenin bir yolunu buldum. İyi bir şeyler yapabileceğimi keşfettim.” Liseden sonra film yapımcılığı eğitimi almak istiyordu. Güney Kaliforniya Üniversitesi Tiyatro Okulu’na başvurdu ancak başvurusu iki kez reddedildi. Bu reddedilme Steven için asla bir hayal kırıklığı olmadı. Hayallerinin peşinden koşmayı vazgeçmeye tercih etti. Kısa süre sonra film stüdyolarında ücretsiz stajyer olarak çalışmaya başladı ve kariyeri boyunca film yapmaya devam etti. En çok bilinen filmleri arasında Jaws, Indiana Jones, Jurassic Park yer alıyor. Uzaylı filmi E.T. şimdiye kadar yapılmış en iyi filmlerden biri olarak kabul edildi. Sonunda okul hayatında zorluklar yaşayan Steven Spielberg, tüm zamanların en eşsiz film yönetmenlerinden biri haline geldi.

Diğer sayfaların cevaplarını gör .11. Sınıf İngilizce Spice Up Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir