12. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Notifier Sayfa 18 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

12. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Notifier Sayfa 18 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

12. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Notifier Sayfa 18 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

6. Listen and fill in the missing parts

ANSWER:
1. close
2. trust
3. selfish
4. humorous
5. share
6. loyal

I’ve known Sandra for a long time. She is a (1) close friend of mine. She is very sincere and helpful. She never tells lies, so I can always (2)trust her. She is always thoughtful; she is never (3) selfish. She often makes me laugh because she is (4) humorous and lively. I can (5) share my secrets with her easily because she always keeps them. She has never left me halfway through. She is the most (6) loyal friend I’ve ever had.

7. Here are some personality traits to describe Jessica’s friends. Complete the sentences with the phrases given. One is extra.

ANSWER:
1. Jack is sentimental because he shows pity and love. (d)
2. Alice is supportive since she gives help and encouragement. (f)
3. Alex is sensible as he makes good decisions. (c)
4. Sam is self-confident since he is sure of her/his abilities. (e)
Extra: works with energy and commitment (a)

a. works with energy and commitment
b. is willing to communicate with people
c. makes good decisions
d. shows pity and love
e. is sure of her/his abilities
f. gives help and encouragement

E.g. Sue is sociable because she
1. Jack is sentimental because he
2. Alice is supportive since she
3. Alex is sensible as he
4. Sam is self-confident since he

8. Describe your best friend. See the texts in Part 2 and Part 5 for inspiration.
ÖRNEK ANSWER:
My best friend is reliable and honest. He is a cheerful person. He is always helpful. We had a great time with my friend. He keeps my secrets. He doesn’t lie to me. He is an extrovert person. He is a hardworking and punctual person.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

6. Dinleyin ve eksik kısımları tamamlayın

CEVAP:
1. yakın
2. güven
3. bencil
4. esprili
5. paylaş
6. sadık

Sandra’yı uzun zamandır tanıyorum. Kendisi (1) yakın arkadaşımdır. Kendisi çok samimi ve yardımseverdir. Asla yalan söylemez, bu yüzden ona her zaman (2) güvenebilirim. Her zaman düşüncelidir; o asla (3) bencil değildir. Beni sık sık güldürüyor çünkü (4) esprili ve canlı. (5) Sırlarımı onunla kolayca paylaşabiliyorum çünkü o sırlarımı her zaman saklıyor. Beni hiçbir zaman yarı yolda bırakmadı. O şimdiye kadar sahip olduğum en (6) sadık arkadaş.

7. İşte Jessica’nın arkadaşlarını tanımlayacak bazı kişilik özellikleri. Verilen ifadelerle cümleleri tamamlayınız. Biri ekstra.

CEVAP:
1. Jack duygusaldır çünkü acıma ve sevgi gösterir. (D)
2. Alice yardım ettiği ve cesaretlendirdiği için destekleyicidir. (F)
3. Alex iyi kararlar verdiği için mantıklıdır. (C)
4.Sam yeteneklerinden emin olduğu için kendine güvenir. (e)
Ekstra: Enerji ve kararlılıkla çalışır (a)

A. enerji ve kararlılıkla çalışır
B. insanlarla iletişim kurmaya isteklidir
C. iyi kararlar verir
D. acıma ve sevgi gösterir
e. yeteneklerinden emin
F. yardım ve cesaret verir

Örneğin. Sue sosyal biri çünkü o
1. Jack duygusaldır çünkü
2. Alice destekleyicidir çünkü
3. Alex mantıklı olduğu kadar
4. Sam kendine güveniyor çünkü

8. En iyi arkadaşınızı anlatın. İlham almak için Bölüm 2 ve Bölüm 5’teki metinlere bakın.
ÖRNEK CEVAP:
En iyi arkadaşım güvenilir ve dürüsttür. Neşeli bir insandır. O her zaman yardımcı olur. Arkadaşımla harika vakit geçirdik. Sırlarımı saklıyor. Bana yalan söylemiyor. O dışa dönük bir insandır. Çalışkan ve dakik bir insandır.

Diğer Sayfaların Cevapları
12. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Notifier Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir