12. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Notifier Sayfa 19 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

12. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Notifier Sayfa 19 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

12. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Notifier Sayfa 19 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

9. Below are the friendship quotes by famous writers and thinkers. Discuss your conclusions from each quote.

1. A heart makes a good home for the friend. Yunus Emre
2. To be true friends, you need to be confident in each other. Leo Tolstoy
3. The proper office of a friend is to side with you when you are in the wrong. Nearly anybody will side with you when you are in the right. Mark Twain
4. What is a friend? A single soul dwelling in two bodies. Aristotle
5. The language of friendship is not words but meanings. Henry David Thoreau
6. A friend is one that knows you as you are, understands where you have been, accepts what you have become, and still, gently allows you to grow. William Shakespeare
7. I don’t need a friend who changes when I change and who nods when I nod; my shadow does that much better. Plutarch

10. List the qualities related to friendship covered in the quotes in Part 9

ANSWER:
Trustworthy
Honest
Understanding
Sincere

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

9. Aşağıda ünlü yazar ve düşünürlerin dostluk sözleri yer almaktadır. Her alıntıdan çıkardığınız sonuçları tartışın.

1. Bir kalp, dost için güzel bir yuvadır. Yunus Emre
2. Gerçek arkadaş olabilmek için birbirinize güvenmeniz gerekir. Leo Tolstoy
3. Bir dostun asıl görevi, haksız olduğunuzda yanınızda olmaktır. Haklı olduğunuzda neredeyse herkes sizin tarafınızda olacaktır. Mark Twain
4. Arkadaş nedir? İki bedende yaşayan tek bir ruh. Aristo
5. Dostluğun dili kelimeler değil, anlamlardır. Henry David Thoreau
6. Arkadaş, sizi olduğunuz gibi tanıyan, nerede olduğunuzu anlayan, dönüştüğünüzü kabul eden ve yine de nazikçe büyümenize izin veren kişidir. William Shakespeare
7. Ben değiştiğimde değişen ve ben başımı salladığımda başını sallayan bir arkadaşa ihtiyacım yok; benim gölgem bunu çok daha iyi yapıyor. Plutarkhos

10. 9. Bölümdeki alıntılarda anlatılan arkadaşlıkla ilgili nitelikleri listeleyin
Güvenilir
Dürüst
Anlamak
İçten

Diğer Sayfaların Cevapları
12. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Notifier Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir