12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Sayfa 27 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Sayfa 27 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Sayfa 27 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

11. Work in pairs. Read the argumentative text and write the number of the main conclusion for each paragraph in the boxes. One is extra.

ANSWER:1.b 2.d 3. e 4. a Extra. c

1. There are certain answers to the question, “What makes a good friend?” However, the answers to the question “What does a good friend make?” are under debate. Some see good friendships as a natural part of everyday social life, while there are others who believe that friendships are vital to personal development.

2. People who think that friendships are a natural part of everyday social life see them as a form of social relationship. They believe that humans have to construct relationships for survival and social needs, and friendship is one of them. Like other relationships such as marriages, kinship, club memberships, etc., friendship is a form of sharing, and it may include both the positive and negative. People who are thought to be good friends may be part of the negative.

3. On the other hand, proponents of the idea that good friendships are vital to personal development focus on the definition of a true friendship. They emphasize that a close or best friend is not necessarily a true friend. To them, true friends are the ones who stand by you through hard times and in making better decisions. The support throughout hard times and in decision-making will ease up the pain and push you forward. Therefore, a true friend is an invaluable person in one’s personal development.

4. In conclusion, people may see and define friendship in different ways. Their points of view determine the importance of friends in life. However, if one has true friends for support throughout hardships and decision-making process, they are likely to feel and do better

Main conclusions

ANSWER:
The first paragraph b
The second paragraph c
The third paragraph a

a. The way one sees friendship determines its weight in life.
b. People hold different views on good friendship.
c. Good friendships cannot occur without experience.
d. Friendship is a form of social relationship.
e. True friends make a difference in life

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

11. Çiftler halinde çalışın. Tartışmacı metni okuyun ve her paragraf için ana sonucun numarasını kutulara yazın. Biri ekstra.

CEVAP:1.b 2.d 3. e 4. a Ekstra. C

1. “Bir arkadaşı iyi yapan nedir?” sorusunun belirli yanıtları vardır. Ancak “İyi bir arkadaş ne yapar?” tartışılıyor. Bazıları iyi arkadaşlıkları günlük sosyal yaşamın doğal bir parçası olarak görürken, bazıları da arkadaşlıkların kişisel gelişim için hayati önem taşıdığına inanıyor.

2. Arkadaşlıkların günlük sosyal yaşamın doğal bir parçası olduğunu düşünen insanlar, onları bir sosyal ilişki biçimi olarak görürler. İnsanların hayatta kalmak ve sosyal ihtiyaçlar için ilişkiler kurması gerektiğine ve arkadaşlığın da bunlardan biri olduğuna inanıyorlar. Evlilik, akrabalık, kulüp üyeliği gibi diğer ilişkiler gibi arkadaşlık da bir paylaşma biçimidir ve hem olumlu hem de olumsuz şeyleri içerebilir. İyi arkadaş olduğu düşünülen kişiler olumsuzluğun bir parçası olabilir.

3. Öte yandan, iyi arkadaşlıkların kişisel gelişim için hayati önem taşıdığı fikrinin savunucuları, gerçek arkadaşlığın tanımına odaklanıyor. Yakın ya da en iyi arkadaşın mutlaka gerçek bir arkadaş olmadığını vurguluyorlar. Onlara göre gerçek arkadaşlar, zor zamanlarınızda ve daha iyi kararlar vermenizde yanınızda olanlardır. Zor zamanlar boyunca ve karar verme sürecinde alacağınız destek, acınızı dindirecek ve sizi ileriye doğru itecektir. Bu nedenle gerçek bir arkadaş, kişinin kişisel gelişiminde paha biçilemez bir kişidir.

4. Sonuç olarak insanlar arkadaşlığı farklı şekillerde görebilir ve tanımlayabilir. Onların bakış açıları arkadaşların hayattaki önemini belirler. Ancak kişinin zorluklar ve karar verme süreci boyunca destek alabileceği gerçek arkadaşları varsa, kendilerini daha iyi hissetmeleri ve daha iyi olmaları muhtemeldir.

Ana sonuçlar

CEVAP:
İlk paragraf b
İkinci paragraf c
Üçüncü paragraf a

A. Kişinin arkadaşlığa bakış açısı, onun hayattaki ağırlığını belirler.
B. İnsanlar iyi arkadaşlık konusunda farklı görüşlere sahiptir.
C. Tecrübe olmadan iyi dostluklar kurulamaz.
D. Arkadaşlık bir tür sosyal ilişkidir.
e. Gerçek arkadaşlar hayatta fark yaratır

Diğer sayfaların cevaplarını gör;
12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir