12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Sayfa 28 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Sayfa 28 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Sayfa 28 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

12. Work in pairs. Read the essay and join the sentences to explore the functions of the paragraphs.

It is out of the question that most people would describe a good friend through the qualities of their own good friends. Despite this probable variety, some adjectives will come to the fore to describe the qualities of a good friend, though. Personally, I believe that some of the personal qualities are more important for a good friendship. Firstly, the most important personal quality of a good friend is reliability. A good friend must be reliable because good friends should help you feel comfortable and confident. You also need someone to share your secrets, plans, and thoughts to relax. To me, the second personal quality for a good friendship is about supporting. There will be tough times when you need support, and supportive friends will give you help and courage. They will not leave you halfway through and will stand by you. Another important quality is being understanding. Understanding friends will be able to understand how you feel and if there’s something wrong, they will be tolerant.
To sum up, people may have different views on the qualities of a good friend, but as I see it, being reliable, supportive, and understanding is vital

ANSWER:
The first paragraph- b
The second paragraph- c
The third paragraph- a

1. The first paragraph
2. The second paragraph
3. The third paragraph
a. is the final, gives a short impression.
b. gives the writer’s basic opinion on personal qualities.
c. gives the qualities of good friends and reasons.

13. Below is a mind map for the essay in Part 12. In pairs, study it and discuss how it is related to the forum on page 23.

The Qualities of a Good Friend
Understanding
• can understand how you feel.
• will be tolerant if there’s something wrong.

Supportive
• gives help and courage.
• never leaves you halfway through.
• stands by you.

Reliable
• helps you feel comfortable and confident.
• is always there to share secrets, plans, and thoughts

14. Fill in the mind map with short notes related to an opinion essay on the qualities of a good friend as in Part 12. You can use the forum notes on page 23 for personal qualities and reasons.

ANSWER: (Bazı yazılabilecek özellikler)
helpful
honest
friendly
generous
kind
cheerful
funny
optimistic
intelligent
hard-working

15. Now, use your mind map and write an opinion essay on the qualities of a good friend as in Part 12.

ANSWER
helpful
honest
friendly

What should a good friend be like? I think a good friend should be helpful. A helpful person thinks of others. It helps me in difficult times. A helpful person is not selfish. He knows how to share.

A good friend should be honest. He should not lie. Because he gives honest guidance and tells the truth. He has no bad intentions.

A good friend should be friendly. It should be sincere. I should be happy to see my friend.

Good friends add color to our lives. Makes our lives easier.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

12. Çiftler halinde çalışın. Makaleyi okuyun ve paragrafların işlevlerini keşfetmek için cümleleri birleştirin.

Çoğu insanın iyi bir arkadaşı, kendi iyi arkadaşlarının nitelikleriyle tanımlaması söz konusu değildir. Bu olası çeşitliliğe rağmen yine de iyi bir arkadaşın niteliklerini tanımlamak için bazı sıfatlar ön plana çıkacaktır. Kişisel olarak bazı kişisel niteliklerin iyi bir arkadaşlık için daha önemli olduğuna inanıyorum. Öncelikle iyi bir arkadaşın en önemli kişisel niteliği güvenilirliktir. İyi bir arkadaş güvenilir olmalıdır çünkü iyi arkadaşlar kendinizi rahat ve güvende hissetmenize yardımcı olmalıdır. Ayrıca rahatlamak için sırlarınızı, planlarınızı ve düşüncelerinizi paylaşacak birine de ihtiyacınız var. Bana göre iyi bir arkadaşlığın ikinci kişisel niteliği, destek olmaktır. Desteğe ihtiyaç duyduğunuz zor zamanlar olacaktır ve destekleyici arkadaşlarınız size yardım ve cesaret verecektir. Sizi yarı yolda bırakmayacaklar ve yanınızda olacaklar. Bir diğer önemli nitelik ise anlayışlı olmaktır. Arkadaşlarınızı anlamak, nasıl hissettiğinizi anlayabilecek ve bir sorun varsa hoşgörülü olacaklardır.
Özetlemek gerekirse, insanlar iyi bir arkadaşın nitelikleri konusunda farklı görüşlere sahip olabilir, ancak benim gördüğüm kadarıyla güvenilir, destekleyici ve anlayışlı olmak hayati önem taşıyor

CEVAP:
İlk paragraf-b
İkinci paragraf-c
Üçüncü paragraf-a

 

1. İlk paragraf
2. İkinci paragraf
3. Üçüncü paragraf
A. finaldir, kısa bir izlenim verir.
B. yazarın kişisel niteliklere ilişkin temel görüşünü verir.
C. iyi arkadaşların niteliklerini ve nedenlerini verir.

13. Aşağıda Bölüm 12’deki makale için bir zihin haritası bulunmaktadır. Çiftler halinde onu inceleyin ve 23. sayfadaki forumla nasıl ilişkili olduğunu tartışın.

İyi Bir Arkadaşın Nitelikleri
Anlamak
• nasıl hissettiğinizi anlayabilir.
• bir sorun varsa hoşgörülü olacağız.

Destekleyici
• yardım ve cesaret verir.
• sizi asla yarı yolda bırakmaz.
• yanınızdadır.

Güvenilir
• kendinizi rahat ve güvende hissetmenize yardımcı olur.
• sırları, planları ve düşünceleri paylaşmak için her zaman oradadır

 

14. Bölüm 12’deki gibi iyi bir arkadaşın niteliklerine ilişkin bir fikir yazısı ile ilgili kısa notlarla zihin haritasını doldurun. Kişisel nitelikler ve nedenlerle sayfa 23’teki forum notlarını kullanabilirsiniz.

CEVAP: (Bazı yazılabilecek özellikler)
yardımsever
dürüst
arkadaşça
cömert
tür
neşeli
eğlenceli
iyimser
zeki
Çalışkan

 

15. Şimdi zihin haritanızı kullanın ve Bölüm 12’deki gibi iyi bir arkadaşın nitelikleri üzerine bir fikir yazısı yazın.
yardımsever
dürüst
arkadaşça

İyi bir arkadaş nasıl olmalı? İyi bir arkadaşın yardımcı olması gerektiğini düşünüyorum. Yardımsever kişi başkalarını düşünür. Zor zamanlarımda bana yardımcı oluyor. Yardımsever bir insan bencil değildir. Paylaşmayı biliyor.

İyi bir arkadaş dürüst olmalıdır. Yalan söylememeli. Çünkü dürüst rehberlik yapar ve doğruyu söyler. Kötü bir niyeti yok.

İyi bir arkadaş arkadaş canlısı olmalıdır. Samimi olmalı. Arkadaşımı gördüğüme sevinmeliyim.

İyi arkadaşlar hayatımıza renk katar. Hayatımızı kolaylaştırır.

 

Diğer sayfaların cevaplarını gör;
12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir