12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Sayfa 34 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Sayfa 34 Cevapları ve Türkçe Çevirileri.

12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Sayfa 34 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

1. How do you think the pictures below are related to human rights? Discuss.

ANSWER:

1. Freedom of religious belief
2. The right to education
3. The right to vote
4. The right to justice and equality
5. The right to express one’s opinion
6. The right to travel

2. Match the two halves to make meaningful phrases related to human rights.

ANSWER:
1. f
2. a
3. d
4. i
5. e
6. b
7. c
8. h
9. g

1. gender
2. freedom
3. the right
4. workers’
5. disadvantaged
6. launch
7. respect
8. human rights
9. Universal Declaration

a. of thought
b. a campaign
c. to others
d. to seek help
e. groups
f. equality
g. of Human Rights
h. abuses
i. rights

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Aşağıdaki resimlerin insan haklarıyla nasıl bir ilişkisi olduğunu düşünüyorsunuz? Tartışmak.

1. Dini inanç özgürlüğü
2. Eğitim hakkı
3. Oy verme hakkı
4. Adalet ve eşitlik hakkı
5. Düşüncesini ifade etme hakkı
6. Seyahat hakkı

2. İnsan haklarıyla ilgili anlamlı ifadeler oluşturmak için iki yarıyı eşleştirin.

Cevap:
1. f
2. a
3. d
4. i
5. e
6. b
7. c
8. h
9. g

1. cinsiyet
2. özgürlük
3. sağ
4. işçilerin
5. dezavantajlı
6. lansman
7. saygı
8. insan hakları
9. Evrensel Bildirge

A. düşüncenin
B. Bir kampanya
C. diğerlerine
D. yardım istemek
e. gruplar
F. eşitlik
G. İnsan Hakları
H. suiistimaller
Ben. Haklar

Diğer sayfaların cevaplarını gör;
12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir