12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Sayfa 35 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Sayfa 35 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Sayfa 35 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

3. Work in pairs. Read the text and find out the paragraphs related to the following. One is not included.

ANSWER:
1.d
2.b
3.c
4.a
The fifth paragraph is not included.

a Rights for the disadvantaged
c Children’s rights
b Gender equality
d The importance of the Universal Declaration of Human Rights

1. A jewelry store has to be protected with security systems. Likewise, the data of a company have to be protected from danger. In a world shared by billions of people, valuable things have to be protected. When it comes to human life, the most valuable thing, things are much more complicated but not out of control. Basic human rights, which are vital to human life, have been clearly defined in the Universal declaration of Human Rights and many countries recognize it.

2.The Universal Declaration of Human Rights focuses on human rights in many respects. One of them is gender equality. Men and women should have equality before the law, in social and political life.

3. Another important issue is children’s rights. Children should be able to enjoy the privilege of being a child to the fullest extent. They shouldn’t be deprived of education and basic children’s rights.

4. The disadvantaged are also of great importance. They have been defined clearly for different contexts and countries, and their rights have to be observed. Efforts have to be made to improve their conditions.

5. To sum up, humans go through different contexts and experiences, and the Universal Declaration of Human Rights is considered to be a reference to protect human rights from danger and disadvantages.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3. Çiftler halinde çalışın. Metni okuyun ve aşağıdakilerle ilgili paragrafları bulun. Bir tanesi dahil değildir.

CEVAP:
1.d
2.b
3.c
4.a
Beşinci paragrafa yer verilmemiştir.

a Dezavantajlılara yönelik haklar
c Çocuk hakları
b Toplumsal cinsiyet eşitliği
d İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin önemi

1. Kuyumcunun güvenlik sistemleriyle korunması gerekmektedir. Aynı şekilde bir şirketin verilerinin de tehlikelerden korunması gerekiyor. Milyarlarca insanın paylaştığı bir dünyada değerli şeylerin korunması gerekiyor. En değerli şey olan insan hayatı söz konusu olduğunda işler çok daha karmaşık ama kontrolden çıkmıyor. İnsan yaşamı için hayati önem taşıyan temel insan hakları, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde açıkça tanımlanmış olup, birçok ülke bunu tanımaktadır.

2. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi birçok açıdan insan haklarına odaklanmaktadır. Bunlardan biri cinsiyet eşitliğidir. Toplumsal ve siyasal yaşamda kadın ve erkek kanun önünde eşitliğe sahip olmalıdır.

3. Bir diğer önemli konu da çocuk haklarıdır. Çocuklar, çocuk olmanın ayrıcalığını sonuna kadar yaşayabilmeli. Eğitimden ve temel çocuk haklarından mahrum bırakılmamalılar.

4. Dezavantajlı olanlar da büyük önem taşıyor. Farklı bağlamlar ve ülkeler için açıkça tanımlanmıştır ve haklarına uyulmalıdır. Durumlarının iyileştirilmesi için çaba gösterilmesi gerekiyor.

5. Özetle, insanlar farklı bağlamlardan ve deneyimlerden geçmektedir ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, insan haklarını tehlikelerden ve dezavantajlardan koruma konusunda bir referans olarak değerlendirilmektedir.

Diğer sayfaların cevaplarını gör;
12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir