12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Sayfa 36 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Sayfa 36 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Sayfa 36 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

4. Below are some pictures related to disadvantaged people. In groups, discuss the pictures and try to write a definition for the disadvantaged. Exchange your definitions.

Three kids playing basketball at sand field
All children have the right to play and play sports. Some children do not do sports because they do not have enough opportunities. In this picture, children are playing basketball on the sand court.

A senior man sitting in a wheelchair
The old man cannot walk. That’s why he has to sit in his room all the time. He can’t travel, he can’t go to the park, he can’t go to the cinema. He is a very lonely person.

A Down syndrome schoolboy sitting at school, playing the piano
He has learning and ability difficulties. He can’t do everything the way he wants. But he can improve his abilities.

A boy drawing water from the well
The child does not have clean drinking water. That’s why he draws water from the well. But the water is not enough and not clean. The child may get sick because there is no clean water.

A box with donation; supporting volunteer bringing a donation box for the homeless woman
The old woman is poor. She has no house or clothes. She lives on the street. That’s why her life is difficult. He is not happy.

A child reading book using candles for lighting
No electricity. That’s why he can’t do his homework or study at night. His life is difficult because there is no electricity.

DISADVANTAGE :

something that makes a situation more difficult, or makes you less likely to succeed

an unfavorable circumstance or condition that reduces the chances of success or effectiveness.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4. Aşağıda dezavantajlı kişilerle ilgili bazı resimler bulunmaktadır. Gruplar halinde resimleri tartışın ve dezavantajlılara yönelik bir tanım yazmaya çalışın. Tanımlarınızı değiştirin.

Kum sahasında basketbol oynayan üç çocuk
Tüm çocukların spor yapma ve spor yapma hakkı vardır. Bazı çocuklar yeterli imkanlara sahip olmadıkları için spor yapmıyorlar. Bu resimde çocuklar kum sahada basketbol oynuyorlar.

Tekerlekli sandalyede oturan kıdemli bir adam
Yaşlı adam yürüyemiyor. Bu yüzden sürekli odasında oturmak zorunda kalıyor. Seyahat edemiyor, parka gidemiyor, sinemaya gidemiyor. O çok yalnız bir insandır.

Down sendromlu bir öğrenci okulda oturup piyano çalıyor
Öğrenme ve yetenek zorlukları var. Her şeyi istediği gibi yapamaz. Ancak yeteneklerini geliştirebilir.

Kuyudan su çeken çocuk
Çocuğun temiz içme suyu yok. Bu yüzden kuyudan su çekiyor. Ancak su yeterli değil ve temiz değil. Temiz su olmadığı için çocuk hastalanabilir.

Bağış içeren bir kutu; Evsiz kadın için bağış kutusu getiren gönüllüyü destekliyoruz
Yaşlı kadın fakirdir. Ne evi ne de kıyafeti var. Sokakta yaşıyor. Bu yüzden hayatı zordur. O mutlu değil.

Aydınlatma için mum kullanan bir çocuk kitap okuyor
Elektrik yok. Bu yüzden geceleri ödevlerini yapamaz veya ders çalışamıyor. Elektrik olmadığı için hayatı zor.

DEZAVANTAJI:

bir durumu daha da zorlaştıran veya başarılı olma olasılığınızı azaltan bir şey

başarı veya etkililik şansını azaltan olumsuz bir durum veya koşul.

Diğer sayfaların cevaplarını gör;
12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Türkçe Çevirileri ve Cevapları

3 Comments on “12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Sayfa 36 Cevapları ve Türkçe Çevirileri”

  1. 12.sınıf notıfıer hem ders kitabı hem çalışma kitabı Türkçe çevirisi hepsi lazım bana şimdiden teşekkür

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir