12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Sayfa 38 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Sayfa 38 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Sayfa 38 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

8. Below are some solutions to the problems of the disadvantaged. Study them and fill in the missing parts of the map with the options from the forum entries and your choices.

Solutions to the problems of the disadvantaged

arranging charity events
raising people’s awareness
finding sponsors for funding
applying to officials
ANSWER:
• Launching a donation campaign
• Raising money
• Sharing posts on social media to find volunteers for help

9. Now, work in pairs. Take one of the solutions from the mind map in Part 8, and note down positive and negative points about it as in the example. Then, share your sentences.

E.g. arranging charity events
POINTS
Charity events, such as matches and concerts can bring together a lot of people easily. X
Charity events draw people’s attention to problems. X
Charity events require a lot of effort and planning. X

Suggested Answers:
applying to officials
POINTS
Problems can be resolved more quickly with authorities.-Positive
Meeting with authorities can be difficult.-Negative

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

8. Aşağıda dezavantajlı kesimlerin (mağdur kişiler -yaşlılar, yoksullar, evsizler vb.)  sorunlarına yönelik bazı çözümler yer almaktadır. Bunları inceleyin ve haritanın eksik kısımlarını forum girişlerindeki seçeneklerle ve kendi seçimlerinizle doldurun.

Dezavantajlıların (mağdur kişiler)  sorunlarına çözüm

yardım etkinlikleri düzenlemek
insanların farkındalığını arttırmak
finansman için sponsor bulma
yetkililere başvurmak
CEVAP:
• Bağış kampanyası başlatmak
• Para toplama
• Yardım için gönüllü bulmak amacıyla sosyal medyada paylaşımlar yapmak

9. Şimdi çiftler halinde çalışın. Bölüm 8’deki zihin haritasındaki çözümlerden birini alın ve örnekteki gibi olumlu ve olumsuz noktalarını not edin. Daha sonra cümlelerinizi paylaşın.

Örneğin. yardım etkinlikleri düzenlemek
PUANLAR
Maçlar ve konserler gibi yardım etkinlikleri birçok insanı kolaylıkla bir araya getirebilir. X
Hayırseverlik etkinlikleri insanların dikkatini sorunlara çeker. X
Hayırseverlik etkinlikleri çok fazla çaba ve planlama gerektirir. X

Önerilen cevaplar:
yetkililere başvurmak
PUANLAR
Sorunlar yetkililerle daha çabuk çözülebilir.-Olumlu
Yetkililerle görüşmek zor olabilir.-Olumsuz

Diğer sayfaların cevaplarını gör;
12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir