12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Sayfa 39 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Sayfa 39 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Sayfa 39 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

10. Read the argumentative essay and circle the best choice about each paragraph

WHY ARE CHARITY EVENTS GOOD TO HELP THE DISADVANTAGED?

As the word “disadvantaged” suggests, the disadvantaged have to struggle against serious challenges. It is out of the question that they need support, and one of the best ways to help them is to arrange charity events, although some believe that it is not so.
Charity events, such as matches and concerts, can bring together a lot of people easily. In almost any community, there are already a lot of people who are interested in matches and concerts, and when it comes to a charity event, they will not hesitate to enjoy such an organization. Therefore, the money from the tickets of such crowded events will be of great help.

In addition, charity events draw people’s attention to problems of the disadvantaged. If there is an organization to take place, people will try to understand the reasons behind from each other. By doing so, they will have learned more about the problems of the disadvantaged.

On the other hand, some people argue that charity events require a lot of effort and planning, and this may cause serious problems. Volunteers and those involved in the organization assume all the challenges in advance. As any charity event cannot be arranged at ease, this argument cannot prevent attempts.

In conclusion, charity events are good instruments of helping the disadvantaged since they bring together crowds and draw attention to problems. There will be challenges, but a good planning will help overcome them.
ANSWER:
1. b 2. a 3..a 4. b 5. b

1. The introduction …
a gives the title and essay question.
b presents a background and a thesis statement.
2. The first body paragraph …
a has a positive point as the topic sentence and supporting details.
b has a negative point as the topic sentence and supporting details.
3. The second body paragraph …
a has a positive point as the topic sentence and supporting details.
b has a negative point as the topic sentence and supporting details.
4. The third body paragraph …
a presents a positive point and supporting details.
b presents a counterpoint and rebutting.
5. The conclusion …
a restates the opinion.
b gives further details

11. Now, write a variation of the essay in Part 10. Choose one of the solutions in the mind map in Part 8. Note down the positive and negative points as in Part 9. Remember to cover your points as the topic sentences for the body paragraphs. Make your notes here.

Suggested Answer:

WHY IS IT GOOD TO APPLY TO THE AUTHORITIES?
Solving the problems of disadvantaged people is sometimes difficult for people. We can solve these difficulties by reaching out to authorized persons.
First, we must describe the problem. Then we need to identify the authorities that can solve the problem. We must make an appointment with them and express our wishes. Assistance from authorities helps us solve problems more quickly.
Authorities may say that the assistance we requested has already been provided by government agencies. Then coordinated work can be done. It can be difficult for the government to see private problems. We can report specific problems to the authorities.
Authorized persons should be contacted and meetings should be held at certain time intervals. We must evaluate what has been done and report it to the authorities.
As a result, competent people can solve our problems more quickly. We should report problems to them and work voluntarily. In this way, the problems of disadvantaged people will be easily solved.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

10. Tartışmacı makaleyi okuyun ve her paragrafla ilgili en iyi seçeneği daire içine alın

YARDIM ETKİNLİKLERİ DEZAVANTAJLILARA YARDIM İÇİN NEDEN İYİDİR?

Dezavantajlı kelimesinin de çağrıştırdığı gibi dezavantajlıların ciddi zorluklarla mücadele etmesi gerekiyor. Desteğe ihtiyaç duymaları söz konusu olamaz ve onlara yardım etmenin en iyi yollarından biri yardım etkinlikleri düzenlemektir, ancak bazıları bunun böyle olmadığını düşünmektedir.
Maçlar ve konserler gibi yardım etkinlikleri birçok insanı kolaylıkla bir araya getirebilir. Hemen hemen her toplulukta, maçlara ve konserlere ilgi duyan pek çok insan zaten vardır ve konu bir yardım etkinliği olduğunda, böyle bir organizasyondan keyif almaktan çekinmeyeceklerdir. Dolayısıyla bu tür kalabalık etkinliklerin biletlerinden elde edilecek paranın büyük faydası olacaktır.

Ayrıca yardım etkinlikleri, insanların dikkatini dezavantajlı kesimlerin sorunlarına çekmektedir. Eğer bir organizasyon yapılacaksa insanlar birbirlerinden bunun nedenlerini anlamaya çalışacaklardır. Böylece dezavantajlı kesimlerin sorunları hakkında daha fazla bilgi sahibi olacaklar.

Öte yandan hayırseverlik etkinliklerinin çok fazla çaba ve planlama gerektirdiğini ve bunun ciddi sorunlara yol açabileceğini savunanlar da var. Gönüllüler ve organizasyona katılanlar tüm zorlukları önceden üstleniyorlar. Herhangi bir yardım etkinliği kolaylıkla düzenlenemeyeceği için bu argüman girişimleri engelleyemez.

Sonuç olarak hayırseverlik etkinlikleri, kalabalıkları bir araya getirmesi ve sorunlara dikkat çekmesi nedeniyle dezavantajlı kişilere yardım etmede iyi bir araçtır. Zorluklar olacaktır, ancak iyi bir planlama bunların üstesinden gelmeye yardımcı olacaktır.
CEVAP:
1.b 2.a 3..a 4.b 5.b

1. Giriş …
a başlığı ve makale sorusunu verir.
b bir arka plan ve tez beyanı sunar.
2. İlk gövde paragrafı…
a, konu cümlesi ve destekleyici ayrıntılar olarak olumlu bir noktaya sahiptir.
b, konu cümlesi ve destekleyici ayrıntılar olarak olumsuz bir noktaya sahiptir.
3. İkinci gövde paragrafı…
a, konu cümlesi ve destekleyici ayrıntılar olarak olumlu bir noktaya sahiptir.
b, konu cümlesi ve destekleyici ayrıntılar olarak olumsuz bir noktaya sahiptir.
4. Üçüncü gövde paragrafı…
a olumlu bir noktayı ve destekleyici ayrıntıları sunar.
b bir karşı nokta ve çürütme sunar.
5. Sonuç …
a görüşünü yeniden ifade eder.
b daha fazla ayrıntı verir

11. Şimdi Bölüm 10’daki makalenin bir varyasyonunu yazın. Bölüm 8’deki zihin haritasındaki çözümlerden birini seçin. Olumlu ve olumsuz noktaları Bölüm 9’daki gibi not edin. Noktalarınızı konu cümleleri olarak ele almayı unutmayın. gövde paragrafları. Notlarınızı buraya yazın.

Önerilen cevap:

YETKİLİLERE BAŞVURMAK NEDEN İYİDİR?
Dezavantajlı kişilerin sorunlarını çözmek bazen insanlar için zordur. Yetkili kişilere ulaşarak bu sıkıntıları çözebiliriz.
Öncelikle sorunu tanımlamamız gerekiyor. Daha sonra sorunu çözebilecek yetkilileri belirlememiz gerekiyor. Kendilerinden randevu alıp dileklerimizi iletmeliyiz. Yetkililerden gelen yardım, sorunları daha çabuk çözmemize yardımcı olur.
Yetkililer, talep ettiğimiz yardımın halihazırda devlet kurumları tarafından sağlandığını söyleyebilir. Daha sonra koordineli çalışma yapılabilir. Hükümetin özel sorunları görmesi zor olabilir. Belirli sorunları yetkililere bildirebiliriz.
Yetkili kişilerle iletişime geçilmeli ve belirli zaman aralıklarında toplantılar yapılmalıdır. Yapılanları değerlendirmeli ve yetkililere bildirmeliyiz.
Sonuç olarak yetkin kişiler sorunlarımızı daha çabuk çözebilir. Sorunları onlara bildirmeli ve gönüllü olarak çalışmalıyız. Bu sayede dezavantajlı kişilerin sorunları kolaylıkla çözülebilecektir.

Diğer sayfaların cevaplarını gör;
12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir