12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Sayfa 40 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Sayfa 40 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Sayfa 40 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

12. Below are some statements from the Universal Declaration of Human Rights. In pairs, study them and find out which one(s) you are familiar with.

UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS
• We are all born free and equal.
• Everyone is entitled to these rights.
• No matter race, religion, or nationality: Everyone has the right to life, freedom and safety.
• You have the responsibility to respect the rights of others.
• No one can take any of your rights away.

• No one has the right to hold you in slavery.
• No one has the right to torture you.
• You have the right to seek help if your rights are violated.
• You have the right to a fair and public trial.
• Everyone is innocent until proven guilty.
• You have the right to privacy.
• No one can interfere with your reputation, family, home, or correspondence.
• You can travel wherever you want.
• Everyone has the right to a nationality.
• All adults have the right to marriage and to raise a family.
• You have the right to own property.
• You have the right to help choose and to take part in governing your country, directly or through chosen representatives.

• Everyone has the right to belong to a religion.
• You have the right to free thought and to voice your opinions to others.
• Everyone has the right to gather a peaceful assembly.
• You have the right to social security and are entitled to social, economic, and cultural help from your government.
• Every adult has the right to a job, a fair wage, and to join a trade union.
• You have the right to leisure and rest from work.
• Everyone has the right to an adequate standard of living for themselves and their family.
• Everyone has the right to education.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

12. Aşağıda İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nden bazı ifadeler yer almaktadır. Çiftler halinde onları inceleyin ve hangilerine aşina olduğunuzu öğrenin.

EVRENSEL İNSAN HAKLARI BİLDİRGESİ
• Hepimiz özgür ve eşit doğarız.
• Herkes bu haklara sahiptir.
• Irk, din, milliyet ne olursa olsun: Herkesin yaşam, özgürlük ve güvenlik hakkı vardır.
• Başkalarının haklarına saygı gösterme sorumluluğunuz vardır.
• Hiç kimse hakkınızı elinizden alamaz.

• Hiç kimsenin sizi köle olarak tutma hakkı yoktur.
• Hiç kimsenin size işkence etme hakkı yoktur.
• Haklarınız ihlal edilirse yardım isteme hakkınız vardır.
• Adil ve kamuya açık yargılanma hakkına sahipsiniz.
• Suçu kanıtlanana kadar herkes masumdur.
• Gizlilik hakkına sahipsiniz.
• Hiç kimse itibarınıza, ailenize, evinize, yazışmalarınıza karışamaz.
• Dilediğiniz yere seyahat edebilirsiniz.
• Herkesin vatandaşlık hakkı vardır.
• Tüm yetişkinler evlenme ve aile kurma hakkına sahiptir.
• Mülk sahibi olma hakkına sahipsiniz.
• Doğrudan veya seçilen temsilciler aracılığıyla ülkenizin yönetilmesine katılma ve seçmeye yardımcı olma hakkına sahipsiniz.

• Herkes bir dine mensup olma hakkına sahiptir.
• Özgür düşünceye ve görüşlerinizi başkalarına duyurmaya hakkınız vardır.
• Herkesin barışçıl bir toplantı yapma hakkı vardır.
• Sosyal güvenliğe hakkınız vardır ve hükümetinizden sosyal, ekonomik ve kültürel yardım alma hakkınız vardır.
• Her yetişkinin işe, adil ücrete ve sendikaya üye olma hakkı vardır.
• İşten sonra boş zaman geçirme ve dinlenme hakkına sahipsiniz.
• Herkesin kendisi ve ailesi için yeterli yaşam standardına sahip olma hakkı vardır.
• Herkes eğitim hakkına sahiptir.

Diğer sayfaların cevaplarını gör;
12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir