12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Sayfa 42 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Sayfa 42 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Sayfa 42 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

16. Now, choose at least two of the situations in Part 13 and write mottoes about them

17. You will hear Gülnur Aybet, Permanent Representative of Türkiye to UNESCO, speaking at a
UNESCO meeting on Ukraine. Listen and try to guess the meaning of the phrases given.

ANSWER:1. b 2. a 3. a 4. b

1. fundamental in “fundamental human right” means …
a. advanced.
b. basic.

2. deprived in “deprived of this right” means …
a not having.
b having.

3. discrimination in “without any discrimination” means ..
a. unfair treatment because of one’s gender, race, age, etc.
b. favorable treatment because of one’s gender, race, age, etc.

4. condemn in “condemned the attacks” means …

a. to observe in an interested manner.
b. to say very strongly that you think something is very bad.

18. Below is a text on good practices about human rights. In each paragraph, except for the introduction, there is one irrelevant sentence among the supporting ideas. Find out the supporting ideas and cross out the irrelevant sentences among them.

ANSWER:

The second paragraph
• It’s challenging.

The third paragraph
• They are very enjoyable

The fourth paragraph
• They must be very happy.

It is true that we do not live in a world full of pure-hearted and innocent people. Also, it is true that there is a lot of content about crimes and human rights abuses as well as other crimes in news bulletins or on social media. However, all is not bad. Human being, in essence, works for the good of humanity and the planet. There is a lot going well in terms of the good practices about human rights all around the world.
In education, one of the focal points has been inclusive education to improve the processes inclusive students go through. Türkiye, for instance, has revised the regulations on assessment and evaluation for the sake of eliminating the disadvantages of inclusive students. It’s challenging. Thanks to the new regulations, inclusive students will go through assessment and evaluation processes matching their characteristics.

There are good practices for the disabled as well. In addition to the Paralympic Games, tournaments and similar sports events, such as wheelchair basketball leagues, goalball tournaments, and amputee football organizations are becoming more common in most countries. They are very enjoyable.
Tactile sidewalks and text to speech applications make life easier for the blind. More and more televisions are using sign language translations for the deaf. Good examples related to gender equality are taking place. Women are now allowed to have a driver’s license and be a part of the traffic as drivers in more countries. They must be very happy.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

16. Şimdi, Bölüm 13’teki durumlardan en az ikisini seçin ve bunlar hakkında sloganlar yazın

17. Türkiye’nin UNESCO Nezdindeki Daimi Temsilcisi Gülnur Aybet’in konuşmasını dinleyeceksiniz.
Ukrayna ile ilgili UNESCO toplantısı. Dinleyin ve verilen ifadelerin anlamını tahmin etmeye çalışın.

CEVAP: 1. b 2. a 3. a 4. b

1. “Temel insan hakkı” ifadesindeki temel … anlamına gelir.
a. gelişmiş.
b. temel.

2. “Bu haktan yoksun bırakılmış” ifadesindeki yoksun bırakılmış …
a sahip olmamak.
b sahip olmak.

3. “herhangi bir ayrımcılık olmaksızın” ifadesindeki ayrımcılık …
a kişinin cinsiyeti, ırkı, yaşı vb. nedeniyle adil olmayan muamele
b kişinin cinsiyeti, ırkı, yaşı, vb. nedeniyle olumlu muamele.

4 “saldırıları kınadı” ifadesindeki kınamak …

a ilgili bir şekilde gözlemlemek.
b bir şeyin çok kötü olduğunu düşündüğünüzü çok güçlü bir şekilde söylemek.

18. Aşağıda insan haklarıyla ilgili iyi uygulamalar hakkında bir metin yer almaktadır. Giriş bölümü hariç her paragrafta destekleyici fikirler arasında ilgisiz bir cümle vardır. Destekleyici fikirleri bulun ve aralarındaki ilgisiz cümlelerin üzerini çizin.

CEVAP:

İkinci paragraf
• Zorludur, meydan okuyucudur.

Üçüncü paragraf
• Çok eğlenceliler

Dördüncü paragraf
• Çok mutlu olmalılar.

Saf kalpli ve masum insanlarla dolu bir dünyada yaşamadığımız doğrudur. Ayrıca, haber bültenlerinde veya sosyal medyada suçlar ve insan hakları ihlallerinin yanı sıra diğer suçlarla ilgili çok fazla içerik olduğu da doğrudur. Ancak her şey kötü değil. İnsanoğlu özünde insanlığın ve gezegenin iyiliği için çalışıyor. Tüm dünyada insan hakları konusunda iyi uygulamalar açısından iyi giden çok şey var.
Eğitimde odak noktalarından biri, kapsayıcı öğrencilerin geçirdiği süreçleri iyileştirmek için kapsayıcı eğitim olmuştur. Örneğin Türkiye, kaynaştırma öğrencilerinin dezavantajlarını ortadan kaldırmak için ölçme ve değerlendirme yönetmeliğini revize etti. Bu zorlu bir süreç. Yeni düzenlemeler sayesinde kaynaştırma öğrencileri kendi özelliklerine uygun ölçme ve değerlendirme süreçlerinden geçecekler.

Engelliler için de iyi uygulamalar var. Paralimpik Oyunlara ek olarak, tekerlekli sandalye basketbol ligleri, goalball turnuvaları ve ampute futbol organizasyonları gibi turnuvalar ve benzeri spor etkinlikleri çoğu ülkede giderek yaygınlaşıyor. Bunlar çok keyiflidir.
Dokunsal kaldırımlar ve metinden konuşmaya uygulamalar görme engellilerin hayatını kolaylaştırıyor. İşitme engelliler için işaret dili çevirisi kullanan televizyonların sayısı giderek artıyor. Cinsiyet eşitliği ile ilgili güzel örnekler yaşanıyor. Artık daha fazla ülkede kadınların ehliyet almasına ve sürücü olarak trafiğin bir parçası olmasına izin veriliyor. Çok mutlu olmalılar.

Diğer sayfaların cevaplarını gör;
12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir