12. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 62

12. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 62 konusunu yazdık. MEB Yayınları (Devlet Kitapları) 12. sınıf İngilizce Ders kitabı Count me in kitabının Türkçe çevirisini sayfa numaralarına göre yazdık.

12. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 62

SAYFA 62 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

A. Discuss the following questions

1. What are the aims of charity organizations?
2. Have you ever participated in a charity event?
3. Which of the following types of charity organizations would you like to support?

Animal charities
Environmental Charities
NGOs (Non-governmental organizations)
Health Charities
Education Charities
Arts&Culture Charities

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

A.Aşağıdaki soruları tartışın

1. Yardım kuruluşlarının amaçları nelerdir?
2. Hiç bir hayır etkinliğine katıldınız mı?
3. Aşağıdaki yardım kuruluşlarından hangilerini desteklemek istersiniz?
 
 Hayvan hayır kurumları
 Çevre Hayır Kurumları
 STK’lar (Sivil toplum kuruluşları)
 Sağlık Hayır Kurumları
 Eğitim Hayır Kurumları
 Sanat ve Kültür Hayır Kurumları


B. Have you heard of Darüşşafaka Schools? Take a quick look at the fist part of the text and fid out the mission of the foundation.

Touching the Lives of Children in Need by Heart

Darüşşafaka is Turkey’s fist private school opened by a non-governmental organization. It gives an opportunity of quality education to underprivileged students whose mothers and, or fathers
are deceased. It has undertaken the mission of changing lives through education and provided a modern education for thousands of students since 1863. After the graduation from high school, it also provides the students who continue their education in university with a scholarship.

Darüşşafaka adopts the idea that the development of any country depends on the development of its people. Thus, the foundation aims to raise individuals who are adherent to Atatürk principles, lifelong learners, inquirers, modern, self-confient and responsible for the society. Only the students who have passed the Darüşşafaka admission examination are accepted by the schools. And, today, there are around 1000 students who are having education at Darüşşafaka Schools in Maslak with a full scholarship for boarding education, for a period of 9 years. In order to bring up well-raised individuals, Darüşşafaka schools provide their students with various social and cultural activities and use English as the offial education language.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

B. Darüşşafaka Okullarını duydunuz mu? Metnin ilk kısmına hızlıca bir göz atın ve vakfın misyonunu ortaya çıkarın.

Kalbe Muhtaç Çocukların Yaşamlarına Dokunmak

Darüşşafaka, Türkiye’nin sivil toplum kuruluşu tarafından açılan ilk özel okulu. Anneleri ve / veya babaları vefat etmiş olan ayrıcalıklı öğrencilere kaliteli bir eğitim fırsatı sunar. 1863 yılından bu yana binlerce öğrenciye hayatlarını değiştirme görevini üstlenmiş ve modern bir eğitim vermiştir. Liseden mezun olduktan sonra üniversitede öğrenimlerine devam eden öğrencilere burs vermektedir.

Darüşşafaka, herhangi bir ülkenin kalkınmasının, halkının gelişimine bağlı olduğu fikrini benimser. Böylece vakıf, Atatürk ilkelerine, yaşam boyu öğrenenlere, araştırmacılara, modern, kendine güvenen ve topluma karşı sorumlu bireyleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Sadece Darüşşafaka giriş sınavını geçen öğrenciler okullar tarafından kabul edilmektedir. Ve bugün, Maslak’taki Darüşşafaka Okullarında 9 yıllık bir süre boyunca yatılı eğitim için tam burslu olarak eğitim gören yaklaşık 1000 öğrenci var. İyi yetişmiş bireyleri yetiştirmek için Darüşşafaka okulları öğrencilerine çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler sunar ve İngilizceyi resmi eğitim dili olarak kullanır.


C. Read the text above and answer the following questions

1. When was the Darüşşafaka Organization founded?
2. What is the idea the organization is led by?
3. What is the aim of the organization?
4. What is required to be a student in Darüşşafaka Schools?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

C. Yukarıdaki metni okuyun ve aşağıdaki soruları cevaplayın

1. Darüşşafaka Örgütü ne zaman kuruldu?
2. Kuruluşun önderlik ettiği fikir nedir?
3. Organizasyonun amacı nedir?
4. Darüşşafaka Okullarında öğrenci olmak için neler gerekir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir