12. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 63

12. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 63 konusunu yazdık. MEB Yayınları (Devlet Kitapları) 12. sınıf İngilizce Ders kitabı Count me in kitabının Türkçe çevirisini sayfa numaralarına göre yazdık.

12. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 63

SAYFA 63 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

D. Read the second part of the text in Part 5 B and fil in the blanks in the following sentences with the specific information required.

History of Darüşşafaka

Veteran Ahmet Muhtar Pasha, Vidinli Tevfi Pasha, Sakizli Ahmet Esat Pasha and Ali Nâki Efendi established the foundation under the leadership of Yusuf Ziya Pasha, who was a great mathematician, soldier and politician of his time.

The reason why it was founded was to provide resources for the education of craftsmen at the Grand Bazaar. At fist, the foundation restored old Valide Mektebi in Beyazıt in 1863 and used it as a school for years. But, the original school building was designed by Italian architect Barironi and Ohannes Kalfa, the architect of Dolmabahçe Palace, and was constructed in Fatih, İstanbul. Equipped with the latest technology, the school opened its doors on June 29, 1873 as a private, boarding and non-profi school. 120 years later, in 1994, Darüşşafaka moved from its historical campus in Fatih to its new and modern campus in Maslak. At fist, Darüşşafaka accepted students whose fathers were deceased for 149 years. After the amendment in the law in 2012, students with deceased mothers could also be accepted. Thus, for the fist time in 2012-2013 academic year, students whose mothers were deceased joined Darüşşafaka schools.
Because of its mission, many organizations, foundations and important individuals have supported Darüşşafaka by donating money, participating in the charity organizations or promoting its campaigns since the day it opened its doors to educate. Moreover, some notable soldiers, noted poets, authors, scholars and artists volunteered to teach at Darüşşafaka from time to time. Some of them were Namık Kemal, Agah Efendi, Ahmet Mithat, Salih Zeki and Yahya Kemal Beyatlı.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

D. Bölüm 5 B’deki metnin ikinci bölümünü okuyun ve aşağıdaki belirli bilgilerle gerekli bilgileri vererek boşlukları doldurun.

Darüşşafaka’nın Tarihi

Veteran Ahmet Muhtar Paşa, Vidinli Tevfi Paşa, Sakizli Ahmet Esat Paşa ve Ali Nâki Efendi, zamanının büyük bir matematikçi, asker ve politikacı olan Yusuf Ziya Paşa’nın önderliğinde vakfı kurdular.

Kurulmasının nedeni Kapalıçarşı’da ustaların eğitimi için kaynak sağlamaktı. Vakıf, 1863’te Beyazıt’ta eski Valide Mektebi’yi restore etti ve yıllarca okul olarak kullandı. Ancak orijinal okul binası, Dolmabahçe Sarayı’nın mimarı İtalyan mimar Barironi ve Ohannes Kalfa tarafından tasarlandı ve Fatih, İstanbul’da inşa edildi. En son teknolojiyle donatılmış okul, 29 Haziran 1873’te özel, yatılı ve profi olmayan bir okul olarak kapılarını açtı. 120 yıl sonra 1994 yılında Darüşşafaka, Fatih’teki tarihi kampüsünden Maslak’taki yeni ve modern kampüsüne taşındı. Yumrukta Darüşşafaka, babaları 149 yıl vefat eden öğrencileri kabul etti. 2012’de yasada yapılan değişiklikten sonra, ölen anneleri olan öğrenciler de kabul edilebilir. Böylece, 2012-2013 öğretim yılında ilk kez, ölen öğrenciler Darüşşafaka okullarına katılmıştır.
Misyonu nedeniyle birçok kuruluş, vakıf ve önemli kişi Darüşşafaka’ya bağış yaparak, yardım kuruluşlarına katılarak veya eğitime kapılarını açtığı günden bu yana kampanyalarını tanıtarak destek vermiştir. Ayrıca, bazı önemli askerler, şairler, yazarlar, akademisyenler ve sanatçılar zaman zaman Darüşşafaka’da ders vermek için gönüllü oldular. Bazıları Namık Kemal, Agah Efendi, Ahmet Mithat, Salih Zeki ve Yahya Kemal Beyatlı idi.


1. Darüşşafaka was founded under the leadership of _________________________ .
2. Its fist building was opened in Beyazıt in _________________________.
3. The famous Italian architects, _________________________ and _________________________ designed the new building in Fatih, İstanbul.
4. The school opened its doors on _________________________ as a private, non-profi school.
5. In _________________________, it moved to its new building in Maslak.
6. In _________________________ academic year, students who lost their mothers could join the education, for the fist time in history.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Darüşşafaka _________________________ önderliğinde kurulmuştur.
2. Beyazıt’ta ilk binası _________________________.
3. Ünlü İtalyan mimarlar, _________________________ ve _________________________ İstanbul Fatih’te yeni binayı tasarladı.
4. Okul kapılarını _________________________ özel profi olmayan bir okul olarak açtı.
5. ___________________________ Maslak’taki yeni binasına taşındı.
6. _________________________ akademik yılında, annelerini kaybeden öğrenciler tarihte ilk kez eğitime katılabilirler.


E. Reread the text above and guess the meanings of the words in bold. Then, match them to their defiitions.

1. establish
2. decease
3. join
4. donate
5. volunteer

a. to offer to do something without being forced to do it or without getting paid for it
b. to give money, food, clothes, etc. to somebody/something, especially a charity
c. to start or create an organization, a system, etc.
d. to die
e. to become a member of an organization, a company, a club, etc.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

E. Yukarıdaki metni tekrar okuyunuz ve kelimelerin anlamlarını kalın yazınız. Ardından, onları savunmalarıyla eşleştirin.

 1. kurmak
 2. vefat
 3. katıl
 4. bağış
 5. gönüllü

a. yapmak zorunda kalmadan veya para ödemeden bir şey yapmayı teklif etmek
b. birine, bir şeye, özellikle bir hayır kurumuna para, yiyecek, kıyafet vb. vermek.
c. bir kuruluş, sistem vb. başlatmak veya oluşturmak için
d. ölmek
e. bir örgütün üyesi, bir şirket, bir kulüp vb.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir