12. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 64

12. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 64 konusunu yazdık. MEB Yayınları (Devlet Kitapları) 12. sınıf İngilizce Ders kitabı Count me in kitabının Türkçe çevirisini sayfa numaralarına göre yazdık.

12. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 64

SAYFA 64 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

A. Read the dialogue between Jennifer and Kate and find out what kind of a favor Kate asks Jennifer to do.

Kate: Oh, hi, Jennifer, how are you doing?
Jennifer: Hi, Kate. I’m fie.
Kate. Um… Jennifer, have you got a minute?
Jennifer. Yeah, sure.
Kate. I’m not disturbing you, am I?
Jennifer. No, no, no.
Kate. OK. I don’t know if I told you that I’m going on holiday next week for a couple of weeks.
Jennifer: Oh, cool. That’s very nice.
Kate Yes, and I was wondering if I could ask you a big favor.
Jennifer: Of course, what is that?
Kate: Would you mind watering my plants while I’m away?
Jennifer: Yeah, that’s fie. Sure.
Kate: Ah, sweetheart. Thank you so much.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

C. Jennifer ve Kate arasındaki diyaloğu okuyun ve Kate’in Jennifer’dan ne yapmasını istediğini öğrenin.

Kate: Oh, merhaba, Jennifer, nasılsın?
Jennifer: Merhaba Kate. Ben canım.
Kate. Um … Jennifer, bir dakikan var mı?
Jennifer. Evet tabi.
Kate. Seni rahatsız etmiyorum, değil mi?
Jennifer. Hayır hayır hayır.
Kate. TAMAM. Gelecek hafta birkaç haftalığına tatile çıkacağımı söylemiş miydim bilmiyorum.
Jennifer: Oh, güzel. Bu çok iyi.
Kate Evet ve sana büyük bir iyilik isteyip istemediğimi merak ediyordum.
Jennifer: Elbette, bu nedir?
Kate: Ben yokken bitkilerimi sulamak ister misiniz?
Jennifer: Evet, bu kız. Elbette.
Kate: Ah, tatlım. Çok teşekkür ederim.


B. Work in pairs. Read the expressions of declining and accepting requests below and decide whether they are formal or informal. Write (I) for informal and (F) for formal, in the boxes.

Yes.
I’d be happy to but …
No, no, no.
I’d be happy to.
Okay.
No problem.
My pleasure.
Uh-huh.
Sure!
I’m afraid I can’t.
I’d be glad to.
Doesn’t matter!
That’s fie.
No, you can’t.
Help yourself!
No, I’m sorry.
Yes. Of course.
Never, ever

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

B. Çiftler halinde çalışın. Aşağıdaki istekleri reddetme ve kabul etme ifadelerini okuyun ve bunların resmi veya resmi olmayan olup olmadığına karar verin. Kutulara, resmi olmayan (I) ve formal (F) yazın.

 Evet.
 Mutlu olurum ama …
 Hayır hayır hayır.
 Memnun olurum.
 Tamam.
 Sorun değil.
 Zevkle.
 HI-hı.
 Elbette!
 Korkarım yapamam.
 Memnun olurum.
 Önemli değil!
 Bu çok tatlım.
 Hayır, yapamazsınız.
 Kendine yardım et!
 Hayır ben özür dilerim.
 Evet. Elbette.
 Asla, asla


C. Listen to three diffrent dialogues about favors and decide whether the expressions of accepting and refusing are formal or informal. Tapescript 6.5

D. Decline or accept the requests below depending on whether they are formal or informal.

“Could you please open the door?” Decline
“Can I borrow your laptop?” Decline
“Would you mind if I turned the volume up?” Decline
“Will you shut down your computer?” Decline
“Would you mind turning down the heater?” Accept
“Would you please pass me the shaker?” Accept
“Will you please help me carry these bags?” Accept

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

C. İyiliklerle ilgili üç farklı diyalog dinleyin ve kabul etme ve reddetme ifadelerinin resmi veya gayri resmi olduğuna karar verin. Bant 6.5

D. Resmi veya gayri resmi olmasına bağlı olarak aşağıdaki istekleri reddedin veya kabul edin.

“Lütfen kapıyı açar mısınız?” düşüş
“Dizüstü bilgisayarınızı ödünç alabilir miyim?” düşüş
“Sesi açmamın bir sakıncası var mı?” düşüş
“Bilgisayarınızı kapatacak mısınız?” düşüş
“Isıtıcıyı kapatmayı düşünür müsün?” Kabul etmek
“Lütfen çalkalayıcıyı bana iletir misin?” Kabul etmek
“Lütfen bu çantaları taşımama yardım eder misin?” Kabul etmek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir