5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 138-139 Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 138-139 Cevapları MEB Yayınları. Matematik ders kitabı sayfa 138-139 ‘da yer alan hazır mıyız? bölümü sorularının cevaplarını kısaca yaptık.

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 138-139 Cevapları MEB Yayınları

1) Aşağıda verilen kesirlere göre modelleri boyayınız ve kesirlerin ondalık gösterimlerini yazınız.

a) 8/10=0,8
b)1/100=0,01
c)1/1000=0,001

2) Aşağıda modellenen ondalık gösterimleri ve okunuşlarını yazınız.

a)Ondalık gösterim=1,7
Okunuş=1 tam onda 7

b)Ondalık gösterim=1,23
Okunuş=1 tam yüzde 23

c) Ondalık gösterim 0,504
Okunuşu=Binde 504

3) Aşağıdaki ifadeleri ondalık gösterim şeklinde yazınız.

a) 70 kuruş : 0,70
b) 6 TL 55 kuruş : 6,55
c) 20 TL 5 kuruş : 20,05
ç) 54 TL 80 kuruş : 54,80

sayfa 139 cevaplar

4. ve 5. soruları aşağıdaki tabloya göre yanıtlayınız.

Aşağıdaki tabloda bir evin bazı odaları için kullanılan duvar kâğıdı uzunlukları ve bu kâğıtlara ödenen tutarlar verilmiştir.

4) Duvar kâğıdı uzunluklarının okunuşlarını yazınız.

Misafir odası=11,755=onbir tam binde yedi yüz elli beş
Yatak odası=8,36=sekiz tam yüzde otuzaltı
Çocuk odası=4,089=dört tam binde seksen dokuz

5) Aşağıda okunuşları verilen ondalık gösterimlerin tabloda neyi ifade ettiğini yanlarına yazınız. Tabloya ait olmayan okunuşu verilen ondalık gösterimleri yanlarına yazınız.

Doksan sekiz tam yüzde yetmiş beş : yatak odası tutarı
On bir tam binde yedi yüz elli beş :misafir odası uzunluğu
İki yüz altmış beş tam yüzde doksan dokuz : misafir odası tutarı
Dört tam yüzde seksen dokuz : 4,89
İki yüz altmış beş tam binde doksan dokuz : 265,099
Altmış beş tam yüzde on altı : çocuk odası tutarı
Sekiz tam binde otuz altı : 8,036

6) Merve okunuşu “yüz otuz yedi tam binde dört yüz üç” olan ondalık gösterimi 137,043 olarak yazmıştır. Merve’nin yazdığı ondalık gösterimde hata var mıdır? Hata varsa düzeltiniz.

Vardır. 137,403

7) Aşağıda verilen kesirlere karşılık gelen ondalık gösterimleri örnekteki gibi eşleştiriniz.

1 tam 5/10=1,5
21 tam 83/100=21,83
12/1000=0,012
21/100=0,21
122/1000=0,122
10 tam 9/10=10,9
9 tam 52/100=9,52

Diğer sayfaların cevaplarını gör

5. sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir