5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 146-147 Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 146-147Cevapları MEB Yayınları. Matematik ders kitabı sayfa 146-147’da yer alan hazır mıyız? bölümü sorularının cevaplarını kısaca yaptık.

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 146-147 Cevapları MEB Yayınları

1) Aşağıdaki tabloyu uygun şekilde doldurunuz.

12 tam 802/100=12,802=on iki tam binde sekiz yüz iki
1782/1000=1,782=bir tam binde yedi yüz seksen iki
11/5=0,22=yüzde yirmi ki
2 tam 3/100=2,03=iki tam yüzde üç

2) Aşağıda verilen kesirlerin ondalık gösterimlerini ve okunuşlarını yazınız.

a) 5,2=beş tam onda iki
b)0,85=yüzde seksen beş
c) 8,75=sekiz tam yüzde yetmiş beş
ç) 16,6=on altı tam onda altı

3) Aşağıda verilen ondalık gösterimleri kesir olarak ifade ediniz. Ondalık gösterimlere karşılık gelen günlük yaşamdan örnekler veriniz.

a) 2,5 =2 tam 5/10 (kesirli olarak yazınız)
b) 0,45 =45/100
c) 10,43 =10 tam 43/100 (kesirli olarak yazınız)
ç) 3,789 =3 tam 789/1000 (kesirli olarak yazınız)
d) 5,123 = 5 tam 123/1000 (kesirli olarak yazınız)
e) 8,008 =8 tam 8/1000 (kesirli olarak yazınız)

4) Aşağıdaki tabloda verilen ondalık gösterimlerde farklı renkli rakamların bulunduğu basamak adlarını ve basamak değerlerini yazınız.

43,568=onlar=40
0,324=birler=0
9,456=binde birler=0,006
21,21=onda birler=0,2
5,978=yüzde birler=0,07

SAYFA 147 CEVAPLAR

5) Aşağıda verilen kesir ve modellerden yararlanarak tablodaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

SAYI=birler basamağı=0 , onlar birler basamağı=2 yüzde birler basamağı=0
BASAMAK DEĞERİ= birler basamağı=0 , onlar birler basamağı=0,2 yüzde birler basamağı=0
OKUNUŞU= onda iki

SAYI. ONLAR BASAMAĞI=6 —birler basamağı=4 , onlar birler basamağı=0 yüzde birler basamağı=0 binde birler basamağı=2
BASAMAK DEĞERİ=60-4-0-0,03-0,002
OKUNUŞU=altmış dört tam binde otuz iki

SAYI=birler basamağı=0 , onlar birler basamağı=2 yüzde birler basamağı=3 binde birler basamağı=5
BASAMAK DEĞERİ= birler basamağı=0 , onlar birler basamağı=0,2 yüzde birler basamağı=0,03 binde birler basamağı=0,005
OKUNUŞU= binde ikiyüz otuz beş

6) Yandaki tabloda verilen rakamlara ve rakamların basamak değerlerine uygun olarak iki ondalık gösterim oluşturunuz. Ondalık gösterimleri tablodaki ilgili boşluğa yazınız.

1.SAYI
ONDALIK GÖSTERİM=53,427

2.SAYI
ONDALIK GÖSTERİM=742,53

7) Aşağıda verilen ondalık gösterimlerle ilgili ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
(…D..) 2,346 Yüzde birler basamağında 4 vardır.
(..Y…) 32,56 Onda birler basamağındaki sayının basamak değeri 0,005’tir.
(..Y…) 15,103 Binde birler basamağında 0 vardır.
(..Y…) 83,78 Tam kısmı 78’dir.
(..Y…) 7,007 Binde birler basamağındaki sayının basamak değeri 7’dir.

Diğer sayfaların cevaplarını gör

5. sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir