5. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı TÜM SAYFALARIN cevapları

5. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı TÜM SAYFALARIN cevapları. 5. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı cevaplarını sayfa numalarına göre sıraladık. Anadol Yayınları 2018 2019 öğretim yılı Sosyal Bilgiler ders kitabı evapları. Soruların cevaplarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

ayfa 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137,

138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, cevapları.

5. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı TÜM SAYFALARIN cevapları

SAYFA 71 CEVAPLARI

İnsanlar hava durumunu niçin takip eder?

SAYFA 74 CEVAPLARI

Yaşadığınız çevredeki iklim özellikleri, yaptığınız faaliyetleri nasıl etkilemektedir?

İklim ulaşım, tarım, konut tipi, giyinme faaliyetlerini nasıl etkilemektedir?

SAYFA 75 CEVAPLARI

Ülkemizde nüfus neden her yere eşit dağılmamış olabilir?

Nüfusu fazla olan iller hangileridir? Sizce bu durumun sebebi nelerdir?

Nüfusu az olan iller hangileridir? Sizce bu durumun sebebi nelerdir?

SAYFA 79 CEVAPLARI

Kitabınızdaki fziki haritadan ve nüfus miktarı haritasından yararlanarak doğal ve beşerî özelliklerin yaşadığınız çevrenin nüfusu üzerindeki etkilerini araştırınız.

SAYFA 80 CEVAPLARI

Aşağıdaki tabloya doğal ve beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnek yazınız.

SAYFA 82 CEVAPLARI

Doğal afet kavramından ne anlıyorsunuz?

SAYFA 83 CEVAPLARI

Ülkemizde deprem riski en fazla olan iller hangileridir?

Ülkemizde deprem riskinin en az olduğu iller hangileridir?

SAYFA 84 CEVAPLARI

Televizyonda doğal afetlerle ilgili bir haber izlediğinizde neler hissediyorsunuz?

SAYFA 85 CEVAPLARI

Doğal afetler ve çevre sorunlarının zararlarından korunmak için bizlere düşen görevler nelerdir?

SAYFA 86 CEVAPLARI

Okuduğunuz gazete haberine göre deprem, toplum hayatı üzerinde nasıl bir etki oluşturmuştur?

SAYFA 87 CEVAPLARI

Okuduğunuz gazete haberine göre selin toplum hayatı üzerindeki etkileri nelerdir?

SAYFA 88 CEVAPLARI

Yukarıdaki gazete haberinde okuduğunuz çığ olayı toplum hayatını nasıl etkilemiştir?

SAYFA 89 CEVAPLARI

Yukarıdaki gazete haberinde okuduğunuz heyelan olayı toplum hayatını nasıl etkilemiştir?

SAYFA 90 CEVAPLARI

Yukarıda okuduğunuz gazete haberine göre orman yangınının toplum hayatı üzerindeki etkileri nelerdir?

SAYFA 91 CEVAPLARI

3. Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları

SAYFA 96 CEVAPLARI

Kullandığınız teknolojik aletler hayatınızı nasıl etkilemektedir?

SAYFA 97 CEVAPLARI

İnsanların Genel Ağ’a bağlandıkları yerden çok uzakta yaşayan kişilerle iletişim kurması, sosyalleşme ve toplumsal ilişkileri nasıl etkilemektedir?

Teknolojinin aile, komşuluk, akrabalık ve misafirlik ilişkilerine etkisi nedir?

Devlet hizmetlerinde teknoloji kullanımının insanların yaşam kalitesi ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisi nedir?

SAYFA 98 CEVAPLARI

Teknoloji kullanımının, toplumun devletle ilişkisi bakımından önemi nedir?

Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki olumlu etkileri nelerdir?

Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki olumsuz etkileri nelerdir?

SAYFA 99 CEVAPLARI

Sanal ortam ifadesinden ne anlıyorsunuz?

SAYFA 100 CEVAPLARI

İnsanlar sanal ortamı hangi amaçlarla kullanmaktadır?

SAYFA 101 CEVAPLARI

Sanal ortamda ulaştığınız bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgulamak niçin gereklidir?

SAYFA 102 CEVAPLARI

Sanal ortamı kullanırken dikkat edilmesi gereken güvenlik kuralları hakkında neler biliyorsunuz?

SAYFA 105 CEVAPLARI

Mesafeli alışveriş, güvenli Genel Ağ kullanımı, kimlik hırsızlığı ve sosyal ağ kullanımı konularında uyulması gereken güvenlik kuralları nelerdir?

SAYFA 106 CEVAPLARI

Hangi bilim insanlarının isimlerini biliyorsunuz? Bu bilim insanlarının yaptığı çalışmaların insanlığa katkıları nelerdir?

Özlü Sözleri Yorumlayalım. Aşağıdaki söz size neler çağrıştırmaktadır? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
“İhtiyaç, bütün icatların anasıdır.”

SAYFA 107 CEVAPLARI

Buluş yapan kişilerden veya bilim insanlarından birinin hayatını araştırınız. Araştırdığınız kişinin özelliklerinin neler olduğunu defterinize yazınız. Birbirinden farklı dönemlerde buluş yapan kişilerin veya bilim insanlarının ortak özelliklerini belirlemeye çalışınız.

SAYFA 109 CEVAPLARI

Albert Einstein, Isaac Newton ve Prof. Dr. Aziz Sancar’ın ortak özellikleri nelerdir?

SAYFA 110 CEVAPLARI

Ders kitaplarınızın arka sayfalarında niçin kaynakça kısmı vardır? Sizce bu bölüm ne işe yarar?

SAYFA 112 CEVAPLARI

Günlük yaşamda merak ettiğiniz bir konu seçiniz. Seçtiğiniz konuyla ilgili bir araştırma yapınız. Bilimsel etiğe uygun davranarak hazırladığınız çalışmayı arkadaşlarınızla paylaşınız

Yapacağınız çalışmalarda yararlandığınız kaynakları göstermek ve kaynakların aslını korumak niçin önemlidir?

SAYFA 116 CEVAPLARI

Şıklı soruların cevapları kitabınızın arkasında var. Diğer soruların cevapları;

1. Sanal ortamda yer alan bilgilerin her zaman doğru olduğunun düşünülmesi bizleri nasıl etkiler?
2. Sanal ortamı kullanan kişiler doğru ve güvenilir olmayan bilgilerden kendilerini nasıl koruyabilirler?
3. Sosyal ağları kullanırken başkalarıyla paylaşmamamız gereken bilgiler nelerdir?
4. Güvenli Genel Ağ kullanımı için uyulması gereken kurallar nelerdir?
5. Günümüzde teknolojinin ilerlemesi buluş yapanlara ve bilim insanlarına hangi kolaylıkları sağlamaktadır?
6. Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özellikleri nelerdir?
7. Yaptığınız çalışmalarda kaynakça göstermenin önemi nedir?

5. ÜNİTE ÜRETİM,  DAĞITIM VE TÜKETİM

Yaşadığınız yer ve çevresindeki kişiler ihtiyaçlarını nasıl karşılamaktadır? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Yakın çevrenizde hangi ekonomik faaliyetler yapılmaktadır? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Aşağıda ülkemizde yapılan ekonomik faaliyetlerden bazıları verilmiştir. Bunların yapılmasına etki eden coğrafi özelliği karşısına yazınız.

Gelecekte hangi mesleği seçmeyi düşünüyorsunuz? Meslek tercihinizde etkili faktörler nelerdir?

Tarım, hayvancılık, ormancılık, sanayi, ticaret, turizm, madencilik ve hizmet sektörüne bağlı olarak gelişen mesleklerin neler olduğunu defterinize tablo hâlinde yazınız.

Hayvancılığın Ali Amca ve ailesinin hayatına etkileri nelerdir?

Aşağıdaki görsellerde verilen kişiler hangi ekonomik faaliyetleri yapmaktadır? Bu kişilerin yaptığı ekonomik faaliyetler, sosyal hayatlarına nasıl etki etmektedir?

Çevrenizde yapılan ekonomik faaliyetlerin nüfus, yerleşme, eğitim ve kültür üzerindeki etkileri nedir? Aşağıda verilen kutucuklara yazınız.

Marketten satın aldığımız bir paket makarna hangi aşamalardan geçtikten sonra tüketime hazır hâle gelmektedir?

Üretim, dağıtım ve tüketim aşamalarından birinin eksik olması günlük yaşantımızı nasıl etkilerdi?

Aşağıda temel ihtiyaçlarımızı karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim aşamalarından bazıları verilmiştir. Diğer aşamaların nasıl olabileceğini çeşitli kaynaklardan araştırarak tablodaki uygun yerlere yazınız.

Girişimci kavramını daha önce duydunuz mu? Sizce bu kavramın anlamı nedir?

Bir ekonomik faaliyet seçiniz. Seçtiğiniz ekonomik faaliyetle ilgili üretim, dağıtım ve tüketime yönelik yeni fikirler geliştiriniz.

Ailenizle gıda alışverişine gittiğinizde satın aldığınız ürünlerde nelere dikkat edersiniz?

Alışverişe çıkmadan önce ihtiyaç listesi hazırlamanın başka ne gibi avantajları olabilir?

Sizce bilinçli tüketiciler alışveriş esnasında nasıl davranır?

Aşağıda, satın alınan ürünlerle ilgili çeşitli durumlar verilmiştir. Öğrendiklerinizden yararlanarak bilinçli bir tüketicinin yapması gerekenleri defterinize yazınız.

5. Ünite Ünite Değerlendirme Sorularını Cevapları

6. ÜNİTE ETKİN VATANDAŞLIK

Bireysel ihtiyaçlarımız nelerdir? Bu ihtiyaçlarımız nasıl karşılanmaktadır?

Toplumsal ihtiyaçlarımızın karşılanması için hizmet veren kurumlar olmasaydı ne gibi sorunlar yaşardık?

Yaşadığınız yerin bağlı olduğu muhtarlığın nerede olduğunu biliyor musunuz? Sizce muhtarlığın görevi nedir?

Vali, kaymakam, belediye başkanı ve muhtarın yapması gereken temel görevlerden üç tanesini defterinize yazınız.

Temel haklarınızın neler olduğunu biliyor musunuz? Bu hakların amacı nedir?

Kitabınızın 27. sayfasında bulunan Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 12 ve 13. maddelerini inceleyiniz. Katılım ve düşünce hakkıyla ilgili düşünceleriniz nelerdir?

Aşağıda verilen temel hak ve özgürlükleri kullanmanın sizler için önemi nedir? Düşüncelerinizi kutucuklara yazınız.

İstiklâl Marşı’nı söylemek size hangi duyguları yaşatıyor?

İstiklâl Marşı’nın ilk iki kıtasında anlatılmak istenen nedir?

Bayrağımızın ve İstiklâl Marşımızın önemiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

SAYFA 178 CEVAPLAR

EKONOMİK İLİŞKİLERDE TEKNOLOJİ

Tarihte Devletler Arasında Ekonomik İlişkiler Nasıl Yürütülmekteydi?

Ülkeler Arasındaki Ekonomik İlişkilerde İletişim Ve Ulaşım Teknolojisinin Etkisi Nedir?

Turizm Faaliyetleri İnsanlar Arasındaki Etkileşimi Nasıl Sağlar?

Farklı Ülke Toplumlarının Birbirine Karşı Ön Yargılarının Ortadan Kalkması Uluslararası İlişkileri Nasıl Etkiler?

Lidyalıların Hangi İcadı Günümüzde Bütün İnsanlar Tarafından Kullanılmaktadır?

Ortak miras nedir ve özellikleri nelerdir?

Ortak Mirasın İnsanlar İçin Önemi Nedir?

5.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI CEVAPLARI ANADOL YAYINLARI 2018 2019 ÖĞRETİM YILI

5. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı TÜM SAYFALARIN cevapları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir