5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı sayfa 120-121 4. Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları Ekare Yayıncılık

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı sayfa 120-121 4. Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları Ekare Yayıncılık

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı sayfa 120-121 4. Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları Ekare Yayıncılık

A. Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz cümlelerin doğrularını altlarına yazınız.

1. ( Y ) Sanal ortamda ulaştığımız bilgileri sorgulamaya ihtiyaç yoktur.
Her bilgi kesin doğru değildir, bu yüzden sorgulamaya ihtiyaç vardır.

2. (D ) Mesafeli alışverişlerde, kimlik hırsızlığı ile karşılaşmamak için güvenli genel ağ kullanmalıyız.

3. (D ) Toplum içerisinde telefonla yüksek sesle konuşmak doğru değildir.

4. ( D) Her kitabın son kısmında kaynakça bölümü yer alır.

5. ( D ) Medya okuryazarı olabilmek için teknoloji ile barışık olmak gerekir.

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. genel ağ güvenli mesafeli alışveriş sosyalleşme kimlik hırsızlığı bilim insanı

1. Sanal ortamda elde ettiğimiz bilgilerin tamamı ……..güvenli………. olmayabilir.
2. Eğer tedbirli olmazsak ……...mesafeli alışveriş..…… yaparken kimlik hırsızlığı ile karşılaşabiliriz.
3. Teknolojik araçları gereğinden fazla kullanmak insanların ……...sosyalleşmesini……… azaltabilir.
4. Planlı, sabırlı, dürüst ve çalışkan olmak ……..bilim insanı…..….. özellikleri arasındadır.
5. Dijital okuryazar olmak ………genel ağı……….. güvenli bir şekilde kullanmayla ilişkilidir.

C. Aşağıda verilen bilgilere göre eşleştirmeleri yapınız. Bunu yaparken cümlelerin başındaki sayıları kullanınız.

5- medya okuryazarlığı
2- güvenli genel ağ
3- hayal gücü
4-bilim etiği
…. sanal ortam
1- arama motoru

1. Genel ağda araştırmaya başlamak için kullanılır.
2. Toplumumuzda, genel ağı doğru ve güvenilir bir şekilde kullanmak gün geçtikçe yaygınlaşıyor.
3. Bilim insanlarının ve buluş yapanların bazı özellikleri, onları daha başarılı yapıyor.
4. Yaptığımız çalışmalarda kullandığımız kaynakları belirtmemiz uymamız gereken kurallar arasındadır.
5. Medyayı gerektiği gibi kullanmak istiyorsanız sanal ortam, güvenli genel ağ kullanımı, mesafeli alışveriş gibi konularda bilgi sahibi olmalısınız.

Ç. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1.B
2.A
3.D
4.B
5.D

D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Teknolojik ürünlerin sosyal hayatımıza ne gibi etkileri olmaktadır?

Hem olumlu hem de zararlı etkileri vardır. Olumlu, haberleşmeyi ve bilgiye ulaşmayı kolaylaştırır.
Olumsuz yönü, sosyal ilişkilerimiz zayıflar, bağımlılık yapar.

2. Sanal ortamda ulaştığımız bilgiler niçin güvenilir olmayabilir?

Çünkü bir denetleme yoktur ve herkes sanal ortamda bilgi paylaşabilir.
Kötü niyetli kişilerde sosyal ortamı kullanır.

3. Sanal ortamda kimlik hırsızlığına uğrandığında neler yapılmalıdır?

Polise ve savcılığa şikayet edilmelidir.

4. Genel ağ kullanırken hangi konulara dikka et edilmelidir?

Kişisel ve kimlik bilgilerimizi ve aile bilgilerimizi paylaşmamalıyız.

5. Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özellikleri nelerdir?

Yeni fikirler üretir. Meraklıdır. Gözlemcidir. Güvenilir ve dürüsttür.
Planlıdır. Sabırlıdır. Çalışkandır. İş birliğine açıktır.
Eleştiriye açıktır. Kararlıdır. Şüphecidir. Hata yapmaktan korkmaz.
Objektiftir. Azimlidir. Araştırmacıdır. Hayal gücü geniştir.
Sorgulayıcıdır. Kendine güvenir. Beceriklidir. Bilimsel yöntemleri kullanır.

6. Araştırmalarımızda bilimsel etik kurallarına uymamızın yaptığımız araştırmaya katkıları nelerdir?

Bilimsel açıdan değer kazanır. Fikirlerimizi gerçek bilimsel sonuçlarla desteklemiş oluruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir