6. sınıf Sosyal Bilgiler kitabı TÜM SAYFALARIN cevapları

6. sınıf Sosyal Bilgiler kitabı TÜM SAYFALARIN cevapları. 6. Sınıf Sosyal Bilgiler kitabında yer alan soruların cevaplarını sayfa numaralarına göre aşağıdaki bölümde okuyabilirsiniz. Sayfa 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 ,147, 148, 149, 150 cevapları.

6. sınıf Sosyal Bilgiler kitabı TÜM SAYFALARIN cevapları

YENİ KİTAP CEVAPLARINA  AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

YENİ KİTAP 6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI CEVAPLAR

MEDENİYETE YÖN VEREN YOLLAR

SAYFA 84 CEVAPLARI

XI. yüzyılda yaşadığınızı düşünün. Bu durumda farklı kültürleri ve devletleri tanımak için neler yapabilirsiniz?

Yukarıda verilen taşıma yöntemlerini kullanan tüccarlardan hangisi seyahat boyunca daha fazla insan ve kültürü tanıma imkânı bulur?

Demir İpek Yolu Projesi’nin hayata geçmesi ülkemize hangi alanlarda katkı sağlayabilir?

SAYFA 85 CEVAPLARI

İpek Yolu’nu anlatan anahtar kelimeler nelerdir? Yazınız.

SAYFA 86 CEVAPLARI

Yukarıda verilen bilgilere göre İpek Yolu, güzergâhındaki ülkeleri nasıl etkilemiştir?Tartışınız.

İnsanların baharatı yüzlerce kilometre uzaktan getirmelerinin sebepleri neler olabilir? Tartışınız.

SAYFA 87 CEVAPLARI

Baharatın geçmişte ve günümüzde kullanım amaçlarında benzerlik ve farklılıklar nelerdir?

Baharat Yolu’nun ülkeler arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel alandaki etkilerine metinden yaralanarak örnekler yazınız.

SAYFA 88 CEVAPLARI

Avrupalılar, Haçlı Seferlerinden ne gibi kazançlar elde etmişlerdir?

SAYFA 89 CEVAPLARI

6. sınıf Sosyal Bilgiler kitabı sayfa 89 Zihin Haritası cevapları

SAYFA 90, 91 CEVAPLARI

6. sınıf Sosyal Bilgiler kitabı sayfa 90, 91 Değerlendirme Soruları cevapları

SAYFA 94 CEVAPLARI

Adres bilgilerimiz olmasaydı kargo dağıtım işlemleri bu durumdan nasıl etkilenirdi?

Günlük hayatta kullanılan cep telefonu ve navigasyon gibi elektronik cihazlar, bir yerin konumunu belirlemede ve adresini bulmada hangi verilerden faydalanıyor olabilir?

SAYFA 95 CEVAPLARI

Paralellerin boylarının, kutuplara doğru gidildikçe kısalmasının nedeni ne olabilir?

Aşağıdaki arabalar, aynı anda aynı yöne doğru hareket ediyor. 500 km sonra hangi araç daha fazla meridyen geçmiş olur?

 

“Bütün yollar Roma’ya çıkar.” sözü ile Milyon Taşı arasında nasıl bir ilişki vardır? Araştırınız.

SAYFA 96 CEVAPLARI

Dağcıların kaybolduğu yer, hangi ilimiz sınırları içindedir?

SAYFA 97 CEVAPLARI

Yukarıdaki görselden faydalanarak Türkiye’nin mutlak konumu hakkındaki soruları cevaplayınız

SAYFA 98 CEVAPLARI

Aşağıda Türkiye’nin göreceli konumuyla ilgili özellikler ve bununla ilgili görseller verilmiştr. Görsellerden yararlanarak metn kutusunda boş bırakılan yerlere örnekte olduğu gibi Türkiye’nin göreceli konumuyla ilgili özellikleri yazınız.

SAYFA 99 CEVAPLARI

Dünya haritasını dikkate alarak aşağıdaki soruların cevaplarını verilen boşluğa yazınız

SAYFA 100 CEVAPLARI

Aşağıda yeryüzü şekilleriyle ilgili görseller ve tanımlar verilmiştir. Boşluklara aşağıda verilen yeryüzü şekillerinin adlarını yazınız.

SAYFA 101 CEVAPLARI

Türkiye’nin yükselti ortalaması Asya ve Avrupa kıtasından daha düşük olsaydı yaşantımızda nasıl değişiklikler olurdu? Yazınız.

Ülkemizin kuzeydoğusunun “Türkiye’nin çatısı” olarak isimlendirilmesinin sebebi ne olabilir? Tartışınız.

SAYFA 102 CEVAPLARI

Türkiye’de farklı iklim özelliklerinin görülmesi ile yeryüzü şekilleri arasında nasıl bir ilişki vardır? Tartışınız.

Türkiye’de dağlar kuzeyden güneye doğru uzansaydı yaşadığınız yerin ikliminde nasıl değişiklikler olurdu? Yazınız.

SAYFA 103 CEVAPLARI

Tabloda verilen illerin haritadaki konumundan faydalanarak örnekte olduğu gibi iklim ve bitki örtüsünü yazınız. Son satıra yaşadığınız ilin iklim ve bitki örtüsünü yazınız.

SAYFA 104 CEVAPLARI

Türkiye fiziki haritasını inceleyerek aşağıdaki soruların cevaplarını noktalı yerlere yazınız.

SAYFA 105 CEVAPLARI

Haritayı inceleyerek aşağıdaki yeryüzü şekillerine örnek veriniz.

SAYFA 106 CEVAPLARI

Yaşadığınız ilin özelliklerini ait olduğu görsellerin altındaki boşluğa yazınız.

SAYFA 107 CEVAPLARI

Türkiye’deki illerin nüfus dağılımını gösteren haritayı ve etkinliği inceleyiniz. Haritadan bir il seçerek nüfus miktarını örnekte olduğu gibi değerlendiriniz.

Aşağıdaki soruları Türkiye Nüfus Haritasından faydalanarak cevaplarını yazınız.

SAYFA 108 CEVAPLARI

Aşağıdaki ekonomik tesisleri kurma ve işletme imkânı size verilmiş olsaydı yukarıdakiharitada verilen bilgileri dikkate alarak tesisinizi hangi ilimizde kurardınız? Tartışınız. Aşağıdaki harita üzerine yazarak gösteriniz.

SAYFA 109 CEVAPLARI

Haritayı inceleyiniz. Metin kutularında özellikleri verilen madenlerin isimlerini yazınız.

SAYFA 111 CEVAPLARI

Aşağıdaki Türkiye fiziki haritasını inceleyiniz. Boş bırakılan kutuları bu yerlerin fiziki, coğrafi ve beşerî özelliklerine göre örneklere uygun olarak doldurunuz.

SAYFA 112 CEVAPLARI

Ülkemizin güney kıyı kesimlerinde insanlar araçlarında kış lastiği kullanma gereği duymazken iç
kesimlerinde yaşayanlar ise kış lastiği kullanma gereği duyarlar. Bunun sebepleri neler olabilir?

Aşağıdaki görsellerde iki farklı yerleşim yerinde evler niçin farklı renklerde boyanmıştır?

SAYFA 113 CEVAPLARI

Kutup ikliminde yaşıyor olsaydınız günlük yaşantınızda ne gibi değişiklikler olurdu?

SAYFA 114 CEVAPLARI

Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerdeki konutlara ülkemizin hangi şehirlerinde rastlayabiliriz? Örnekler veriniz.

SAYFA  115 CEVAPLARI

Yaşadığınız yerde buna benzer su taşkınları oluyor mu? Su taşkınlarına karşı nasıl tedbirler alınmalıdır? Tartışınız.

SAYFA  116 CEVAPLARI

Yukarıda anlatılan iklim özellikleri ülkemizde görülen hangi iklimle benzerlik gösterir?

Aşağıda iklimler ve bu iklimlere ait bazı bilgiler verilmiştir. Boş bırakılan yerlere örneklerde olduğu gibi uygun ifadeleri yazın.

SAYFA  117 CEVAPLARI

Zihin haritasındaki boşlukları uygun ifadelerle dolduralım. CEVAPLARI

SAYFA  118 – 119 CEVAPLARI

3. Ünite sonu Değerlendirme Sorularının Cevapları

4. ÜNİTE BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM

SAYFA  122 CEVAPLARI

Sosyal Bilgiler dersinin günlük yaşantımıza etkileri nelerdir? Örnekler veriniz.

SAYFA  123 CEVAPLARI

Aşağıdaki sosyal bilim dallarından hangilerinin isimlerini daha önce duydunuz? Duyduklarınızın karşısına “X” işareti koyunuz. Bu bilimlerle ilgili aklınıza gelen ilk üç kelimeyi yazınız.

SAYFA  124 CEVAPLARI

Sosyal Bilgiler dersinde tanıdığınız tarihî şahsiyetlerden hangisi daha çok ilginizi çekti? Sebebini kısaca yazınız.

Napolyon’un ve Adolf Hitler’in ordularının yenilmesinde, hangi sosyal bilimler alanı hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaları etkili olmuştur? Tartışınız.

SAYFA  125 CEVAPLARI

Hukuk ile ilgili hangi meslek dalları vardır? Yazınız

SAYFA  126 CEVAPLARI

Aşağıda bazı sosyal bilim dallarının hayatımıza kazandırdıkları anlatılmıştır. Açıklamaların hangi sosyal bilimle ilgili olduğunu altında verilen boşluklara yazınız.

Bilimsel çalışmalarla ilgili duyduğunuz en son gelişme nedir? Tartışınız.

Günümüz için basit gibi görünen ancak insanlık tarihi için büyük bir buluş olan tekerlek, insanlığa hangi alanlarda katkı sağlamıştır? Yazınız.

SAYFA  127 CEVAPLARI

Aşağıda bu kurumlara ait Genel Ağ adresleri verilmiştir. Bu siteleri ziyaret ederek kurum kartlarını doldurunuz.

SAYFA  128 CEVAPLARI

Bilimsel ve teknolojik gelişmeler gelecekteki hayatımızı nasıl etkileyecektir? Tartışınız.

Okulunuzda bir bilim fuarı düzenlenseydi hangi konuda proje hazırlardınız? Neden? Tartışınız?

SAYFA 129 CEVAPLARI

Ülkemizde bilim ve teknoloji alanındaki araştırmaların artması için neler yapılabilir? Tartışınız.

Osman Turan’ın eserleri hakkında araştırma yaparak defterinize yazınız.

SAYFA 130 CEVAPLARI

Tıp alanında bir çalışma yapsaydınız hangi konuyla ilgili çalışma yapmak isterdiniz? Nedenlerini yazınız.

SAYFA 131 CEVAPLARI

Sosyal bilimlerle ilişkili bilim dallarına ait görseller verilmiştir. Görselleri inceleyerek hangi bilim dalına ait olduğunu yazınız.

SAYFA 132 CEVAPLARI

İnsanlığın tarih sahnesine çıktığı günden bugüne kadar pek çok teknolojik gelişme yaşanmıştır. Teknolojik gelişmelerin insanların hayatını nasıl değiştirdiğini tartışınız.

SAYFA 133 CEVAPLARI

Jules Verne 100 yıl önce yazdığı kitaplarında günümüz teknolojisinde kullanılan araçlara yer vermiştir. Sizce 100 yıl sonra insanların kullanacağı teknolojik araçlar nasıl olacaktır?

Eğer günümüzde uçan arabalar olsaydı; Toplumdaki mevcut hangi sorunlara çare olurdu? Yazınız.

SAYFA 134 CEVAPLARI

Bilim insanı olsaydınız günlük hayatımızı kolaylaştıracak hangi buluşu yapmak isterdiniz? Tartışınız.

SAYFA 135 CEVAPLARI

Aşağıda günümüzdeki bazı bilimsel gelişmelere örnekler verilmiştir. Bu gelişmeleri dikkate alarak bilim ve teknolojinin getirdiği yeniliklerin gelecekte insan hayatına ne gibi etkileri olabileceğini aşağıdaki boşluğa yazınız.

SAYFA 136 CEVAPLARI

“Tarihi yazan, tarihi yapana sadık kalmazsa sonuç insanlığı şaşırtacak bir şekil alır.” sözüyle Mustafa Kemal Atatürk’ün verdiği mesajı tartışınız.

SAYFA 139 CEVAPLARI

Aşağıdaki metinleri okuyunuz. Yapılan çalışmaların, bilimsel araştırma basamaklarından hangisiyle ilgili olduğunu yazınız?

SAYFA 140 CEVAPLARI

Aşağıdaki görsellerin anlamlarını biliyor musunuz? Bunları hangi ürünlerin üzerinde görüyorsunuz?

Yukarıdaki Genel Ağ haberinden çıkardığınız sonuçları aşağıya yazınız.

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER KİTABI SAYFA 141 CEVAPLARI

Korsan kitap ile orijinal kitap arasındaki farklar nelerdir? Araştırıp yazınız.

Korsan ürünlerin, ekonomik ve kültürel açıdan ülkemize zararları neler olabilir?

Ülkemizde patent başvurularını arttırmak için neler yapılabilir? Tartışınız.

SAYFA 142 CEVAPLARI

SAYFA 142 CEVAPLARI

Telif ve patent hakkı ile korunan ürünleri alırken nelere dikkat etmeliyiz?

Yazar olsaydınız eserlerinizi nasıl koruma altına alırdınız? Yazınız.

Telif ve patent alınabilecek ürünler hangileridir?

Bir eserin kullanım süresi ne kadardır?

Telif ve patent haklarına uyulmadığı durumda hukuken hangi sorunlarla karşılaşılabilinir?

SAYFA 143 CEVAPLARI

Zihin haritasındaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz. Bilim Teknoloji ve Toplum

SAYFA 144, 145 CEVAPLARI

Değerlendirme Soruları sayfa 144, 145

5. ÜNİTE ÜRETİM,DAĞITIM VE TÜKETİM

SAYFA 148 CEVAPLARI

Çevrenizde gerçekleştirilen ekonomik faaliyetlerde hangi kaynaklar kullanılmaktadır?

Aşağıdaki tabloda ülkemizin doğal kaynakları verilmiştir. Tablodaki boş alanlara doğal kaynaklarla ilgili bildiğiniz kavramları yazınız.

Âşık Veysel vasiyetinde toprağın hangi faydalarına değinmiştir?

SAYFA 149 CEVAPLARI

Yukarıdaki görsellerde toprak ve toprağa bağlı ekonomik faaliyetler verilmiştir. Buna göre görsellerin altında verilen boşluklara ekonomik faaliyetlerin isimlerini yazınız.

SAYFA 150 CEVAPLARI

Aşağıdaki haritaya göre yaşadığınız ilde yetiştirilen tarım ürünleri hangileridir? Söyleyiniz.

Aşağıdaki görsellerden de yararlanarak ülkemizde yetiştirilen tarım ürünlerini aşağıdaki tabloda uygun şekilde gruplandırınız.

SAYFA 151 CEVAPLARI

1) Genel Ağ haberine göre pamuk üretimini destekleyen kurum veya kuruluş hangisidir? Söyleyiniz.
2) Genel Ağ haberinde verilen bilgilere göre pamuk hangi ekonomik faaliyetlerde kullanılmaktadır? Söyleyiniz. Başka hangi alanlarda kullanılabilir? Tartışınız.

SAYFA 152 CEVAPLARI

Aşağıdaki toprağa dayalı faaliyetleri ana sektörlerle ilişkilendirerek yazınız.

SAYFA 153 CEVAPLARI

Aşağıdaki örnekte toprağa dayalı ekonomik faaliyetlerin bir kısmı verilmiştir. Verilen faaliyetlerin numaralarını ekonomik sektörlerin gösterildiği kutulara yazarak eşleştiriniz.

SAYFA 154 CEVAPLARI

Aşağıdaki görsellerde su ve su kaynakları kullanılarak hangi ekonomik faaliyetlerin yapıldığı görülmektedir? Resimlerin altına yazınız.

SAYFA 155 CEVAPLARI

Çevrenizde hangi su kaynakları bulunmaktadır ve bu kaynaklardan hangi alanlarda yararlanılmaktadır? Yazınız.

SAYFA 156 CEVAPLARI

Aşağıda GAP’ın bölgeye etkilerine yer verilmiştir. Aşağıdaki kavramları kullanarak GAP’ın hangi alanlarda etkili olduğunu örnekteki gibi yazınız. (eğitim, sağlık, sanayi, tarım, ulaşım, turizm, enerji, şehirleşme)

SAYFA 157 CEVAPLARI

Yaşadığınız ilde hangi madenler çıkarılmaktadır? Araştırınız.

SAYFA 158 CEVAPLARI

Bor madeninin radyasyon yalıtımında yaygın olarak kullanılmasının ülkemiz ekonomisine ne gibi katkıları olabilir? Tartışınız.

SAYFA 159 CEVAPLARI

Aşağıdaki görsellerde orman ve orman ürünlerinden yararlanılarak gerçekleştirilen ekonomik faaliyetler verilmiştir. Verilen boşluklara uygun ekonomik faaliyetleri yazınız.

SAYFA 160 CEVAPLARI

Ülkemizde orman alanlarının kıyı kesimlerde fazla olmasının sebepleri neler olabilir? Tartışınız.

SAYFA 161 CEVAPLARI

Ülkemizde kâğıt fabrikalarının daha çok deniz kıyısında ve kıyıya yakın illerde yer almasının sebepleri neler olabilir? Tartışınız.

Kuzugöbeği mantarı hangi alanlarda kullanılmaktadır? Bu ürünün toplanması, işlenmesi ve ihraç edilmesinden hangi kazançlar elde edilmektedir? Tartışınız.

SAYFA 162 CEVAPLARI

Yukarıdaki haritada yaşadığınız şehirde hangi turizm kaynaklarına yer verilmiştir?
Haritada verilenler dışında şehrinizde hangi turizm kaynakları bulunmaktadır? Hangilerini yerinde gördünüz? Söyleyiniz.

Ülkemize her sene milyonlarca turistin gelmesi ülkemizin ekonomisine katkısı nedir? Tartışınız.

SAYFA 163 CEVAPLARI

Ülkemizde turizm amaçlı bir gezi yapmak isteseydiniz nereyi tercih ederdiniz? Bu yeri tercih etmenizin sebepleri nelerdir? Tartışınız.

SAYFA 164 CEVAPLARI

Cumalıkızık’a giden ziyaretçiler burayı neden tercih etmiş olabilirler? Turizm faaliyetleri Cumalıkızık’ın ekonomisini nasıl etkilemiştir? Tartışınız.

Aşağıda verilen doğal ve beşeri turizm kaynakalarını örnekte verildiği gibi tabloya yazınız.

SAYFA 165 CEVAPLARI

Verilen ekonomik faaliyetlerin hangi kaynakla ve sektörle ilişkili olduğunu örnekte verildiği gibi eşleştiriniz.

DÜNYAMIZA SAHİP ÇIKALIM

SAYFA 166 CEVAPLARI

Çevrenizde sağlığınızı tehdit eden sorunlara örnekler nelerdir?

SAYFA 167 CEVAPLARI

Ülkemizin enerji kaynakları bakımından dışa bağımlılığını azaltmak için neler yapılabilir? Yazınız.

Verilen Genel Ağ haberine göre İzmir’de kurulan rüzgâr enerjisi santrallerinin ülke ekonomisine ne gibi katkıları olabilir? Tartışınız.

SAYFA 168 CEVAPLARI

Şanlıurfa’da son yıllarda sanayi tesisleri artmaktadır. Bu sanayi tesislerinin enerji ihtiyacı çevreye zarar vermeden nasıl karşılanabilir? Tartışınız.

SAYFA 169 CEVAPLARI

Aşağıdaki tabloda doğal sorunların sebepleri ve bu sorunların canlı yaşamına etkisi verilmiştir. Tablodaki boşlukları örneklerde olduğu gibi uygun şekilde doldurunuz.

Aşağıda verilen özelliklerle enerji kaynaklarını örnekte olduğu gibi eşleştiriniz.

BİR PROJEM VAR

SAYFA 170 CEVAPLARI

Çevrenizde gerçekleştirilen ekonomik faaliyetler hangileridir?

Yukarıda ülkemize ait bazı coğrafi özelliklere yer verilmiştir. Yaşadığınız ilde bahsedilen coğrafi özeliklerin hangi çeşitleri bulunmaktadır? Tartışınız.

Ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için vatandaşlara ne gibi görevler düşmektedir? Tartışınız.

SAYFA 172 CEVAPLARI

Yatırım veya pazarlama projeleri hazırlanırken ilin ya da yörenin hangi özelliklerinin dikkate alınması gerekir? Yazınız.

SAYFA 173 CEVAPLARI

Yaşadığınız ilin ya da yörenin coğrafi, tarihî ve kültürel özellikleri nelerdir? Aşağıda verilen boşluklara yazınız ve bu özelliklere uygun bir yatırım veya kalkınma projesi hazırlayınız.

SAYFA 174 CEVAPLARI

VERGİLERİMİZLE AYDINLIK YARINLARA

Devlet parklar, okullar, yollar, köprüler, barajlar, hastaneler yapmak için ekonomik kaynağı nerelerden sağlamaktadır? Tartışınız.

Anayasa’nın 73. maddesinde yer alan “kamu giderleri” neler olabilir? Tartışalım.

1) Bireylerin alış verişlerden sonra fiş ya da fatura almamalarının bireylere ve devlete nasıl etkileri olabilir? Tartışınız.
2) Devlete karşı sorumluluğumuz ve borcumuz olan vergiyi hangi yollarla öderiz? Tartışınız.

SAYFA 175 CEVAPLARI

Aşağıdaki afişte verilen “Vergi ver ki” ifadelerini tamamlayarak slogan oluşturunuz.

Şiirdeki kıtalardan hareketle verdiğimiz vergiler ülkemize ve milletimize ne gibi katkılar sağlamaktadır? Şiirin yanındaki boşluğa yazınız.

SAYFA 176 CEVAPLARI

NİTELİKLİ İNSAN, GÜÇLÜ TÜRKİYE

Çevrenizde mesleğini iyi şekilde yapan insanların özellikleri nelerdir?

SAYFA 177 CEVAPLARI

Genel Ağ haberinde yer alan girişimcinin başarılı olmasının sebepleri neler olabilir? Tartışınız.

Uluslararası piyasada ses getirecek, şirketinizin ve ülkenizin kalkınmasını sağlayacak bir yatırım yapacaksınız. Bunun için büyük bir şirket kurdunuz. Bu şirkete alacağınız elemanların hangi özelliklere sahip olmasını istediğinizi aşağıdaki gazete ilanında belirtiniz.

SAYFA 178 CEVAPLARI

Nitelikli bir insan olarak Mahmut Öğretmen’in fedakârlıktan başka hangi özelliklere sahip olduğunu söyleyebilirsiniz? Tartışınız.

SAYFA 179 CEVAPLARI

Aşağıda yer alan örneklerden yola çıkarak nitelikli insanların özelliklerini ve ülke ekonomisine katkılarını ilgili alanlara yazın.

SAYFA 180 CEVAPLARI

MESLEĞİMİ SEÇİYORUM

Gelecekte hangi mesleği yapmak istiyorsunuz? Bu meslek hakkında neler biliyorsunuz?

SAYFA 181 CEVAPLARI

Aşağıdaki tabloda verilen meslekler için gerekli olan ilgi, yetenek ve değerler nelerdir? Karşılarına yazın.

SAYFA 182 CEVAPLARI

Bireysel özelliklerinizi Tablo 1’e yazınız. İlgi duyduğunuz bir mesleği araştırarak bu meslekle ilgili bilgileri Tablo 2’ye yazınız.

SAYFA 183 CEVAPLARI

Zihin haritasındaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

SAYFA 184-185 CEVAPLARI

DEĞERLENDİRME SORULARI

Cevapları kitabınızın arkasında var.

Metinde Meslek Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlardan Hangisine Vurgu Yapılmıştır?

6. ÜNİTE ETKİN VATANDAŞLIK

SAYFA 188 CEVAPLAR

Sınıf başkanlığı ya da okul öğrenci meclisi seçim sürecinde yaşadıklarınızı hatırlayınız. Bu süreci dikkate alarak aşağıda verilen boşluklara “eşit, özgür, çoğunluğun, seçme ve seçilme” kavramlarından uygun olanlarını yazınız.

Sözü edilen seçimleri ülkemizde yapılan genel ya da yerel seçimler ile karşılaştırarak benzerliklerini tartışınız.

6. Sınıf öğrencisi olarak demokrasinin hangi temel ilkelerinden yararlanıyorsunuz?

Monarşilerde demokrasinin temel ilkelerinden hangileri yer almaz?

Oligarşi yönetim biçiminin özelliklerini verilen noktalı yerlere yazınız.

Vatikan teokrasi ile idare edilen bir ülkedir. Bu ülkedeki yönetimin özelliklerini demokrasinin temel ilkelerini göz önünde bulundurarak maddeler hâlinde yazınız.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Sayfa 191 Cevapları

ÜÇ KUVVET

Sınıf başkanının, yardımcılarının ya da sınıf nöbetçisinin görevlerini yapmaması veya birbirlerinin görev alanlarına müdahâle etmesi durumunda neler yaşanabilir?

Anayasa’ya göre seçilen milletvekillerinin bütün milleti temsil etmesinin önemi nedir? Tartışınız.

Yargı yetkisini bağımsız ve tarafsız mahkemelerin kullanması neden önemlidir? Tartışınız.

Yasama, yürütme ve yargı ile ilgili kelimeleri örnekte olduğu gibi yazınız.

1) Görsel 6.8’de yer alan “Adalet mülkün temelidir.” sözünden ne anlıyorsunuz? Düşüncelerinizi yazınız.

2) Görsel 6.9 ile görsel 6.10’un temsil ettiği kurumların arasındaki farklar nelerdir? Görevleri açısından karşılaştırarak düşüncelerinizi yazınız.

YÖNETİCİLERİMİZ VE BİZ

Okul idarecilerinizin sınıfınızla ya da okulunuzla ilgili alınacak herhangi bir kararda sizin düşüncelerinizi sormalarını ister misiniz? Neden?

Sınıf başkanlığına ya da okul öğrenci meclisine aday olan arkadaşlarınızın seçim sürecinde yaptıkları hangi çalışmalar siyasi partilerin propaganda çalışmalarına benzetilebilir? Tartışınız.

Bulunduğunuz yerdeki herhangi bir sorunun çözümünde siyasi partilerin nasıl bir rolü olabilir? Tartışınız.

Yeşilay Derneğine ait aşağıdaki görselden sivil toplum kuruluşlarının hangi özelliklerini tespit edebiliyorsunuz? Tartışınız.

Bildiğiniz herhangi bir sivil toplum kuruluşunun yönetimin karar alma sürecinde nasıl bir rolü olabileceğini açıklayınız.

Medyaya yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü güç denmesinin nedenleri neler olabilir? Tartışınız.

Okuduğunuz habere göre Emniyet Genel Müdür Yardımcısı medyadan neden destek beklemiş olabilir? Tartışınız.

Medya görevini doğru bir şekilde yerine getirmezse yönetimin karar alma süreci nasıl etkilenir? Tartışınız.

Kamuoyunun oluşmasında medyanın dışında hangi faktörlerin etkisi olabilir? Tartışınız.

Yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurları ve onlarla ilişkili sözcükleri örneğe uygun olarak noktalı yerlere yazınız.

Herhangi bir ilde belediye başkanı olduğunuzu düşünün. Karar alma sürecinde etkili olan unsurlardan en çok hangisi sizin kararlarınızı etkilerdi? Yönetimin karar alma sürecindeki unsurları karşılaştırarak gerekçelerini arkadaşlarınızla tartışınız.

HAYATIN İÇİNDE DEMOKRASİ

İnsanların bir arada yaşamasını kolaylaştıran unsurlar neler olabilir?

Sizin de aile üyelerinizle ya da sınıf arkadaşlarınızla zaman zaman farklı düşündüğünüz konular oluyor mu? Böyle bir durumda ne yapıyorsunuz? Tartışınız.

1) Demokratik bir toplumda insanların birbirlerinin farklı fikirlerine ya da düşüncelerine yaklaşımları nasıl olmalıdır? Tartışınız.
2) Bir toplumda insanların farklı düşüncelere sahip olması o topluma nasıl bir zenginlik katar? Tartışınız.

Aşağıdaki görsellerdeki olumlu davranışlar nelerdir? Demokratik toplum anlayışı ile nasıl ilişkilendirilebilir? Yazınız.

Aşağıda verilen boşluklara toplumsal hayatımızda demokrasinin önemini içeren sözcük ya da cümleler yazınız

15 Temmuz darbe girişiminin sonuçlarını aşağıda verilen boşluğa yazınız.

Aşağıdaki tabloda demokrasiye ilişkin görüşler verilmiştir. Bu görüşlere katılıp katılmamanızın nedenini tabloya yazınız.

Aşağıda verilen görselin size düşündürdüklerini yazınız.

HAKLARIMIN BİLİNCİNDEYİM

Temel haklarımız ve özgürlüklerimiz olmasaydı hayatımızda neler değişirdi?

Anayasa’da belirtilen temel hak ve hürriyetlerin niteliğini yazınız.

Aşağıda kişinin hakları ve ödevleri ile ilgili bazı anayasa maddeleri verilmiştir. Bu maddeleri okuyarak yanlarında verilen boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

Aşağıda sosyal ve ekonomik haklar ile ödevlerle ilgili bazı anayasa maddeleri verilmiştir. Bu maddeleri okuyarak yanlarında verilen boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

Aşağıda siyasi haklar ve ödevler ile ilgili bazı anayasa maddeleri verilmiştir. Bu maddeleri okuyarak yanlarında verilen boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

Aşağıdaki metni okuyup soruları cevaplayınız

7. ÜNİTE KÜRESEL BAĞLANTILAR

Atatürk “Barış Milletleri Refah Ve Mutluluğa Eriştiren En İyi Yoldur.” Sözü İle Ne İfade Etmek İstemiştir?

Yukarıdaki habere göre Türkiye’nin uluslararası alanda barışa katkısı neler olabilir?

Mustafa Kemal Atatürk “Onlara Sahip Çıkmaya Hazır Olmalıyız.” Derken Hangi Ülkeleri Kastetmiştir?

Türk Cumhuriyetleriyle Ortak Dilin Kullanılması Kültürel İlişkiler açısından Nasıl Sonuçlar Doğurmuştur?

En Fazla Ve en Az İthalat Ve İhracatta Bulunduğumuz Komşu Ülkeler Hangileridir? Bunların Sebepleri Neler Olabilir?

Türkiye’nin Türk Cumhuriyetleri İle Sosyokültürel Ve Ekonomik İlişkilerinin Gelişmiş Olmasının Sebepleri Neler Olabilir?

SAYFALARIN CEVAPLARI EKLENMEYE DEVAM EDECEK 🙂 🙂

6. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı TÜM SAYFALARIN cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir