7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları ve Türkçe Çevirileri-MEB 

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları ve Türkçe Çevirileri-MEB

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları ve Türkçe Çevirileri-MEB 

3. Read the text about Tesla. Fill in the blanks with the past form of the verbs.
ANSWER:
1. was
2. was
3. didn’t go
4. grew up
5. attended
6. went
7. made
8. sailed
9. worked
10. established

Nikola Tesla (1) was born on July 9, 1856 , in Smiljan, Austrian Empire. He (2) was from a Serbian family. His mother (3) didn’t go to school but she was very intelligent. As he (4) grew up , his imagination and creativity grew, too. He (5) attended the Technical University at Graz, in 1882. Tesla (6) went to work in Paris and he (7) made his first induction motor in 1883. He (8) sailed for America in 1884, with four cents in his pocket and calculations for a flying machine. He (9)worked with Thomas Edison. But the two inventors were different from each other. Tesla (10) established his own laboratory.

4. Complete the paragraph with the correct form of the verbs.
ANSWER:
1. was
2. was
3. lost
4. worked
5. entered
6. graduated
7. started
8. died

Mustafa Kemal Atatürk (1) was the founder and the first president of the Republic of Türkiye. He (2) was born in 1881, in Salonika. But he (3) lost his father at an early age and he had to leave school. He (4) worked on his uncle’s farm. Then he (5) entered the Military School. He (6) graduated from the War Academy in 1905, Mustafa Kemal Atatürk went to Samsun and (7) started the War of Independence.
He (8) died on November 10, 1938. But he is still in our hearts.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3. Tesla hakkındaki metni okuyun. Boşlukları fiillerin geçmiş halleriyle doldurun.
CEVAP:
1. idi
2. idi
3. gitmedi
4. büyüdü
5. katıldım
6. gitti
7. yapıldı
8. yelken açtı
9. çalıştı
10. kuruldu

Nikola Tesla (1) 9 Temmuz 1856’da Avusturya İmparatorluğu’nun Smiljan şehrinde doğdu. O (2) Sırp bir ailedendi. Annesi (3) okula gitmiyordu ama çok zekiydi. O (4) büyüdükçe hayal gücü ve yaratıcılığı da gelişti. O (5) 1882’de Graz Teknik Üniversitesi’ne girdi. Tesla (6) Paris’te çalışmaya gitti ve o (7) ilk endüksiyon motorunu 1883’te yaptı. O (8) 1884’te dört sentle Amerika’ya yelken açtı. cebi ve uçan bir makine için yaptığı hesaplamalar. O (9) Thomas Edison ile çalıştı. Ancak iki mucit birbirinden farklıydı. Tesla (10) kendi laboratuvarını kurdu.

4. Paragrafı fiillerin doğru şekliyle tamamlayın.
CEVAP:
1. idi
2. idi
3. kayıp
4. çalıştı
5. girildi
6. mezun oldum
7. başladı
8. öldü

Mustafa Kemal Atatürk (1), Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanıdır. (2) 1881 yılında Selanik’te doğdu. Ancak o (3) erken yaşta babasını kaybetmiş ve okulu bırakmak zorunda kalmıştır. O (4) amcasının çiftliğinde çalışıyordu. Daha sonra (5) Harp Okuluna girdi. O (6) 1905 yılında Harp Akademisi’nden mezun oldu, Mustafa Kemal Atatürk Samsun’a çıktı ve (7) Kurtuluş Savaşı’nı başlattı.
Kendisi (8) 10 Kasım 1938’de vefat etti. Ama hâlâ kalbimizdedir.

Diğer sayfaların cevapları
İngilizce Ders Kitabı Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir