7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları ve Türkçe Çevirileri-MEB 

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları ve Türkçe Çevirileri-MEB.7. sınıf English Coursebook İngilizce ders kitabının sayfa 39 Türkçe çevirilerini ve cevaplarını kısaca yazdık.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları ve Türkçe Çevirileri-MEB

1. Make statements about Kate in Simple Past Tense.

1. born in Krakow/1955
Kate. w.as. .born. in.K.rako.w>. i.n.1.955.
2. grow up/Warsaw
She grew up in Warsaw.
3. begin school/1962
She began school in 1962.
4. move to Poznan/1963
She moved to Poznan in 1963
5. study architecture/university
She studied architecture at university.
6. graduate/1978
She graduated in 1978
7. get married/1980
She got married in 1980
8. have a son/1982
She had a son in 1982
9. retire/2015
She retired in 2015

2. Complete the dialogue with the suitable questions. There is an extra one.

a. Why did you move to Paris?

b. What did you study at university?

c. Did you win any awards?

d. Were you a hardworking student?

e. Where were you born?

f. When did you graduate?

g. When did you start primary school?

Jack: (1)…e….
Alex: I was born in Houston.
Jack: (2) …g…..
Alex: In 1995.
Jack: (3) …d….
Alex: Yes, I was.
Jack: (4) …b.…..
Alex: I studied Physics.
Jack: (5) …f....
Alex: I graduated from university in 2010.
Jack: (6)…c
Alex: Yes, I won two awards.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Kate hakkında Simple Past Tense kullanarak açıklamalarda bulunun.

1. Krakow’da doğdu/1955
Kate. öyle. .doğmak. in.K.rako.w>. i.n.1.955.
2. büyümek/Varşova
Varşova’da büyüdü.
3. okula başlama/1962
1962 yılında okula başladı.
4. Poznan’a taşınmak/1963
1963’te Poznan’a taşındı.
5. mimarlık/üniversite okuyun
Üniversitede mimarlık okudu.
6.mezun/1978
1978 yılında mezun oldu
7. evlenmek/1980
1980’de evlendi
8. bir oğlum var/1982
1982’de bir oğlu oldu
9. emekli/2015
2015 yılında emekli oldu
2. Diyaloğu uygun sorularla tamamlayın. Fazladan bir tane daha var.

A. Neden Paris’e taşındın?

B. Üniversitede ne okudunuz?

C. Herhangi bir ödül kazandınız mı?

D. Çalışkan bir öğrenci miydiniz?

e. Nerede doğdunuz?

F. Ne zaman mezun oldun?

G. İlkokula ne zaman başladınız?

Jack Archer: (1)…e…
Alex: Houston’da doğdum.
Jack Archer: (2) …g…..
Alex: 1995’te.
Jack Archer: (3) …d….
Alex: Evet öyleydim.
Jack Archer: (4) …b……
Alex: Fizik okudum.
Jack Archer: (5) …f….
Alex: Üniversiteden 2010 yılında mezun oldum.
Jack Archer: (6) ..c…
Alex: Evet, iki ödül kazandım.

Diğer sayfaların cevapları
İngilizce Ders Kitabı Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir