7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 40-41 Cevapları ve Türkçe Çevirileri-MEB 

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 40-41 Cevapları ve Türkçe Çevirileri-MEB.7. sınıf English Coursebook İngilizce ders kitabının sayfa 39 Türkçe çevirilerini ve cevaplarını kısaca yazdık.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 40-41 Cevapları ve Türkçe Çevirileri-MEB

SAYFA 40

14. Read the timeline of İdil Biret.

be born in Ankara – November 21, 1941
begin lessons – age of five
the Turkish parliament sends her to study – 1948
graduate – 1956
be a soloist with the most brilliant orchestras – the age of 16
win an award in Poland – 1995
have her first concert at Symphony Hall in Boston – November 22, 1963

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

14. İdil Biret’in zaman çizelgesini okuyun.

Ankara’da doğmak – 21 Kasım 1941
derslere başlama – beş yaşında
TBMM onu okumaya gönderdi – 1948
mezun – 1956
en parlak orkestralarda solist olmak – 16 yaşında
Polonya’da ödül kazandı – 1995
İlk konserini Boston’daki Symphony Hall’da verdi – 22 Kasım 1963


SAYFA 41

Write a biography of İdil Biret according to Activity 14.

ANSWER

İdil Biret was born in Ankara on November 21, 1941
She began lessons at the age of five
the Turkish parliament sent her to study in 1948
She graduated in 1956
She became a soloist with the most brilliant orchestras at the age of 16
She won an award in Poland in 1995
She had her first concert at Symphony Hall in Boston on November 22, 1963

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Etkinlik 14’e göre İdil Biret’in biyografisini yazınız.

İdil Biret, 21 Kasım 1941’de Ankara’da doğdu.
Beş yaşında derslere başladı
Türk parlamentosu onu 1948’de okumaya gönderdi
1956’da mezun oldu
16 yaşında dünyanın en parlak orkestralarında solist oldu
1995’te Polonya’da ödül kazandı
İlk konserini 22 Kasım 1963’te Boston’daki Symphony Hall’da verdi.


PROJECT
15. Choose a scientist.
Do research about his/her life and write a short biography of him/her.

ANSWER:

Thomas Alva Edison was born on February 11, 1847 in Ohio.
He received his first patent in Boston in 1868.
He married Mary Stilwell in 1871.
He sent the first telegraph message in 1874.
He invented the telephone in 1876.
He invented the Phonograph in 1877.
He invented the incandescent lamp in 1879.
He died from his wife in 1884.
He married Mina Miller in 1886.
He died in 1931.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

PROJE
15. Bir bilim insanı seçin.
Hayatı hakkında araştırma yapın ve kısa bir biyografisini yazın.

CEVAP:

Thomas Alva Edison, 11 Şubat 1847’de Ohio’da doğdu.
İlk patentini 1868’de Boston’da aldı.
1871’de Mary Stilwell’le evlendi.
1874 yılında ilk telgraf mesajını gönderdi.
1876 yılında telefonu icat etti.
1877’de fonografı icat etti.
1879’da akkor lambayı icat etti.
1884’te karısından öldü.
1886’da Mina Miller’la evlendi.
1931’de öldü.


TAKE A BREATH!

“One in a million”
Meaning: Unique, very unusual, special.
Atatürk was one in a million

CHECK YOURSELF

At the end of the unit, I can
talk about past events.
tell the time, days and dates.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

NEFES AL!

“Milyonda bir”
Anlamı: Eşsiz, çok sıradışı, özel.
Atatürk milyonda birdi

KENDİNİ KONTROL ET

Ünite sonunda şunları yapabilirim:
geçmiş olaylardan bahsedin.
saati, günleri ve tarihleri söyleyin.

Diğer sayfaların cevapları
İngilizce Ders Kitabı Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir